21 - 30 dari 7426 hasil carian Iklan Tender
Tarikh Pelawaan
01/09/2021
21
No. Tender: Qt210000000020436
Kementerian:
Kementerian Kesihatan
Agensi:
Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur & Putrajaya
Kategori Perolehan:
Bekalan
Kod Bidang:
050101,050102
Tarikh Pelawaan:
01/09/2021
Tarikh Tutup Pelawaan:
22/09/2021
Tarikh Pelawaan
31/08/2021
22
No. Tender: Qt210000000021892
Kementerian:
Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga Dan Masyarakat
Agensi:
Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Perak
Kategori Perolehan:
Bekalan
Kod Bidang:
040101
Tarikh Pelawaan:
31/08/2021
Tarikh Tutup Pelawaan:
21/09/2021
Tarikh Pelawaan
30/08/2021
23
No. Tender: Qt210000000025855
Kementerian:
Kementerian Kesihatan
Agensi:
Jabatan Kesihatan Negeri Sabah
Kategori Perolehan:
Perkhidmatan Bukan Perunding
Kod Bidang:
220801
Tarikh Pelawaan:
30/08/2021
Tarikh Tutup Pelawaan:
20/09/2021
24
No. Tender: Qt210000000029085
Kementerian:
Kementerian Pendidikan Malaysia
Agensi:
Bahagian Perolehan Dan Pengurusan Aset
Kategori Perolehan:
Perkhidmatan Bukan Perunding
Kod Bidang:
210101,210109
Tarikh Pelawaan:
30/08/2021
Tarikh Tutup Pelawaan:
20/09/2021
25
No. Tender: Qt210000000029000
Kementerian:
Kementerian Pendidikan Malaysia
Agensi:
Bahagian Perolehan Dan Pengurusan Aset
Kategori Perolehan:
Perkhidmatan Bukan Perunding
Kod Bidang:
210101,210109
Tarikh Pelawaan:
30/08/2021
Tarikh Tutup Pelawaan:
20/09/2021
26
No. Tender: Qt210000000029093
Kementerian:
Kementerian Pendidikan Malaysia
Agensi:
Bahagian Perolehan Dan Pengurusan Aset
Kategori Perolehan:
Perkhidmatan Bukan Perunding
Kod Bidang:
210101,210109
Tarikh Pelawaan:
30/08/2021
Tarikh Tutup Pelawaan:
20/09/2021
27
No. Tender: Qt210000000028997
Kementerian:
Kementerian Pendidikan Malaysia
Agensi:
Bahagian Perolehan Dan Pengurusan Aset
Kategori Perolehan:
Perkhidmatan Bukan Perunding
Kod Bidang:
210101,210109
Tarikh Pelawaan:
30/08/2021
Tarikh Tutup Pelawaan:
20/09/2021
28
No. Tender: Qt210000000029091
Kementerian:
Kementerian Pendidikan Malaysia
Agensi:
Bahagian Perolehan Dan Pengurusan Aset
Kategori Perolehan:
Perkhidmatan Bukan Perunding
Kod Bidang:
210101,210109
Tarikh Pelawaan:
30/08/2021
Tarikh Tutup Pelawaan:
20/09/2021
29
No. Tender: Qt210000000026657
Kementerian:
Kementerian Kesihatan
Agensi:
Jabatan Kesihatan Negeri Selangor
Kategori Perolehan:
Bekalan
Kod Bidang:
050301,060101
Tarikh Pelawaan:
30/08/2021
Tarikh Tutup Pelawaan:
20/09/2021
30
No. Tender: Qt210000000029089
Kementerian:
Kementerian Pendidikan Malaysia
Agensi:
Bahagian Perolehan Dan Pengurusan Aset
Kategori Perolehan:
Perkhidmatan Bukan Perunding
Kod Bidang:
210101,210109
Tarikh Pelawaan:
30/08/2021
Tarikh Tutup Pelawaan:
20/09/2021
<
1
2
3
4
5
6
...