BIL. TAJUK TENDER NOMBOR TENDER KEMENTERIAN AGENSI PETENDER BERJAYA
1. PELANJUTAN TEMPOH DAN PERTAMBAHAN HAD BUMBUNG KONTRAK PERKHIDMATAN SOKONGAN KLINIK (PSK) KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA DI NEGERI PERLIS KKM-93/2015/K/PERLIS(PSK) KEMENTERIAN KESIHATAN JABATAN KESIHATAN NEGERI PERLIS PRODUKTIF KUALITI MEDICAL SUPPLY SDN. BHD.
2. PELANJUTAN TEMPOH DAN PERTAMBAHAN HAD BUMBUNG KONTRAK PERKHIDMATAN SOKONGAN KLINIK (PSK) KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA DI NEGERI PULAU PINANG KKM-91/2015/K/P.PINANG (PSK) KEMENTERIAN KESIHATAN JABATAN KESIHATAN NEGERI PULAU PINANG AN MAINTENANCE SERVICES SDN BHD
3. PELANJUTAN TEMPOH DAN PERTAMBAHAN HAD BUMBUNG KONTRAK PERKHIDMATAN SOKONGAN KLINIK (PSK) KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA DI NEGERI TERENGGANU KKM-95/2015/K/TERENGGANU(PSK) KEMENTERIAN KESIHATAN JABATAN KESIHATAN NEGERI TERENGGANU SAZNOOR INDUSTRIES SDN. BHD.
4. PELANJUTAN TEMPOH DAN PERTAMBAHAN HAD BUMBUNG KONTRAK PERKHIDMATAN SOKONGAN KLINIK (PSK) KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA KKM-99/2015/K/KEDAH(PSK) KEMENTERIAN KESIHATAN JABATAN KESIHATAN NEGERI KEDAH PUNCAK UTARA SDN. BHD.
5. PELANJUTAN TEMPOH DAN PERTAMBAHAN HAD BUMBUNG KONTRAK PERKHIDMATAN SOKONGAN KLINIK (PSK) KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA DI WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR DAN PUTRAJAYA KKM-92/2015/K/JKWPKL(PSK) KEMENTERIAN KESIHATAN JABATAN KESIHATAN WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR & PUTRAJAYA (NULL)

Senarai Keputusan Tender Kerajaan Terkini
SUMBER : Sistem GPIS