Home » Sistem-sistem Perolehan

Sistem-sistem Perolehan

SISTEM-SISTEM PEROLEHAN

>>Electronic Government Procurement Application (eGPA)
 • Sistem eGPA berfungsi untuk menerima dan memproses permohonan berkaitan perolehan kerajaan daripada Agensi Kerajaan yang memerlukan kelulusan Kementerian Kewangan;
 • Sistem ini paling sesuai diakses menggunakan pelayar Google Chrome;
 • Pengguna perlu terlebih dahulu membuat permohonan ID Sistem eGPA melalui Permohonan ID Pengguna Online;
 • Status permohonan ID bagi Sistem eGPA boleh disemak melalui Semakan Status;
 • Manual permohonan ID Sistem eGPA secara online boleh dicapai melalui Manual Pengguna;
 • Soalan Lazim (FAQ) ID Sistem eGPA secara online boleh dicapai melalui Soalan Lazim;
 • Untuk akses ke sistem, sila klik di https://egpa.treasury.gov.my.
>>ePerunding
 • Sistem ePerunding berfungsi untuk menyediakan dan mengumpul semua maklumat perolehan dan lantikan perunding menerusi proses pelantikan perunding secara atas talian;
 • Sistem ini paling sesuai diakses menggunakan pelayar Internet Explorer versi 8 atau versi 9
 • Untuk mengakses sistem ini, pengguna perlu terlebih dahulu membuat permohonan ID Sistem ePerunding dengan mengisi borang permohonan yang boleh dimuat turun di sini;
 • Untuk akses ke sistem, sila klik di https://eperunding.treasury.gov.my/v41.
>>Government Procurement Information System (GPIS)
 • Sistem GPIS berfungsi untuk merekod dan menyimpan maklumat perolehan bagi Agensi Kerajaan yang menggunakan peruntukan Kerajaan Persekutuan;
 • Sistem ini paling sesuai diakses menggunakan pelayar Mozilla Firefox;
 • Untuk mengakses sistem ini, pengguna perlu terlebih dahulu membuat permohonan ID Sistem GPIS dengan mengisi borang permohonan yang boleh dimuat turun di sini;
 • Untuk akses ke sistem, sila klik di https://gpis.treasury.gov.my.
>>ePerolehan
 • Sistem ePerolehan membolehkan agensi Kerajaan membuat perolehan bekalan/ perkhidmatan secara atas talian sepenuhnya (end-to-end) dengan pembekal;
 • Sila rujuk Portal ePerolehan untuk maklumat lanjut.
>>TERAS (Treasury Authentication System)
 • TERAS merupakan satu gerbang utama untuk log masuk ke sistem Perbendaharaan yang sedia ada ;
 • Buat masa ini, sistem yang terlibat adalah eGPA dan MyResult sahaja;
 • Untuk akses ke sistem, sila klik di sini.
image_pdfimage_print