32091 - 32100 dari 32690 hasil carian Iklan Sebut Harga
Tarikh Pelawaan
16/07/2018
32091
No. Sebut Harga: Qt180000000012231
Kementerian:
Kementerian Pertanian Dan Industri Asas Tani
Agensi:
Jabatan Perkhidmatan Veterinar
Kategori Perolehan:
Perkhidmatan Bukan Perunding
Kod Bidang:
220801
Tarikh Pelawaan:
16/07/2018
Tarikh Tutup Pelawaan:
25/07/2018
32092
No. Sebut Harga: Qt180000000013241
Kementerian:
Kementerian Dalam Negeri
Agensi:
Polis Diraja Malaysia (pdrm)
Kategori Perolehan:
Perkhidmatan Bukan Perunding
Kod Bidang:
222401
Tarikh Pelawaan:
16/07/2018
Tarikh Tutup Pelawaan:
23/07/2018
32093
No. Sebut Harga: Qt180000000013240
Kementerian:
Kementerian Dalam Negeri
Agensi:
Polis Diraja Malaysia (pdrm)
Kategori Perolehan:
Perkhidmatan Bukan Perunding
Kod Bidang:
222401
Tarikh Pelawaan:
16/07/2018
Tarikh Tutup Pelawaan:
23/07/2018
32094
No. Sebut Harga: Qt180000000010276
Kementerian:
Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga Dan Masyarakat
Agensi:
Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Selangor
Kategori Perolehan:
Bekalan
Kod Bidang:
020401,020402
Tarikh Pelawaan:
16/07/2018
Tarikh Tutup Pelawaan:
23/07/2018
32095
No. Sebut Harga: Qt180000000010446
Kementerian:
Kementerian Kesihatan
Agensi:
Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak
Kategori Perolehan:
Bekalan
Kod Bidang:
050202
Tarikh Pelawaan:
16/07/2018
Tarikh Tutup Pelawaan:
24/07/2018
32096
No. Sebut Harga: Qt180000000011263
Kementerian:
Kementerian Kesihatan
Agensi:
Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak
Kategori Perolehan:
Bekalan
Kod Bidang:
050202
Tarikh Pelawaan:
16/07/2018
Tarikh Tutup Pelawaan:
24/07/2018
32097
No. Sebut Harga: Qt180000000010447
Kementerian:
Kementerian Kesihatan
Agensi:
Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak
Kategori Perolehan:
Bekalan
Kod Bidang:
050202
Tarikh Pelawaan:
16/07/2018
Tarikh Tutup Pelawaan:
24/07/2018
32098
No. Sebut Harga: Qt180000000011262
Kementerian:
Kementerian Kesihatan
Agensi:
Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak
Kategori Perolehan:
Bekalan
Kod Bidang:
050202
Tarikh Pelawaan:
16/07/2018
Tarikh Tutup Pelawaan:
24/07/2018
32099
No. Sebut Harga: Qt180000000008340
Kementerian:
Kementerian Kesihatan
Agensi:
Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak
Kategori Perolehan:
Bekalan
Kod Bidang:
050301
Tarikh Pelawaan:
16/07/2018
Tarikh Tutup Pelawaan:
24/07/2018
32100
No. Sebut Harga: Qt180000000011261
Kementerian:
Kementerian Kesihatan
Agensi:
Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak
Kategori Perolehan:
Bekalan
Kod Bidang:
050202
Tarikh Pelawaan:
16/07/2018
Tarikh Tutup Pelawaan:
24/07/2018