11 - 20 dari 5456 hasil carian Iklan Tender
Tarikh Pelawaan
24/05/2021
11
No. Tender: Qt210000000017774
Kementerian:
Jabatan Perdana Menteri
Agensi:
Jabatan Perangkaan Malaysia
Kategori Perolehan:
Bekalan
Kod Bidang:
210102,210103,210105,210106
Tarikh Pelawaan:
24/05/2021
Tarikh Tutup Pelawaan:
14/06/2021
12
No. Tender: Qt210000000017515
Kementerian:
Jabatan Perdana Menteri
Agensi:
Jabatan Perangkaan Malaysia
Kategori Perolehan:
Perkhidmatan Bukan Perunding
Kod Bidang:
210102,210105,210106,210107,210109
Tarikh Pelawaan:
24/05/2021
Tarikh Tutup Pelawaan:
14/06/2021
13
No. Tender: Qt210000000017726
Kementerian:
Kementerian Pelancongan, Seni Dan Budaya
Agensi:
Jabatan Kebudayaan Dan Kesenian Negara (jkkn)
Kategori Perolehan:
Perkhidmatan Bukan Perunding
Kod Bidang:
210101,210103,210109
Tarikh Pelawaan:
24/05/2021
Tarikh Tutup Pelawaan:
14/06/2021
14
No. Tender: Qt210000000016916
Kementerian:
Kementerian Pengajian Tinggi
Agensi:
Jabatan Pendidikan Politeknik Dan Kolej Komuniti
Kategori Perolehan:
Bekalan
Kod Bidang:
210101,210102,210103,210105,210108
Tarikh Pelawaan:
24/05/2021
Tarikh Tutup Pelawaan:
14/06/2021
16
No. Tender: Qt210000000015946
Kementerian:
Kementerian Kesihatan
Agensi:
Jabatan Kesihatan Negeri Perak
Kategori Perolehan:
Bekalan
Kod Bidang:
050102
Tarikh Pelawaan:
24/05/2021
Tarikh Tutup Pelawaan:
14/06/2021
17
No. Tender: Qt210000000017803
Kementerian:
Jabatan Perdana Menteri
Agensi:
Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia
Kategori Perolehan:
Perkhidmatan Bukan Perunding
Kod Bidang:
210101,210103
Tarikh Pelawaan:
24/05/2021
Tarikh Tutup Pelawaan:
14/06/2021
18
No. Tender: Qt210000000014548
Kementerian:
Kementerian Kesihatan
Agensi:
Jabatan Kesihatan Negeri Pahang
Kategori Perolehan:
Perkhidmatan Bukan Perunding
Kod Bidang:
220801
Tarikh Pelawaan:
24/05/2021
Tarikh Tutup Pelawaan:
14/06/2021
19
No. Tender: Qt210000000017536
Kementerian:
Kementerian Kesihatan
Agensi:
Kementerian Kesihatan
Kategori Perolehan:
Bekalan
Kod Bidang:
050201,050202
Tarikh Pelawaan:
24/05/2021
Tarikh Tutup Pelawaan:
14/06/2021
20
No. Tender: Qt210000000007435
Kementerian:
Kementerian Komunikasi Dan Multimedia
Agensi:
Kementerian Komunikasi Dan Multimedia
Kategori Perolehan:
Bekalan
Kod Bidang:
010302,221304
Tarikh Pelawaan:
24/05/2021
Tarikh Tutup Pelawaan:
16/06/2021