BIL. TAJUK TENDER TARIKH MULA IKLAN TARIKH TUTUP IKLAN
1. SCORE - PENYEDIAAN TAPAK DAN INFRASTRUKTUR BAGI PEMBANGUNAN HAB HALAL TANJUNG MANIS FASA 1A PERINGKAT 1 PACKAGE 3 - MEMBEKALKAN INFRASTRUKTUR BEKALAN ELEKTRIK KE SEBAHAGIAN KAWASAN HAB HALAL DAN MEMBINA JALAN BERTURAP

14/09/2019 11/10/2019
2. CENTRAL SPINE ROAD (CSR) PAKEJ 4 : KG. RELONG KE RAUB, PAHANG SEKSYEN 4D : KUALA DONG KE KG. TANAH BERCANGKUL (NO.TENDER : JKR/IP/CJ/T/2019/42), TARAF : TERBUKA(TEMPATAN) A2, GRED CIDB: G7 , PENGKHUSUSAN : CE01 & CE02, TAKLIMAT TENDER DAN LAWATAN TAPAK ADALAH DIWAJIBKAN (SILA RUJUK WEB JABATAN KERJA RAYA)

13/09/2019 21/10/2019
3. MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGKONFIGURASI, MENGUJILARI DAN MENGUJI TAULIAH PERKAKASAN DAN PERISIAN ICT UNTUK PROJEK PEWUJUDAN PUSAT PEMULIHAN BENCANA (DRC) ARKIB NEGARA MALAYSIA

13/09/2019 08/10/2019
4. PERKHIDMATAN BEKALAN BERMASAK BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN DI INSTITUT LATIHAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN

13/09/2019 09/10/2019
5. PRA-KELAYAKAN UNTUK PEMBINAAN KOMPLEKS PERUMAHAN DAN BANGUNAN PENTADBIRAN BATALION 20, PASUKAN GERAKAN AM (PGA) DI BELURAN, SABAH (REKA DAN BINA) - TENDER SEMULA KALI KE 2

13/09/2019 14/10/2019

Senarai Keseluruhan Iklan Tender Terkini
SUMBER : Sistem GPIS