PENGENALAN

Portal MyPROCUREMENT Pusat Maklumat Perolehan Kerajaan merupakan gerbang utama maklumat perolehan Kerajaan yang akan memaparkan senarai iklan tender dan keputusan tender terkini bagi setiap Kementerian. Portal ini juga merupakan saluran informasi mengenai dasar, prinsip dan tatacara semasa perolehan Kerajaan.

 

Iklan Tender Terkini!

Keputusan Tender Terkini!

Jumlah Capaian:
622842

Proses Pelaksanaan Tender

Aktiviti dan tempoh masa proses pelaksanaan tenderselanjutnya

Tatacara Perolehan Tender

Pekeliling/Arahan berkaitan tatacara perolehan tenderselanjutnya

Arkib Tender Kerajaan

Simpanan maklumat iklan dan keputusan tender terdahuluselanjutnya