SENARAI PEROLEHAN SECARA RUNDINGAN TERUS

Kementerian:   
Agensi:   
Tarikh Permohonan :
Dari
Hingga
  

Penafian Tuntutan : Sebarang Maklumat Mengenai Perolehan Secara Rundingan Terus Hendaklah Dirujuk Terus ke Kementerian/Agensi Yang Berkenaan.
[Sebanyak 405 rekod ditemui]

BIL.
TAJUK PEROLEHAN / PROJEK
KATEGORI PEROLEHAN
KEMENTERIAN
AGENSI
NAMA SYARIKAT
NILAI PEROLEHAN (RM)
KRITERIA RUNDINGAN TERUS
TARIKH PERMOHONAN
1. PERMOHONAN UNTUK RUNDINGAN TERUS BAGI PROMOSI MAHA 2014 (MEDIA ELEKTRONIK) BAGI TAHUN 2014 PERKHIDMATAN BUKAN PERUNDING KEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI KEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI CREATIVE EYE SDN BHD, AD MEDIA & DESIGN SDN BHD, EFICAZ MEDIA SDN BHD, NAMUZA TRADING SDN. BHD., ASTRO AWANI NETWORK SDN BHD, AL- HIJRAH MEDIA CORPORATION

1,096,945.00 Satu Punca Bekalan/ Perkhidmatan (Pembuat/ Pemegang Frachais) 29/08/2014
2. PERMOHONAN KELULUSAN KEMENTERIAN KEWANGAN BAGI MELAKSANAKAN PROGRAM LATIHAN KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI (KBAT) KEPADA GURU MATEMATIK DAN SAINS BAGI TAHUN 2013 SECARA RUNDINGAN TERUS PERKHIDMATAN BUKAN PERUNDING KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA BAHAGIAN PROFESIONALISME GURU REGIONAL CENTRE FOR EDUCATION IN SCIENCE AND MATHEMATICS

1,100,000.00 Kepakaran 20/06/2013
3. PERMOHONAN UNTUK MELAKSANAKAN PEROLEHAN SECARA RUNDINGAN TERUS BAGI PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN SISTEM PERAKAUNAN STANDARD ACCOUNTING SYSTEM FOR GOVERNMENT AGENCIES (SAGA) SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA (SKM) MULAI 1 JANUARI 2015 HINGGA 31 DISEMBER 2017 PERKHIDMATAN BUKAN PERUNDING KEMENTERIAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAN HAL EHWAL PENGGUNA SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA (SKM) (SEHINGGA 30 SEPT 2018) CENTURY SOFTWARE (MALAYSIA) SDN. BHD.

1,154,988.00 Satu Punca Bekalan/ Perkhidmatan (Pembuat/ Pemegang Frachais), Keperluan Mendesak, Penyeragaman 12/05/2015
4. PERMOHONAN UNTUK MELAKSANAKAN PEROLEHAN SECARA RUNDINGAN TERUS BAGI PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN SISTEM PERAKAUNAN STANDARD ACCOUNTING SYSTEM FOR GOVERNMENT AGENCIES (SAGA) SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA (SKM) MULAI 1 JANUARI 2015 HINGGA 31 DISEMBER 2017 PERKHIDMATAN BUKAN PERUNDING KEMENTERIAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI, KOPERASI DAN KEPENGGUNAAN SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA (SKM) CENTURY SOFTWARE (MALAYSIA) SDN. BHD.

1,154,988.00 MENDESAK, SATU PUNCA (PERKHIDMATAN), PENYERAGAMAN 12/05/2015
5. PERMOHONAN KELULUSAN UNTUK MELANTIK SYARIKAT-SYARIKAT PENGENDALI LATIHAN BAGI MENJALANKAN PROGRAM-PROGRAM LATIHAN DI AKADEMI KEPIMPINAN PENGAJIAN TINGGI (AKEPT), TAHUN 2013 SECARA RUNDINGAN TERUS PERKHIDMATAN BUKAN PERUNDING KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI (SEHINGGA 30 SEPT 2018) AKADEMI KEPIMPINAN PENDIDIKAN TINGGI (AKEPT) (SEHINGGA 30 SEPT 2018) KIRKBY INTERNATIONAL COLLEGE SDN. BHD., PEOPLE SYNERGY SDN. BHD., JUDGE BUSINESS SCHOOL, UNIVERSITY OF CAMBRIDGE, LEADERSHIP FOUNDATION FOR HIGHER EDUCATION, CHARLES RIVER CENTRE SDN. BHD., UPM EDUCATION & TRAINING SDN. BHD., DC TRAINING MALAYSIA SDN. BHD.

