1 - 10 dari 48609 hasil carian Arkib
Tarikh Pelawaan
20/07/2021
1
No. Sebut Harga: Qt210000000026047
Kementerian:
Kementerian Kesihatan
Agensi:
Jabatan Kesihatan Negeri Sabah
Kategori Perolehan:
Bekalan
Kod Bidang:
010501
Tarikh Pelawaan:
20/07/2021
Tarikh Tutup Pelawaan:
23/07/2021
2
No. Sebut Harga: Qt210000000026013
Kementerian:
Kementerian Pendidikan Malaysia
Agensi:
Jabatan Pendidikan Negeri Johor
Kategori Perolehan:
Perkhidmatan Bukan Perunding
Kod Bidang:
220401
Tarikh Pelawaan:
20/07/2021
Tarikh Tutup Pelawaan:
23/07/2021
3
No. Sebut Harga: Qt210000000025958
Kementerian:
Kementerian Pendidikan Malaysia
Agensi:
Jabatan Pendidikan Negeri Johor
Kategori Perolehan:
Bekalan
Kod Bidang:
220401
Tarikh Pelawaan:
20/07/2021
Tarikh Tutup Pelawaan:
23/07/2021
4
No. Sebut Harga: Qt210000000026081
Kementerian:
Kementerian Tenaga Dan Sumber Asli
Agensi:
Jabatan Ketua Pengarah Tanah Dan Galian (jkptg)
Kategori Perolehan:
Perkhidmatan Bukan Perunding
Kod Bidang:
222001
Tarikh Pelawaan:
20/07/2021
Tarikh Tutup Pelawaan:
23/07/2021
5
No. Sebut Harga: Qt210000000025590
Kementerian:
Kementerian Pendidikan Malaysia
Agensi:
Jabatan Pendidikan Negeri Pahang
Kategori Perolehan:
Perkhidmatan Bukan Perunding
Kod Bidang:
220401
Tarikh Pelawaan:
20/07/2021
Tarikh Tutup Pelawaan:
23/07/2021
6
No. Sebut Harga: Qt210000000024731
Kementerian:
Kementerian Pertahanan
Agensi:
Tentera Darat Malaysia (tdm)
Kategori Perolehan:
Bekalan
Kod Bidang:
090101
Tarikh Pelawaan:
20/07/2021
Tarikh Tutup Pelawaan:
23/07/2021
7
No. Sebut Harga: Qt210000000018674
Kementerian:
Kementerian Pengajian Tinggi
Agensi:
Jabatan Pendidikan Politeknik Dan Kolej Komuniti
Kategori Perolehan:
Perkhidmatan Bukan Perunding
Kod Bidang:
221501
Tarikh Pelawaan:
20/07/2021
Tarikh Tutup Pelawaan:
23/07/2021
Tarikh Pelawaan
19/07/2021
8
No. Sebut Harga: Qt210000000023924
Kementerian:
Kementerian Wilayah Persekutuan
Agensi:
Pejabat Pengarah Tanah Dan Galian Wilayah Persekutuan
Kategori Perolehan:
Perkhidmatan Bukan Perunding
Kod Bidang:
210101,210103,210109
Tarikh Pelawaan:
19/07/2021
Tarikh Tutup Pelawaan:
22/07/2021
9
No. Sebut Harga: Qt210000000023506
Kementerian:
Kementerian Kerja Raya
Agensi:
Jkr Wilayah Persekutuan (kuala Lumpur)
Kategori Perolehan:
Bekalan
Kod Bidang:
020301,140302,140503
Tarikh Pelawaan:
19/07/2021
Tarikh Tutup Pelawaan:
22/07/2021
10
No. Sebut Harga: Qt210000000022026
Kementerian:
Kementerian Pembangunan Luar Bandar
Agensi:
Institut Kemajuan Desa (infra)
Kategori Perolehan:
Bekalan
Kod Bidang:
020601
Tarikh Pelawaan:
19/07/2021
Tarikh Tutup Pelawaan:
22/07/2021