SENARAI IKLAN TENDER TERKINI

Tajuk Tender: No. Tender:
Kategori Perolehan: Kementerian:
Tarikh Iklan :
Dari
Hingga
Agensi:
[ Sebanyak 17 rekod ditemui ]

BIL.
TAJUK TENDER
NOMBOR TENDER
KATEGORI PEROLEHAN
KEMENTERIAN
AGENSI
TARIKH MULA IKLAN
TARIKH TUTUP IKLAN
1. PERKHIDMATAN PEMBERSIHAN AM JALAN SUNGAI ACEH, SEBERANG PERAI SELATAN, PULAU PINANG BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN T 0319009 PERKHIDMATAN BUKAN PERUNDING KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN MAJLIS PERBANDARAN SEBERANG PERAI 04/09/2019 01/10/2019
2. PERKHIDMATAN PEMBERSIHAN AM JALAN SUNGAI BAKAP, SEBERANG PERAI SELATAN, PULAU PINANG BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN T 0319008 PERKHIDMATAN BUKAN PERUNDING KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN MAJLIS PERBANDARAN SEBERANG PERAI 04/09/2019 01/10/2019
3. PERKHIDMATAN PEMBERSIHAN AM JALAN ZON BERTAM, SEBERANG PERAI UTARA, PULAU PINANG DUA (2) TAHUN T 0319002 PERKHIDMATAN BUKAN PERUNDING KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN MAJLIS PERBANDARAN SEBERANG PERAI 04/09/2019 01/10/2019
4. PERKHIDMATAN PEMBERSIHAN AM JALAN ZON JAWI, SEBERANG PERAI SELATAN, PULAU PINANG BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN T 0319007 PERKHIDMATAN BUKAN PERUNDING KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN MAJLIS PERBANDARAN SEBERANG PERAI 04/09/2019 01/10/2019
5. PERKHIDMATAN PEMBERSIHAN AM JALAN ZON PERMATANG BERANGAN, SEBERANG PERAI UTARA, PULAU PINANG BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN T 0319004 PERKHIDMATAN BUKAN PERUNDING KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN MAJLIS PERBANDARAN SEBERANG PERAI 04/09/2019 01/10/2019
6. PERKHIDMATAN PEMBERSIHAN AM JALAN ZON PINANG TUNGGAL, SEBERANG PERAI UTARA, PULAU PINANG BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN T 0319003 PERKHIDMATAN BUKAN PERUNDING KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN MAJLIS PERBANDARAN SEBERANG PERAI 04/09/2019 01/10/2019
7. PERKHIDMATAN PEMBERSIHAN AM JALAN ZON SUNGAI DUA, SEBERANG PERAI UTARA, PULAU PINANG BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN T 0319005 PERKHIDMATAN BUKAN PERUNDING KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN MAJLIS PERBANDARAN SEBERANG PERAI 04/09/2019 01/10/2019
8. PERKHIDMATAN PEMBERSIHAN AM JALAN ZON TELUK AIR TAWAR, SEBERANG PERAI UTARA, PULAU PINANG BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN T 0319006 PERKHIDMATAN BUKAN PERUNDING KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN MAJLIS PERBANDARAN SEBERANG PERAI 04/09/2019 01/10/2019
9. PERKHIDMATAN PEMBERSIHAN AM ZON PENAGA, SEBERANG PERAI UTARA, PULAU PINANG BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN T 0319001 PERKHIDMATAN BUKAN PERUNDING KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN MAJLIS PERBANDARAN SEBERANG PERAI 04/09/2019 01/10/2019
10. KONTRAK TAHUNAN PENYELENGGARAAN PARIT, BAHU JALAN DAN PERABOT JALAN DALAM TAMAN PERUMAHAN DAN KERJA-KERJA YANG BERKAITAN DENGANNYA DI DUN BUKIT TAMBUN (N18), SEBERANG PERAI SELATAN, UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN T 0419051 KERJA KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN MAJLIS PERBANDARAN SEBERANG PERAI 29/08/2019 24/09/2019


Mula

Sebelum
1 2
Selepas

Akhir