1,195,909.07 Kepakaran 27/03/2013
6. PERMOHONAN KELULUSAN PEROLEHAN SECARA RUNDINGAN TERUS BAGI KHIDMAT KONSULTAN BAGI KURSUS PEMBENTUKAN KARAKTER MELALUI PENGHAYATAN NILAI-NILAI MURNI KEPADA PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL SERTA KUMPULAN SOKONGAN, KEMENTERIAN DALAM NEGERI SERTA JABATAN/AGENSI DI BAWAHNYA PERKHIDMATAN BUKAN PERUNDING KEMENTERIAN DALAM NEGERI ESQ LEADERSHIP CENTER SDN. BHD.

1,250,000.00 Satu Punca Bekalan/ Perkhidmatan (Pembuat/ Pemegang Frachais) 06/09/2013
7. PERMOHONAN KELULUSAN SECARA RUNDINGAN TERUS REAGEN SUPERSCRIPT III PLATINUM ONE STEP QRT - PCR (0NVITROGEN, USA) UNTUK KEGUNAAN UNIT MOLEKUL SEKSYEN VIROLOGI (10 SEPTEMBER 2015 - 9 SEPTEMBER 2017) BEKALAN DAN PERKHIDMATAN BUKAN PERUNDING KEMENTERIAN KESIHATAN MAKMAL KESIHATAN AWAM KEBANGSAAN BIO-DIAGNOSTICS SDN BHD

1,260,000.00 Keperluan Mendesak, Penyeragaman 28/05/2015
8. PERMOHONAN KELULUSAN SECARA RUNDINGAN TERUS REAGEN SUPERSCRIPT III PLATINUM ONE STEP QRT - PCR (0NVITROGEN, USA) UNTUK KEGUNAAN UNIT MOLEKUL SEKSYEN VIROLOGI (10 SEPTEMBER 2015 - 9 SEPTEMBER 2017) BEKALAN DAN PERKHIDMATAN BUKAN PERUNDING KEMENTERIAN KESIHATAN MAKMAL KESIHATAN AWAM KEBANGSAAN BIO-DIAGNOSTICS SDN BHD

1,260,000.00 MENDESAK, PENYERAGAMAN 28/05/2015
9. PERMOHONAN KELULUSAN KHAS BAGI PEMBAHARUAN PENYELENGGARAAN PERISIAN ORACLE UNTUK NATIONAL ENTERPRISE WIDE STATISTICAL SYSTEMS DI JABATAN PERANGKAAN DENGAN SYARIKAT ORACLE CORPORATION (M) SDN. BHD. SECARA RUNDINGAN TERUS UNTUK TEMPOH 2 TAHUN BEKALAN DAN PERKHIDMATAN BUKAN PERUNDING JABATAN PERDANA MENTERI JABATAN PERANGKAAN MALAYSIA(SEHINGGA 30 SEPT 2018) ORACLE CORPORATION MALAYSIA SDN. BHD.

1,310,398.45 Satu Punca Bekalan/ Perkhidmatan (Pembuat/ Pemegang Frachais) 31/10/2013
10. PERMOHONAN KELULUSAN KHAS JABATAN AKAUNTAN NEGARA BAGI PEROLEHAN PEMBANGUNAN DAN PELAKSANAAN SISTEM PERAKAUNAN LUAR NEGERI AKRUAN (1SPLN) SECARA RUNDINGAN TERUS DENGAN SYARIKAT KONSORTIUM JAYA SDN. BHD. BAGI TEMPOH 29 BULAN MULAI 1 NOVEMBR 2014 SEHINGGA 31 MAC 2017 PERKHIDMATAN BUKAN PERUNDING KEMENTERIAN KEWANGAN JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA KONSORTIUM JAYA SDN.BHD.

1,399,000.00 MENDESAK, PENYERAGAMAN, KEPAKARAN 15/10/2014


Mula

Sebelum
1 2 3 ...
Selepas

Akhir
Penafian Tuntutan : Sebarang Maklumat Mengenai Perolehan Secara Rundingan Terus Hendaklah Dirujuk Terus ke Kementerian/Agensi Yang Berkenaan.