44681 - 44690 dari 45026 hasil carian Iklan Sebut Harga
Tarikh Pelawaan
02/05/2018
44681
No. Sebut Harga: Qt180000000007925
Kementerian:
Kementerian Sumber Manusia
Agensi:
Jabatan Tenaga Manusia
Kategori Perolehan:
Bekalan
Kod Bidang:
010201,020601
Tarikh Pelawaan:
02/05/2018
Tarikh Tutup Pelawaan:
09/05/2018
44682
No. Sebut Harga: Qt180000000008031
Kementerian:
Kementerian Pendidikan Malaysia
Agensi:
Jabatan Pendidikan Negeri
Kategori Perolehan:
Perkhidmatan Bukan Perunding
Kod Bidang:
221001,221002
Tarikh Pelawaan:
02/05/2018
Tarikh Tutup Pelawaan:
09/05/2018
Tarikh Pelawaan
01/05/2018
44683
No. Sebut Harga: Qt180000000007725
Kementerian:
Kementerian Sumber Manusia
Agensi:
Jabatan Tenaga Manusia
Kategori Perolehan:
Perkhidmatan Bukan Perunding
Kod Bidang:
220801
Tarikh Pelawaan:
01/05/2018
Tarikh Tutup Pelawaan:
15/05/2018
Tarikh Pelawaan
30/04/2018
44684
No. Sebut Harga: Qt180000000007747
Kementerian:
Kementerian Kerja Raya
Agensi:
Jabatan Kerja Raya Malaysia (jkr)
Kategori Perolehan:
Bekalan
Kod Bidang:
010201,020401,020601
Tarikh Pelawaan:
30/04/2018
Tarikh Tutup Pelawaan:
08/05/2018
44685
No. Sebut Harga: Qt180000000004050
Kementerian:
Kementerian Pendidikan Malaysia
Agensi:
Kementerian Pendidikan
Kategori Perolehan:
Bekalan
Kod Bidang:
020601
Tarikh Pelawaan:
30/04/2018
Tarikh Tutup Pelawaan:
07/05/2018
Tarikh Pelawaan
29/04/2018
44686
No. Sebut Harga: Qt180000000008884
Kementerian:
Kementerian Perumahan Dan Kerajaan Tempatan
Agensi:
Jabatan Bomba Dan Penyelamat Malaysia
Kategori Perolehan:
Perkhidmatan Bukan Perunding
Kod Bidang:
222401
Tarikh Pelawaan:
29/04/2018
Tarikh Tutup Pelawaan:
10/05/2018
44687
No. Sebut Harga: Qt180000000008613
Kementerian:
Kementerian Pertanian Dan Industri Asas Tani
Agensi:
Projek Pembangunan Pertanian Bersepadu (iada) Kemasin Semerak
Kategori Perolehan:
Perkhidmatan Bukan Perunding
Kod Bidang:
040103
Tarikh Pelawaan:
29/04/2018
Tarikh Tutup Pelawaan:
06/05/2018
Tarikh Pelawaan
28/04/2018
44688
No. Sebut Harga: Qt180000000008772
Kementerian:
Kementerian Pertahanan
Agensi:
Program Pertahanan Darat
Kategori Perolehan:
Perkhidmatan Bukan Perunding
Kod Bidang:
221602,221613
Tarikh Pelawaan:
28/04/2018
Tarikh Tutup Pelawaan:
07/05/2018
Tarikh Pelawaan
27/04/2018
44689
No. Sebut Harga: Qt180000000008298
Kementerian:
Kementerian Pertanian Dan Industri Asas Tani
Agensi:
Jabatan Perkhidmatan Veterinar
Kategori Perolehan:
Bekalan
Kod Bidang:
060101,060102
Tarikh Pelawaan:
27/04/2018
Tarikh Tutup Pelawaan:
27/05/2018
44690
No. Sebut Harga: Qt180000000008597
Kementerian:
Kementerian Dalam Negeri
Agensi:
Agensi Anti Dadah Kebangsaan (aadk)
Kategori Perolehan:
Perkhidmatan Bukan Perunding
Kod Bidang:
020201,221502
Tarikh Pelawaan:
27/04/2018
Tarikh Tutup Pelawaan:
30/04/2018