55781 - 55790 dari 56382 hasil carian Iklan Sebut Harga
Tarikh Pelawaan
13/07/2018
55781
No. Sebut Harga: Qt180000000013205
Kementerian:
Kementerian Pertahanan
Agensi:
Jabatanarah Jurutera (jutra)
Kategori Perolehan:
Bekalan
Kod Bidang:
050202
Tarikh Pelawaan:
13/07/2018
Tarikh Tutup Pelawaan:
20/07/2018
55782
No. Sebut Harga: Qt180000000011945
Kementerian:
Kementerian Pendidikan Tinggi
Agensi:
Jabatan Pengajian Politeknik (kpt)
Kategori Perolehan:
Perkhidmatan Bukan Perunding
Kod Bidang:
040103
Tarikh Pelawaan:
13/07/2018
Tarikh Tutup Pelawaan:
16/07/2018
55783
No. Sebut Harga: Qt180000000009820
Kementerian:
Kementerian Dalam Negeri
Agensi:
Polis Diraja Malaysia
Kategori Perolehan:
Bekalan
Kod Bidang:
020802
Tarikh Pelawaan:
13/07/2018
Tarikh Tutup Pelawaan:
31/07/2018
Tarikh Pelawaan
11/07/2018
55784
No. Sebut Harga: Qt180000000010298
Kementerian:
Kementerian Pertanian Dan Industri Asas Tani
Agensi:
Jabatan Perkhidmatan Veterinar
Kategori Perolehan:
Bekalan
Kod Bidang:
060501
Tarikh Pelawaan:
11/07/2018
Tarikh Tutup Pelawaan:
18/07/2018
55785
No. Sebut Harga: Qt180000000009492
Kementerian:
Kementerian Perumahan Dan Kerajaan Tempatan
Agensi:
Jabatan Bomba Dan Penyelamat Malaysia
Kategori Perolehan:
Bekalan
Kod Bidang:
110301
Tarikh Pelawaan:
11/07/2018
Tarikh Tutup Pelawaan:
23/07/2018
55786
No. Sebut Harga: Qt180000000010842
Kementerian:
Kementerian Pendidikan Malaysia
Agensi:
Kementerian Pendidikan
Kategori Perolehan:
Bekalan
Kod Bidang:
060502
Tarikh Pelawaan:
11/07/2018
Tarikh Tutup Pelawaan:
14/07/2018
55787
No. Sebut Harga: Qt180000000009563
Kementerian:
Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga Dan Masyarakat
Agensi:
Jabatan Perkhidmatan Kebajikan Am Sabah
Kategori Perolehan:
Bekalan
Kod Bidang:
040101,040102
Tarikh Pelawaan:
11/07/2018
Tarikh Tutup Pelawaan:
18/07/2018
55788
No. Sebut Harga: Qt180000000010764
Kementerian:
Kementerian Kesihatan
Agensi:
Jabatan Kesihatan Negeri Sembilan
Kategori Perolehan:
Bekalan
Kod Bidang:
060101
Tarikh Pelawaan:
11/07/2018
Tarikh Tutup Pelawaan:
18/07/2018
55789
No. Sebut Harga: Qt180000000010105
Kementerian:
Kementerian Sumber Manusia
Agensi:
Jabatan Tenaga Manusia
Kategori Perolehan:
Bekalan
Kod Bidang:
210101
Tarikh Pelawaan:
11/07/2018
Tarikh Tutup Pelawaan:
14/07/2018
55790
No. Sebut Harga: Qt180000000011520
Kementerian:
Kementerian Tenaga, Sains, Teknologi, Alam Sekitar Dan Perubahan Iklim
Agensi:
Kementerian Tenaga, Sains, Teknologi Alam Sekitar Dan Perubahan Iklim
Kategori Perolehan:
Bekalan
Kod Bidang:
020199
Tarikh Pelawaan:
11/07/2018
Tarikh Tutup Pelawaan:
18/07/2018