SENARAI IKLAN TENDER TERKINI

Tajuk Tender: No. Tender:
Kategori Perolehan: Kementerian:
Tarikh Iklan :
Dari
Hingga
Agensi:
[ Sebanyak 2 rekod ditemui ]

BIL.
TAJUK TENDER
NOMBOR TENDER
KATEGORI PEROLEHAN
KEMENTERIAN
AGENSI
TARIKH MULA IKLAN
TARIKH TUTUP IKLAN
1. TENDER BAGI KERJA-KERJA PEMBAIKAN MEKANIKAL DAN SISTEM ELEKTRIKAL UNTUK KENDERAAN UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA UTEM/TD/011/2019 PERKHIDMATAN BUKAN PERUNDING KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA (UTEM) 03/10/2019 05/11/2019
2. TENDER BAGI PERKHIDMATAN PEMBERSIHAN DAN PENCUCIAN BANGUNAN SERTA LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI BANGUNAN FAKULTI KEJURUTERAAN PEMBUATAN (ZON 4) KAMPUS INDUK, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA. UTEM/TD/010/2019 PERKHIDMATAN BUKAN PERUNDING KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA (UTEM) 03/10/2019 12/11/2019


Mula

Sebelum
1
Selepas

Akhir