SENARAI IKLAN TENDER TERKINI

Tajuk Tender: No. Tender:
Kategori Perolehan: Kementerian:
Tarikh Iklan :
Dari
Hingga
Agensi:
[ Sebanyak 192 rekod ditemui ]

BIL.
TAJUK TENDER
NOMBOR TENDER
KATEGORI PEROLEHAN
KEMENTERIAN
AGENSI
TARIKH MULA IKLAN
TARIKH TUTUP IKLAN
1. MEMBEKAL, MENGHANTAR , MEMASANG DAN MENGUJI TERIMA PELBAGAI JENIS PERALATAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK UNTUK KEGUNAAN BAHAGIAN PENGURUSAN HARTANAH, JABATAN PERDANA MENTERI QT190000000064713 BEKALAN JABATAN PERDANA MENTERI BAHAGIAN PENGURUSAN HARTANAH (BPH) 28/08/2019 18/09/2019
2. THE APPOINTMENT OF SERVICE PROVIDERS TO CARRY OUT THE IMPLEMENTATION OF EMPOWER NCER: ACADEMIC TRAINING PROGRAMME 2019 (PHASE 1) IN PERLIS; AND FOURTEEN (14) DISTRICTS IN KEDAH, PULAU PINANG AND PERAK (BALING, SIK, YAN, KUALA MUDA, PENDANG, LANGKAWI, KOTA SETAR, SEBERANG PERAI TENGAH, SEBERANG PERAI UTARA, LARUT MATANG & SELAMA, KERIAN, BATANG PADANG, HULU PERAK AND KUALA KANGSAR) FOR NORTHERN CORRIDOR IMPLEMENTATION AUTHORITY (NCIA) NCIA/2019/005/0022 PERKHIDMATAN BUKAN PERUNDING JABATAN PERDANA MENTERI NCER 29/08/2019 24/09/2019
3. PERKHIDMATAN MENANGGAL DAN MELUPUS PERALATAN KELENGKAPAN SISTEM COURT RECORDING & TRANSCRIPTION (CRT) SEDIA ADA SERTA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGKONFIGURASI, MENYEDIA, MEMBANGUN, MENGUJI LARI, MENTAULIAH, MELATIH DAN MENYENGGARA PERKAKASAN DAN PERISIAN SISTEM COURT RECORDING & VIDEO-TO-TEXT (RVT) BAHARU DI MAHKAMAH SEMENANJUNG MALAYSIA 2/2019 PERKHIDMATAN BUKAN PERUNDING JABATAN PERDANA MENTERI BAHAGIAN HAL EHWAL UNDANG-UNDANG 29/08/2019 25/09/2019
4. PERKHIDMATAN UKUR KEJURUTERAAN UNTUK PENYEDIAAN PELAN INDUK TEBATAN BANJIR LEMBANGAN SUNGAI KEMASIN SEMERAK - KOD BIDANG: 330203 (UKUR TANAH); TARIKH TAKLIMAT: 10 SEPTEMBE 2019; MASA TAKLIMAT: 9.00 - 9.30 PAGI; TEMPAT TAKLIMAT: RUANG LEGAR BILIK GERAKAN, ARAS 2, IBU PEJABAT JPS MALAYSIA (HANYA PENAMA SEPERTI DI DALAM SIJIL AKUAN PENDAFTARAN FIRMA PERUNDING (SAPFP) SAHAJA) JPS/IP/C/PB/27/2019 KERJA KEMENTERIAN AIR, TANAH DAN SUMBER ASLI JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN 29/08/2019 01/10/2019
5. PROGRAM NON -REVENUE WATER (NRW) NASIONAL PENDEKATAN 1 NEGERI SABAH - PAKEJ 1 SKOP : PENGGANTIAN METER SIV, METER PENGGUNA DAN PEMETAAN GIS UNTUK KETERANGAN LANJUT MENGENAI TENDER INI, SILA LAYARI LAMAN SESAWANG KATS MELALUI PAUTAN HTTP://WWW.KATS.GOV.MY DAN FACEBOOK BAHAGIAN BEKALAN AIR BBA/(T)/16/2019 KERJA KEMENTERIAN AIR, TANAH DAN SUMBER ASLI JABATAN BEKALAN AIR 30/08/2019 15/10/2019
