SENARAI IKLAN TENDER TERKINI

Tajuk Tender: No. Tender:
Kategori Perolehan: Kementerian:
Tarikh Iklan :
Dari
Hingga
Agensi:
[ Sebanyak 1 rekod ditemui ]

BIL.
TAJUK TENDER
NOMBOR TENDER
KATEGORI PEROLEHAN
KEMENTERIAN
AGENSI
TARIKH MULA IKLAN
TARIKH TUTUP IKLAN
1. MEMBEKAL DAN MENGHANTAR 'PELBAGAI DAKWAT PENCETAK JENAMA HP' SECARA BERPERINGKAT UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN KEPADA PUSAT TANGGUNGJAWAB (PTJ) UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA. (MAKLUMAT LANJUT SILA RUJUK LAMAN SESAWANG HTTP://WWW.UKM.MY/ETENDER UKM.BEN/UPO 3/2019 BEKALAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA (UKM) 29/08/2019 19/09/2019


Mula

Sebelum
1
Selepas

Akhir