1 - 10 dari 8911 hasil carian Iklan Tender
Tarikh Pelawaan
05/01/2022
1
No. Tender: Qt210000000039660
Kementerian:
Kementerian Perumahan Dan Kerajaan Tempatan
Agensi:
Jabatan Landskap Negara
Kategori Perolehan:
Perkhidmatan Bukan Perunding
Kod Bidang:
210109
Tarikh Pelawaan:
05/01/2022
Tarikh Tutup Pelawaan:
12/01/2022
Tarikh Pelawaan
27/12/2021
2
No. Tender: Qt210000000039214
Kementerian:
Jabatan Perdana Menteri
Agensi:
Parlimen Malaysia
Kategori Perolehan:
Perkhidmatan Bukan Perunding
Kod Bidang:
210101,210102,210103,210104,210105,210107,210108
Tarikh Pelawaan:
27/12/2021
Tarikh Tutup Pelawaan:
17/01/2022
3
No. Tender: Qt210000000040870
Kementerian:
Kementerian Dalam Negeri
Agensi:
Jabatan Penjara Malaysia
Kategori Perolehan:
Bekalan
Kod Bidang:
040101,040102
Tarikh Pelawaan:
27/12/2021
Tarikh Tutup Pelawaan:
17/01/2022
4
No. Tender: Qt210000000040574
Kementerian:
Kementerian Kesihatan
Agensi:
Kementerian Kesihatan
Kategori Perolehan:
Perkhidmatan Bukan Perunding
Kod Bidang:
221001,221002
Tarikh Pelawaan:
27/12/2021
Tarikh Tutup Pelawaan:
17/01/2022
Tarikh Pelawaan
24/12/2021
5
No. Tender: Qt210000000040582
Kementerian:
Kementerian Pelancongan, Seni Dan Budaya
Agensi:
Kementerian Pelancongan, Seni Dan Budaya
Kategori Perolehan:
Perkhidmatan Bukan Perunding
Kod Bidang:
221502
Tarikh Pelawaan:
24/12/2021
Tarikh Tutup Pelawaan:
14/01/2022
6
No. Tender: Qt210000000040316
Kementerian:
Kementerian Pendidikan Malaysia
Agensi:
Bahagian Perolehan Dan Pengurusan Aset
Kategori Perolehan:
Perkhidmatan Bukan Perunding
Kod Bidang:
221001,221002
Tarikh Pelawaan:
24/12/2021
Tarikh Tutup Pelawaan:
14/01/2022
7
No. Tender: Qt210000000040560
Kementerian:
Kementerian Alam Sekitar Dan Air
Agensi:
Jabatan Pengairan Dan Saliran
Kategori Perolehan:
Bekalan
Kod Bidang:
120401,120502
Tarikh Pelawaan:
24/12/2021
Tarikh Tutup Pelawaan:
17/01/2022
Bil.PerkaraTarikhTempat
1Taklimat27/12/2021Bilik Mesyuarat Utama
Tarikh Pelawaan
23/12/2021
8
No. Tender: Qt210000000040253
Kementerian:
Kementerian Pendidikan Malaysia
Agensi:
Bahagian Perolehan Dan Pengurusan Aset
Kategori Perolehan:
Perkhidmatan Bukan Perunding
Kod Bidang:
221001,221002
Tarikh Pelawaan:
23/12/2021
Tarikh Tutup Pelawaan:
13/01/2022
9
No. Tender: Qt210000000039839
Kementerian:
Kementerian Kesihatan
Agensi:
Kementerian Kesihatan
Kategori Perolehan:
Perkhidmatan Bukan Perunding
Kod Bidang:
220801
Tarikh Pelawaan:
23/12/2021
Tarikh Tutup Pelawaan:
13/01/2022
10
No. Tender: Qt210000000040261
Kementerian:
Kementerian Pendidikan Malaysia
Agensi:
Bahagian Perolehan Dan Pengurusan Aset
Kategori Perolehan:
Perkhidmatan Bukan Perunding
Kod Bidang:
221001
Tarikh Pelawaan:
23/12/2021
Tarikh Tutup Pelawaan:
13/01/2022