6. PROJEK MENAIKTARAF FASILITI DAN KESELAMATAN EMPANGAN BAGI PEMASANGAN LAMPU JALAN, LAMPU LIMPAH DAN SISTEM PEMANTAUAN KESELAMATAN (CCTV) TERMASUK AKSESORI DAN KELENGKAPAN SERTA LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI EMPANGAN BUKIT MERAH, DAERAH KERIAN, PERAK DARUL RIDZUAN. GRED G4-G7 KATEGORI ME PENGKHUSUSAN E02, E04, E11, E17. LAWATAN TAPAK PADA 27.08.2019 (SELASA) MASA 10.00 PAGI DI BILIK MESYUARAT, PEJABAT OPERASI EMPANGAN BUKIT MERAH, DAERAH KERIAN, PERAK. TUTUP: 17.09.2019 (SELASA) JAM 12:00 TGH JPS/P/PK/ME/7/2019 KERJA KEMENTERIAN AIR, TANAH DAN SUMBER ASLI JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN 20/08/2019 17/09/2019
7. PROGRAM NON-REVENUE WATER (NRW) NASIONAL PENDEKATAN 1 NEGERI KEDAH UNTUK KETERANGAN LANJUT MENGENAI TENDER INI, SILA LAYARI LAMAN SESAWANG KATS MELALUI PAUTAN HTTP://WWW.KATS.GOV.MY DAN FACEBOOK BAHAGIAN BEKALAN AIR BBA/(T)/14/2019 KERJA KEMENTERIAN AIR, TANAH DAN SUMBER ASLI JABATAN BEKALAN AIR 30/08/2019 18/10/2019
8. PEMBINAAN BANGUNAN BARU MAKMAL TEKNOLOGI SILIKA, PUSAT PENYELIDIKAN MINERAL, JABATAN MINERAL DAN GEOSAINS MALAYSIA. JPS/P/PK/KORP/17/2019. GRED: G6 KATEGORI B & ME PENGKHUSUSAN B04, E04, M01. LAWATAN TAPAK 23.09.2019 (ISNIN) JAM 10.00 PAGI DI DEWAN SEMINAR, PUSAT PENYELIDIKAN MINERAL, JABATAN MINERAL DAN GEOSAINS MALAYSIA, JALAN SULTAN AZLAN SHAH 31400 IPOH, PERAK. HARGA DOKUMEN RM1,300.00. TUTUP 15.10.2019 (SELASA). JPS/P/PK/KORP/17/2019 KERJA KEMENTERIAN AIR, TANAH DAN SUMBER ASLI JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN 10/09/2019 15/10/2019
9. MENAIKTARAF RANGKAIAN DAN JAJARAN ASAL ANAK SUNGAI SEMERAK, PASIR PUTEH, KELANTAN. JPS/P/KN/BRE/15/2019. GRED: G6 KATEGORI CE PENGKHUSUSAN CE21 & CE06. LAWATAN TAPAK/ TAKLIMAT PROJEK ADALAH DIWAJIBKAN PADA 03 SEPTEMBER 2019 (SELASA) MASA 10.00 PAGI. TEMPAT BERKUMPUL: JPS JAJAHAN PASIR PUTEH, KELANTAN. TARIKH JUAL 08.09.2019 HINGGA 22.09.2019. TARIKH TUTUP 24.09.2019 (SELASA) JAM 12.00TGH. JPS/P/KN/BRE/15/2019 KERJA KEMENTERIAN AIR, TANAH DAN SUMBER ASLI JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN 22/08/2019 24/09/2019
10. PROGRAM NON - REVENUE WATER (NRW) NASIONAL PENDEKATAN 1 NEGERI PAHANG- PAKEJ 1 SKOP : PENGGANTIAN METER SIV, METER PENGGUNA DAN PEMETAAN GIS UNTUK KETERANGAN LANJUT MENGENAI TENDER INI, SILA LAYARI LAMAN SESAWANG KATS MELALUI PAUTAN HTTP://WWW.KATS.GOV.MY DAN FACEBOOK BAHAGIAN BEKALAN AIR BBA/(T)/15/2019 KERJA KEMENTERIAN AIR, TANAH DAN SUMBER ASLI JABATAN BEKALAN AIR 30/08/2019 09/10/2019


Mula

Sebelum
1 2 3 ...
Selepas

Akhir