Tarikh Cetak : 28/01/21 11:53 AM
MyProcurement : Pusat Maklumat Perolehan Kerajaan, Kementerian Kewangan Malaysia
Iklan Item View Page TERPERINCI

G8/G237/2020/12/56971

PEROLEHAN SISTEM PENGURUSAN PENYELIDIKAN UNIVERSITI MALAYA (PETENDER WAJIB BERDAFTAR DAN MEMBIDA TAWARAN INI SECARA ONLINE MELALUI UM PROCUREMENT & PAYMENT MANAGEMENT SYSTEM DI ALAMAT HTTPS://VENDOR.UM.EDU.MY SEBELUM TARIKH TUTUP TENDER)
Kementerian
Kementerian Pengajian Tinggi
Agensi
Universiti Malaya
Tarikh Tutup Pelawaan
08/02/2021
Alamat Pengeluar Iklan:
Institut Pengurusan Dan Pemantauan Penyelidikan (ippp), Universiti Malaya.
No. Rujukan:
Um.g/g7/804/2021/02
Jenis Iklan:
Tender
Jenis Tender:
Tender Terbuka
Kategori Pelawaan:
Tender Terbuka Di Kalangan Syarikat Tempatan Malaysia
Tempoh Sah Laku Tender (Hari):
120
Tempat Dokumen Dijual:
Kaunter Bahagian Perolehan, Jabatan Bendahari, Aras 2, Bangunan Canseleri Baru Universiti Malaya
Tarikh dan Masa Dokumen Dijual:
14/01/2021 12:00 PM
Harga Dokumen Tender (RM):
200.00
Cara Bayaran Dokumen Tender:
Bank Deraf / Kiriman Wang (money Order) Sahaja Atas Nama 'bendahari Universiti Malaya'
Arahan Penghantaran:
Dokumen Tender Yang Telah Disempurnakan Hendaklah Dimentarai, Ditulis Nombor Rujukan Tender
Tempat Tender Diterima:
Kaunter Bahagian Perolehan, Jabatan Bendahari, Aras 2, Bangunan Canseleri Baru Universiti Malaya
Tarikh Luput Sah Laku Tender:
07/06/2021
Taraf Kelayakan:
Berdaftar Dengan Mof
Bidang/Kelas/Kepala/Sub Kepala:
210103,210104

PEGAWAI UNTUK DIHUBUNGI

Bil.NamaEmelNo.TelefonAlamat
1ENCIK MOHD ROHAIZAD ADENANaizadadenan@um.edu.my0379674525institut pengurusan & perkhidmatan penyelidikan (ippp) universiti malaya
2PUAN AIZA ZILLA BINTI ABDULaizazilla@um.edu.my0379674525institut pengurusan & perkhidmatan penyelidikan (ippp), universiti malaya