31 - 40 dari 41803 hasil carian Iklan Sebut Harga
Tarikh Pelawaan
03/05/2021
31
No. Sebut Harga: Qt210000000016191
Kementerian:
Kementerian Pendidikan Malaysia
Agensi:
Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak
Kategori Perolehan:
Bekalan
Kod Bidang:
030401
Tarikh Pelawaan:
03/05/2021
Tarikh Tutup Pelawaan:
06/05/2021
32
No. Sebut Harga: Qt210000000016134
Kementerian:
Kementerian Dalam Negeri
Agensi:
Jabatan Penjara Malaysia
Kategori Perolehan:
Bekalan
Kod Bidang:
010302,010501
Tarikh Pelawaan:
03/05/2021
Tarikh Tutup Pelawaan:
06/05/2021
33
No. Sebut Harga: Qt210000000016841
Kementerian:
Kementerian Sains Teknologi Dan Inovasi
Agensi:
Jabatan Kimia Malaysia
Kategori Perolehan:
Perkhidmatan Bukan Perunding
Kod Bidang:
221507
Tarikh Pelawaan:
03/05/2021
Tarikh Tutup Pelawaan:
06/05/2021
34
No. Sebut Harga: Qt210000000015520
Kementerian:
Kementerian Pendidikan Malaysia
Agensi:
Bahagian Matrikulasi
Kategori Perolehan:
Bekalan
Kod Bidang:
010201
Tarikh Pelawaan:
03/05/2021
Tarikh Tutup Pelawaan:
06/05/2021
35
No. Sebut Harga: Qt210000000016602
Kementerian:
Kementerian Pertahanan
Agensi:
Tentera Laut Diraja Malaysia (tldm)
Kategori Perolehan:
Perkhidmatan Bukan Perunding
Kod Bidang:
220710
Tarikh Pelawaan:
03/05/2021
Tarikh Tutup Pelawaan:
06/05/2021
36
No. Sebut Harga: Qt210000000016835
Kementerian:
Kementerian Pertahanan
Agensi:
Tentera Laut Diraja Malaysia (tldm)
Kategori Perolehan:
Bekalan
Kod Bidang:
110603
Tarikh Pelawaan:
03/05/2021
Tarikh Tutup Pelawaan:
06/05/2021
37
No. Sebut Harga: Qt210000000016912
Kementerian:
Kementerian Pendidikan Malaysia
Agensi:
Kementerian Pendidikan
Kategori Perolehan:
Bekalan
Kod Bidang:
020801,020802
Tarikh Pelawaan:
03/05/2021
Tarikh Tutup Pelawaan:
06/05/2021
38
No. Sebut Harga: Qt210000000016752
Kementerian:
Kementerian Pertahanan
Agensi:
Tentera Laut Diraja Malaysia (tldm)
Kategori Perolehan:
Bekalan
Kod Bidang:
120602
Tarikh Pelawaan:
03/05/2021
Tarikh Tutup Pelawaan:
06/05/2021
39
No. Sebut Harga: Qt210000000016908
Kementerian:
Kementerian Pertahanan
Agensi:
Tentera Udara Diraja Malaysia (tudm)
Kategori Perolehan:
Bekalan
Kod Bidang:
140301
Tarikh Pelawaan:
03/05/2021
Tarikh Tutup Pelawaan:
06/05/2021
40
No. Sebut Harga: Qt210000000016152
Kementerian:
Kementerian Dalam Negeri
Agensi:
Jabatan Penjara Malaysia
Kategori Perolehan:
Bekalan
Kod Bidang:
130101
Tarikh Pelawaan:
03/05/2021
Tarikh Tutup Pelawaan:
06/05/2021