Tarikh Cetak : 28/01/21 11:48 AM
MyProcurement : Pusat Maklumat Perolehan Kerajaan, Kementerian Kewangan Malaysia
Iklan Item View Page TERPERINCI

JPS/IP/C/PB/20/2020

KERJA UKUR KEJURUTERAAN DAN PENYEDIAAN PELAN PENGAMBILAN TANAH BAGI REKABENTUK TERPERINCI RANCANGAN TEBATAN BANJIR DAERAH LIMBANG, LEMBANGAN SUNGAI LIMBANG, SARAWAK (TAWARAN SEMULA)
Kementerian
Kementerian Alam Sekitar Dan Air
Agensi
Jabatan Pengairan Dan Saliran
Tarikh Tutup Pelawaan
04/02/2021
Jenis Iklan:
Tender
Jenis Tender:
Tender Terbuka
Tarikh Luput Sah Laku Tender:
04/02/2021