SENARAI PEROLEHAN SECARA RUNDINGAN TERUS

Kementerian:   
Agensi:   
Tarikh Permohonan :
Dari
Hingga
  

Penafian Tuntutan : Sebarang Maklumat Mengenai Perolehan Secara Rundingan Terus Hendaklah Dirujuk Terus ke Kementerian/Agensi Yang Berkenaan.
[Sebanyak 405 rekod ditemui]

BIL.
TAJUK PEROLEHAN / PROJEK
KATEGORI PEROLEHAN
KEMENTERIAN
AGENSI
NAMA SYARIKAT
NILAI PEROLEHAN (RM)
KRITERIA RUNDINGAN TERUS
TARIKH PERMOHONAN
1. PERMOHONAN PEROLEHAN PERKHIDMATAN PENAMBAHBAIKAN STAMPS ASSESSMENT AND PAYMENT SYSTEM (STAMPS) BERDASARKAN AKTA SETEM BAHARU DI LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI MALAYSIA UNTUK TEMPOH 2 TAHUN 8 BULAN PERKHIDMATAN BUKAN PERUNDING KEMENTERIAN KEWANGAN LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI (LHDN) ZANKO SDN BHD

6,110,000.00 Keperluan Mendesak 11/09/2014
2. PERMOHONAN LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI (LHDN) BAGI KELULUSAN KHAS PEROLEHAN MEMBEKAL DAN MENGHANTAR SAGEM MORPHOSMART 350 USB FINGERPRINT SCANNER WITH SMARTCARD READER SECARA RUNDINGAN TERUS DENGAN YASMIN TEKNOLOGI SDN. BHD.- SECARA 'ONE OFF' BEKALAN KEMENTERIAN KEWANGAN LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI (LHDN) YASMIN TEKNOLOGI SDN. BHD.

81,400.00 Satu Punca Bekalan/ Perkhidmatan (Pembuat/ Pemegang Frachais), Penyeragaman 28/11/2014
3. PERMOHONAN LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI (LHDN) BAGI KELULUSAN KHAS PEROLEHAN MEMBEKAL DAN MENGHANTAR SAGEM MORPHOSMART 350 USB FINGERPRINT SCANNER WITH SMARTCARD READER SECARA RUNDINGAN TERUS DENGAN YASMIN TEKNOLOGI SDN. BHD. SECARA 'ONE OFF' BEKALAN KEMENTERIAN KEWANGAN LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI (LHDN) YASMIN TEKNOLOGI SDN. BHD.

81,400.00 SATU PUNCA (BEKALAN), PENYERAGAMAN 28/11/2014
4. PERMOHONAN JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA BAGI PEROLEHAN PERKHIDMATAN PENYENGGARAAN PERKAKASAN, LESEN PERISIAN DAN APLIKASI SISTEM ESPKB DAN ETERIMAAN UNTUK TEMPOH 1 TAHUN MULAI 1 JANUARI 2015 HINGGA 31 DISEMBER 2015 PERKHIDMATAN BUKAN PERUNDING KEMENTERIAN KEWANGAN JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA XYBASE TECHNOLOGIES (M) SDN. BHD.

15,600,000.00 Penyeragaman 03/09/2014
5. PERMOHONAN JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA BAGI PEROLEHAN PERKHIDMATAN PENYENGGARAAN PERKAKASAN, LESEN PERISIAN DAN APLIKASI SISTEM ESPKB DAN ETERIMAAN UNTUK TEMPOH SATU TAHUN MULAI 1 JANUARI 2015 HINGGA 31 DISEMBER 2015 PERKHIDMATAN BUKAN PERUNDING KEMENTERIAN KEWANGAN JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA XYBASE TECHNOLOGIES (M) SDN. BHD.

15,600,000.00 PENYERAGAMAN 03/09/2014
6. PERMOHONAN PEROLEHAN MENAIKTARAF KEKUNCI AKAR (ROOT KEY) PUBLIC KEY INFRASTRUCTURE (PKI) SISTEM PERANCANGAN & KAWALAN BELANJAWAN ELEKTRONIK (ESPKB)UNTUK TEMPOH 23 DISEMBER 2013 HINGGA 31 DISEMBER 2013 BEKALAN DAN PERKHIDMATAN BUKAN PERUNDING KEMENTERIAN KEWANGAN JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA XYBASE SDN. BHD.

156,000.00 Keperluan Mendesak, Penyeragaman 10/12/2013
7. PERMOHONAN KELULUSAN PEROLEHAN TAMBAHAN SKOP, PELANJUTAN TEMPOH DAN TAMBAHAN NILAI BAGI KONTRAK BUSINESS LICENSING ELECTRONIC SUPPORT SYSTEM (BLESS) DI UNIT PENYELARASAN DAN PELAKSANAAN (ICU) JABATAN PERDANA MENTERI UNTUK TEMPOH 18 BULAN BEKALAN DAN PERKHIDMATAN BUKAN PERUNDING JABATAN PERDANA MENTERI UNIT PENYELARASAN PELAKSANAAN (ICU JPM) XYBASE SDN. BHD.

4,861,000.00 Penyeragaman 03/10/2013
8. KERJA-KERJA MENGOPERASI DAN MENELENGGARA LOJI INSINERATOR PULAU LANGKAWI,KEDAH KERJA KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN JABATAN PENGURUSAN SISA PEPEJAL NEGARA XCN TECHNOLOGY SDN BHD

7,441,607.00 Penyeragaman 14/03/2013
9. PERMOHONAN PEROLEHAN PERKHIDMATAN SOKONGAN TEKNIKAL DAN PENYELENGGARAAN PERISIAN SISTEM PENGURUSAN DESKTOP TCO!STREAM DI LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI MALAYSIA (LHDNM) SECARA RUNDINGAN TERUS DENGAN SYARIKAT WORLDTECH SOLUTIONS SDN. BHD BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN MULAI 1 MAC 2015 HINGGA 28 FEBRUARI 2017 PERKHIDMATAN BUKAN PERUNDING KEMENTERIAN KEWANGAN LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI (LHDN) WORLDTECH SOLUTIONS SDN. BHD.

1,496,000.00 Satu Punca Bekalan/ Perkhidmatan (Pembuat/ Pemegang Frachais) 20/01/2015
10. PERMOHONAN PEROLEHAN PERKHIDMATAN SOKONGAN TEKNIKAL DAN PENYELENGGARAAN PERISIAN SISTEM PENGURUSAN DESKTOP TCO!STREAM DI LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI MALAYSIA (LHDNM) SECARA RUNDINGAN TERUS DENGAN SYARIKAT WORLDTECH SOLUTIONS SDN. BHD BAGI TEMPOH DUA TAHUN MULAI 1 MAC 2015 HINGGA 28 FEBRUARI 2017 PERKHIDMATAN BUKAN PERUNDING KEMENTERIAN KEWANGAN LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI (LHDN) WORLDTECH SOLUTIONS SDN. BHD.

1,496,000.00 SATU PUNCA (PERKHIDMATAN) 20/01/2015


Mula

Sebelum
1 2 3 ...
Selepas

Akhir
Penafian Tuntutan : Sebarang Maklumat Mengenai Perolehan Secara Rundingan Terus Hendaklah Dirujuk Terus ke Kementerian/Agensi Yang Berkenaan.