Home » Dasar Perolehan Kerajaan

Dasar Perolehan Kerajaan

Dasar Perolehan Kerajaan

  • Menggalakkan pertumbuhan industri tempatan melalui penggunaan bahan/barangan tempatan dan penggunaan sektor perkhidmatan tempatan;
  • Mempertingkatkan keupayaan industri tempatan melalui pemindahan teknologi;
  • Menggalakkan penglibatan usahawan Bumiputera; dan
  • Memelihara dan mempertahankan kepentingan dasar perolehan Kerajaan bagi mencapai objektif nasional dalam menghadapi cabaran globalisasi dan liberalisasi.

 

image_pdfimage_print