53231 - 53240 dari 53844 hasil carian Iklan Sebut Harga
Tarikh Pelawaan
16/07/2018
53231
No. Sebut Harga: Qt180000000013241
Kementerian:
Kementerian Dalam Negeri
Agensi:
Polis Diraja Malaysia (pdrm)
Kategori Perolehan:
Perkhidmatan Bukan Perunding
Kod Bidang:
222401
Tarikh Pelawaan:
16/07/2018
Tarikh Tutup Pelawaan:
23/07/2018
53232
No. Sebut Harga: Qt180000000011262
Kementerian:
Kementerian Kesihatan
Agensi:
Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak
Kategori Perolehan:
Bekalan
Kod Bidang:
050202
Tarikh Pelawaan:
16/07/2018
Tarikh Tutup Pelawaan:
24/07/2018
53233
No. Sebut Harga: Qt180000000010447
Kementerian:
Kementerian Kesihatan
Agensi:
Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak
Kategori Perolehan:
Bekalan
Kod Bidang:
050202
Tarikh Pelawaan:
16/07/2018
Tarikh Tutup Pelawaan:
24/07/2018
53234
No. Sebut Harga: Qt180000000011261
Kementerian:
Kementerian Kesihatan
Agensi:
Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak
Kategori Perolehan:
Bekalan
Kod Bidang:
050202
Tarikh Pelawaan:
16/07/2018
Tarikh Tutup Pelawaan:
24/07/2018
53235
No. Sebut Harga: Qt180000000008340
Kementerian:
Kementerian Kesihatan
Agensi:
Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak
Kategori Perolehan:
Bekalan
Kod Bidang:
050301
Tarikh Pelawaan:
16/07/2018
Tarikh Tutup Pelawaan:
24/07/2018
53236
No. Sebut Harga: Qt180000000012773
Kementerian:
Jabatan Perdana Menteri
Agensi:
Unit Penyelarasan Pelaksanaan (icu Jpm)
Kategori Perolehan:
Perkhidmatan Bukan Perunding
Kod Bidang:
221502
Tarikh Pelawaan:
16/07/2018
Tarikh Tutup Pelawaan:
23/07/2018
53237
No. Sebut Harga: Qt180000000010276
Kementerian:
Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga Dan Masyarakat
Agensi:
Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Selangor
Kategori Perolehan:
Bekalan
Kod Bidang:
020401,020402
Tarikh Pelawaan:
16/07/2018
Tarikh Tutup Pelawaan:
23/07/2018
53238
No. Sebut Harga: Qt180000000011263
Kementerian:
Kementerian Kesihatan
Agensi:
Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak
Kategori Perolehan:
Bekalan
Kod Bidang:
050202
Tarikh Pelawaan:
16/07/2018
Tarikh Tutup Pelawaan:
24/07/2018
53239
No. Sebut Harga: Qt180000000010446
Kementerian:
Kementerian Kesihatan
Agensi:
Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak
Kategori Perolehan:
Bekalan
Kod Bidang:
050202
Tarikh Pelawaan:
16/07/2018
Tarikh Tutup Pelawaan:
24/07/2018
Tarikh Pelawaan
15/07/2018
53240
No. Sebut Harga: Qt180000000013099
Kementerian:
Kementerian Dalam Negeri
Agensi:
Agensi Anti Dadah Kebangsaan (aadk)
Kategori Perolehan:
Bekalan
Kod Bidang:
040103
Tarikh Pelawaan:
15/07/2018
Tarikh Tutup Pelawaan:
25/07/2018