1 - 10 dari 39653 hasil carian Arkib
Tarikh Pelawaan
13/04/2021
1
No. Sebut Harga: Qt210000000011824
Kementerian:
Kementerian Sumber Manusia
Agensi:
Jabatan Tenaga Manusia
Kategori Perolehan:
Bekalan
Kod Bidang:
020601
Tarikh Pelawaan:
13/04/2021
Tarikh Tutup Pelawaan:
16/04/2021
2
No. Sebut Harga: Qt210000000005651
Kementerian:
Kementerian Kewangan
Agensi:
Perbendaharaan
Kategori Perolehan:
Perkhidmatan Bukan Perunding
Kod Bidang:
221502
Tarikh Pelawaan:
13/04/2021
Tarikh Tutup Pelawaan:
16/04/2021
3
No. Sebut Harga: Qt210000000010481
Kementerian:
Kementerian Sumber Manusia
Agensi:
Jabatan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan
Kategori Perolehan:
Perkhidmatan Bukan Perunding
Kod Bidang:
222504
Tarikh Pelawaan:
13/04/2021
Tarikh Tutup Pelawaan:
16/04/2021
4
No. Sebut Harga: Qt210000000010627
Kementerian:
Kementerian Tenaga Dan Sumber Asli
Agensi:
Jabatan Mineral Dan Geosains Malaysia (jmg)
Kategori Perolehan:
Perkhidmatan Bukan Perunding
Kod Bidang:
221503
Tarikh Pelawaan:
13/04/2021
Tarikh Tutup Pelawaan:
16/04/2021
5
No. Sebut Harga: Qt210000000009678
Kementerian:
Kementerian Komunikasi Dan Multimedia
Agensi:
Jabatan Penerangan Malaysia
Kategori Perolehan:
Perkhidmatan Bukan Perunding
Kod Bidang:
222401
Tarikh Pelawaan:
13/04/2021
Tarikh Tutup Pelawaan:
16/04/2021
6
No. Sebut Harga: Qt210000000010622
Kementerian:
Kementerian Tenaga Dan Sumber Asli
Agensi:
Jabatan Mineral Dan Geosains Malaysia (jmg)
Kategori Perolehan:
Perkhidmatan Bukan Perunding
Kod Bidang:
221503
Tarikh Pelawaan:
13/04/2021
Tarikh Tutup Pelawaan:
16/04/2021
7
No. Sebut Harga: Qt210000000009504
Kementerian:
Setiausaha Kerajaan Negeri
Agensi:
Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang
Kategori Perolehan:
Perkhidmatan Bukan Perunding
Kod Bidang:
221001
Tarikh Pelawaan:
13/04/2021
Tarikh Tutup Pelawaan:
16/04/2021
8
No. Sebut Harga: Qt210000000010569
Kementerian:
Kementerian Pendidikan Malaysia
Agensi:
Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak
Kategori Perolehan:
Bekalan
Kod Bidang:
020601
Tarikh Pelawaan:
13/04/2021
Tarikh Tutup Pelawaan:
16/04/2021
9
No. Sebut Harga: Qt210000000009245
Kementerian:
Kementerian Pertahanan
Agensi:
Tentera Darat Malaysia (tdm)
Kategori Perolehan:
Bekalan
Kod Bidang:
030501
Tarikh Pelawaan:
13/04/2021
Tarikh Tutup Pelawaan:
16/04/2021
10
No. Sebut Harga: Qt210000000010629
Kementerian:
Kementerian Tenaga Dan Sumber Asli
Agensi:
Jabatan Mineral Dan Geosains Malaysia (jmg)
Kategori Perolehan:
Perkhidmatan Bukan Perunding
Kod Bidang:
221503
Tarikh Pelawaan:
13/04/2021
Tarikh Tutup Pelawaan:
16/04/2021