BIL. TAJUK TENDER TARIKH MULA IKLAN TARIKH TUTUP IKLAN
1. MEMBEKAL DAN MENGHANTAR LIMA PULUH TUJUH (57) ITEM UBAT PAKAR BAGI KEGUNAAN 8 UNIT UTAMA PERKHIDMATAN KESIHATAN ANGKATAN TENTERA MALAYSIA BERCIRIKAN SHARIAH COMPLIANT PHARMACY PRATICE

22/01/2019 19/02/2019
2. PEMBAIKAN DI BANGUNAN MENARA SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA PENGGANTIAN LIF BAHARU

22/01/2019 21/02/2019
3. SUPPLY, DELIVERY, INSTALLATION, TESTING AND COMMISIONING OF A HIGH PRECISION CETANE ANALYZER FOR FACULTY OF AUTOMOTIVE ENGINEERING CENTRE, UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG

22/01/2019 14/02/2019
4. SUPPLY, DELIVERY, INSTALLATION, TESTING AND COMMISSIONING OF 3D LASER CONFOCAL MICROSCOPE, FACULTY OF MANUFACTURING ENGINEERING UNIVERSITY MALAYSIA PAHANG

22/01/2019 14/02/2019
5. TAWARAN TENDER PERKHIDMATAN PERALATAN PERUBATAN COMPUTED TOPOGRAPHY (CT) SCANNER SECARA SEWAAN UNTUK KEGUNAAN HOSPITAL-HOSPITAL KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BAGI TEMPOH LIMA (5) TAHUN:- I) 16 DETECTOR CT SCAN (32 SLICES) - 6 UNIT II) 64 DETECTOR CT SCAN (128 SLICES) - 2 UNIT

22/01/2019 04/03/2019

Senarai Keseluruhan Iklan Tender Terkini
SUMBER : Sistem GPIS