SENARAI IKLAN TENDER TERKINI

Tajuk Tender: No. Tender:
Kategori Perolehan: Kementerian:
Tarikh Iklan :
Dari
Hingga
Agensi:
[ Sebanyak 1 rekod ditemui ]

BIL.
TAJUK TENDER
NOMBOR TENDER
KATEGORI PEROLEHAN
KEMENTERIAN
AGENSI
TARIKH MULA IKLAN
TARIKH TUTUP IKLAN
1. KERJA-KERJA PEMBAIKAN DAN PEMASANGAN SEMULA TANGKI AIR DAN KERJA-KERJA BERKAITAN UNTUK PROJEK PERUMAHAN RAKYAT (PPR) TAMAN SILIAU JAYA, PORT DICKSON, NEGERI SEMBILAN KPKT/CPPP/UB/T/6/2019 KERJA KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN 26/06/2019 22/07/2019


Mula

Sebelum
1
Selepas

Akhir