SENARAI IKLAN TENDER TERKINI

Tajuk Tender: No. Tender:
Kategori Perolehan: Kementerian:
Tarikh Iklan :
Dari
Hingga
Agensi:
[ Sebanyak 254 rekod ditemui ]

BIL.
TAJUK TENDER
NOMBOR TENDER
KATEGORI PEROLEHAN
KEMENTERIAN
AGENSI
TARIKH MULA IKLAN
TARIKH TUTUP IKLAN
1. KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN TIDAK KOMPREHENSIF SECARA BERJADUAL UNTUK TEMPOH 36 BULAN BAGI SISTEM PENYAMAN UDARA BERPUSAT DI CENTRAL COOLING SYSTEM NOMBOR 1,2 & 3 (CCS 1, CCS 2, & CCS 3) UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA, BANDAR BARU NILAI, NEGERI SEMBILAN. (TAKLIMAT & LAWATAN TAPAK ADALAH DIWAJIBKAN PADA 9 APRIL 2019 JAM 10.00 PAGI DI BILIK MESYUARAT UTAMA, JABATAN PEMBANGUNAN & PENGURUSAN FASILITI. UNTUK MAKLUMAT LANJUT, LAYARI IKLAN.USIM.EDU.MY) USIM/T/K/B2/2019 KERJA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA (USIM) 01/04/2019 30/04/2019
2. TENDER PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN LANDSKAP DAN PEMBERSIHAN KAWASAN DI ZON AKADEMIK BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU UMT/T05/2019 PERKHIDMATAN BUKAN PERUNDING KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU 26/03/2019 22/04/2019
3. TENDER PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN LANDSKAP DAN PEMBERSIHAN KAWASAN DI ZON AKADEMIK BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU UMT/T05/2019 PERKHIDMATAN BUKAN PERUNDING KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU 26/03/2019 22/04/2019
4. TENDER MENYEWA, MEMASANG, MENGUJI DAN MENYELENGGARA KOMPUTER DAN KOMPUTER RIBA BAGI TEMPOH EMPAT (4) TAHUN DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU (UMT) UMT/T06/2019 PERKHIDMATAN BUKAN PERUNDING KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU 01/04/2019 29/04/2019
5. UMS BEN 15/2019 - KERJA-KERJA PENGGANTIAN TREK OLAHRAGA UNIVERSITI MALAYSIA SABAH UMS BEN 15/2019 KERJA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA UNIVERSITI MALAYSIA SABAH (UMS) 11/04/2019 07/05/2019
6. UMS BEN 10/2019 - MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJILARI DAN MENTAULIAH PAKEJ PERALATAN SPORT SCIENCE EQUIPMENT DIBAWAH PROJEK ROLLING PLAN KEEMPAT RANCANGAN MALAYSIA KE-11 TAHUN 2019 BAGI PENGGANTIAN PERALATAN MAKMAL USANG UNIVERSITI MALAYSIA SABAH UMS BEN 10/2019 BEKALAN DAN PERKHIDMATAN BUKAN PERUNDING KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA UNIVERSITI MALAYSIA SABAH (UMS) 25/03/2019 22/04/2019
7. UMS BEN 4/2019 - MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJILARI DAN MENTAULIAH PAKEJ PERALATAN SPECTROPHOTOMETER DIBAWAH PROJEK ROLLING PLAN KEEMPAT RANCANGAN MALAYSIA KE-11 TAHUN 2019 BAGI PENGGANTIAN PERALATAN MAKMAL USANG UNIVERSITI MALAYSIA SABAH UMS BEN 4/2019 BEKALAN DAN PERKHIDMATAN BUKAN PERUNDING KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA UNIVERSITI MALAYSIA SABAH (UMS) 25/03/2019 22/04/2019
8. UMS BEN 12/2019 - MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJILARI DAN MENTAULIAH PAKEJ PERALATAN MICROSCOPE DAN IMAGER DIBAWAH PROJEK ROLLING PLAN KEEMPAT RANCANGAN MALAYSIA KE-11 TAHUN 2019 BAGI PEROLEHAN PERALATAN DAN KELENGKAPAN MAKMAL BERSEPADU UNIVERSITI MALAYSIA SABAH UMS BEN 12/2019 BEKALAN DAN PERKHIDMATAN BUKAN PERUNDING KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA UNIVERSITI MALAYSIA SABAH (UMS) 25/03/2019 22/04/2019
9. UMS BEN 6/2019 - MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJILARI DAN MENTAULIAH PAKEJ PERALATAN ACCESSORIES FOR RHEOLOGY & THERMAL ANALYSIS EQUIPMENT DIBAWAH PROJEK ROLLING PLAN KEEMPAT RANCANGAN MALAYSIA KE-11 TAHUN 2019 BAGI PENGGANTIAN PERALATAN MAKMAL USANG UNIVERSITI MALAYSIA SABAH UMS BEN 6/2019 BEKALAN DAN PERKHIDMATAN BUKAN PERUNDING KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA UNIVERSITI MALAYSIA SABAH (UMS) 25/03/2019 22/04/2019
10. UMS BEN 14/2019 - MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJILARI DAN MENTAULIAH PAKEJ PERALATAN PERALATAN ANALISIS/EXTRACTION DIBAWAH PROJEK ROLLING PLAN KEEMPAT RANCANGAN MALAYSIA KE-11 TAHUN 2019 BAGI PEROLEHAN PERALATAN DAN KELENGKAPAN MAKMAL BERSEPADU UNIVERSITI MALAYSIA SABAH UMS BEN 14/2019 BEKALAN DAN PERKHIDMATAN BUKAN PERUNDING KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA UNIVERSITI MALAYSIA SABAH (UMS) 25/03/2019 22/04/2019


Mula

Sebelum
1 2 3 ...
Selepas

Akhir