SENARAI IKLAN TENDER TERKINI

Tajuk Tender: No. Tender:
Kategori Perolehan: Kementerian:
Tarikh Iklan :
Dari
Hingga
Agensi:
[ Sebanyak 1 rekod ditemui ]

BIL.
TAJUK TENDER
NOMBOR TENDER
KATEGORI PEROLEHAN
KEMENTERIAN
AGENSI
TARIKH MULA IKLAN
TARIKH TUTUP IKLAN
1. SCORE - PENYEDIAAN TAPAK DAN INFRASTRUKTUR BAGI PEMBANGUNAN HAB HALAL TANJUNG MANIS FASA 1A PERINGKAT 1 PACKAGE 3 - MEMBEKALKAN INFRASTRUKTUR BEKALAN ELEKTRIK KE SEBAHAGIAN KAWASAN HAB HALAL DAN MEMBINA JALAN BERTURAP SCORE/T/09/19/002 KERJA KEMENTERIAN KEWANGAN LEMBAGA PEMBANGUNAN KORIDOR WILAYAH (RECODA) 14/09/2019 11/10/2019


Mula

Sebelum
1
Selepas

Akhir