Home » Objektif Perolehan Kerajaan

Objektif Perolehan Kerajaan

Objektif Perolehan Kerajaan

  • Menguruskan perolehan secara cekap dan berkesan;
  • Mendapatkan harga yang paling menguntungkan Kerajaan;
  • Menggalakkan pertumbuhan industri tempatan dan penggunaan bahan/barangan/perkhidmatan tempatan;
  • Menggalakkan pemindahan teknologi yang bersesuaian dengan kehendak semasa sektor industri negara; dan
  • Sebagai alat untuk mencapai dasar-dasar nasional.

 

image_pdfimage_print