11 - 20 dari 41652 hasil carian Iklan Sebut Harga
Tarikh Pelawaan
01/05/2021
11
No. Sebut Harga: Qt210000000012184
Kementerian:
Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga Dan Masyarakat
Agensi:
Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Melaka
Kategori Perolehan:
Bekalan
Kod Bidang:
060204
Tarikh Pelawaan:
01/05/2021
Tarikh Tutup Pelawaan:
04/05/2021
Tarikh Pelawaan
30/04/2021
12
No. Sebut Harga: Qt210000000016519
Kementerian:
Kementerian Pertanian Dan Industri Makanan
Agensi:
Jabatan Perkhidmatan Veterinar
Kategori Perolehan:
Bekalan
Kod Bidang:
070101
Tarikh Pelawaan:
30/04/2021
Tarikh Tutup Pelawaan:
03/05/2021
13
No. Sebut Harga: Qt210000000016307
Kementerian:
Kementerian Pertahanan
Agensi:
Tentera Darat Malaysia (tdm)
Kategori Perolehan:
Perkhidmatan Bukan Perunding
Kod Bidang:
030201
Tarikh Pelawaan:
30/04/2021
Tarikh Tutup Pelawaan:
03/05/2021
14
No. Sebut Harga: Qt210000000015732
Kementerian:
Kementerian Dalam Negeri
Agensi:
Polis Diraja Malaysia (pdrm)
Kategori Perolehan:
Bekalan
Kod Bidang:
030301
Tarikh Pelawaan:
30/04/2021
Tarikh Tutup Pelawaan:
03/05/2021
15
No. Sebut Harga: Qt210000000014369
Kementerian:
Kementerian Komunikasi Dan Multimedia
Agensi:
Jabatan Penerangan Malaysia
Kategori Perolehan:
Bekalan
Kod Bidang:
020601
Tarikh Pelawaan:
30/04/2021
Tarikh Tutup Pelawaan:
05/05/2021
16
No. Sebut Harga: Qt210000000016605
Kementerian:
Kementerian Tenaga Dan Sumber Asli
Agensi:
Jabatan Mineral Dan Geosains Malaysia (jmg)
Kategori Perolehan:
Perkhidmatan Bukan Perunding
Kod Bidang:
221101,221102,222004
Tarikh Pelawaan:
30/04/2021
Tarikh Tutup Pelawaan:
03/05/2021
17
No. Sebut Harga: Qt210000000014558
Kementerian:
Kementerian Dalam Negeri
Agensi:
Agensi Anti Dadah Kebangsaan (aadk)
Kategori Perolehan:
Perkhidmatan Bukan Perunding
Kod Bidang:
221502
Tarikh Pelawaan:
30/04/2021
Tarikh Tutup Pelawaan:
03/05/2021
18
No. Sebut Harga: Qt210000000016387
Kementerian:
Kementerian Pertahanan
Agensi:
Tentera Darat Malaysia (tdm)
Kategori Perolehan:
Bekalan
Kod Bidang:
090101
Tarikh Pelawaan:
30/04/2021
Tarikh Tutup Pelawaan:
03/05/2021
19
No. Sebut Harga: Qt210000000013654
Kementerian:
Kementerian Pertahanan
Agensi:
Tentera Laut Diraja Malaysia (tldm)
Kategori Perolehan:
Bekalan
Kod Bidang:
020802
Tarikh Pelawaan:
30/04/2021
Tarikh Tutup Pelawaan:
03/05/2021
20
No. Sebut Harga: Qt210000000015782
Kementerian:
Kementerian Dalam Negeri
Agensi:
Jabatan Penjara Malaysia
Kategori Perolehan:
Bekalan
Kod Bidang:
010302,010501
Tarikh Pelawaan:
30/04/2021
Tarikh Tutup Pelawaan:
03/05/2021