Tarikh Cetak : 04/02/23 2:37 AM
MyProcurement : Pusat Maklumat Perolehan Kerajaan, Kementerian Kewangan Malaysia
Iklan Item View Page TERPERINCI

JKKP/TENDER/KAJIAN/2022/1

TENDER TERBUKA BAGI KAJIAN PROFIL KERACUNAN DAN PENYAKIT PEKERJAAN BAGI 100,000 PEKERJA DI SEKTOR KRITIKAL, JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN
Kementerian
Kementerian Sumber Manusia
Agensi
Jabatan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan
Tarikh Tutup Pelawaan
27/06/2022
PTJ:
Ibu Pejabat
Alamat Pengeluar Iklan:
Jabatan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan, Aras 1, 3, 4 & 5, Blok D4, Kompleks D, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62530 Putrajaya
No. Rujukan:
Jkkp/bp(s)127/430/22 Klt. 2
Jenis Iklan:
Tender
Jenis Tender:
Tender Terbuka
Kategori Pelawaan:
Tender Terbuka Di Kalangan Syarikat Tempatan Malaysia
Tempoh Sah Laku Tender (Hari):
180
Tempat Dokumen Dijual:
Kaunter Utama Aras 5, Jabatan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan, Blok D4, Kompleks D, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62530 Putrajaya
Tarikh dan Masa Dokumen Dijual:
07/06/2022 12:00 PM
Harga Dokumen Tender (RM):
50.00
Cara Bayaran Dokumen Tender:
Pembayaran Tunai
Jawatan Penerima Bayaran Dokumen Tender:
Pembantu Tadbir (kewangan)
Jenis Penghantaran:
Dimasukkan Ke Dalam Peti Tender
Arahan Penghantaran:
Sampul Berlakri
Tempat Tender Diterima:
Peti Tender Di Kaunter Utama Aras 5, Jabatan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan, Blok D4, Kompleks D, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62530 Putrajaya
Tarikh Luput Sah Laku Tender:
23/12/2022
Taraf Kelayakan:
Berdaftar Dengan Mof
Bidang/Kelas/Kepala/Sub Kepala:
340106

PERINCIAN TAKLIMAT DAN LAWATAN TAPAK

Bil.PerkaraTarikhTempatNota
1Taklimat07/06/202210.00 PAGI SECARA ONLINEPETENDER YANG BERMINAT BOLEH MEMAKLUMKAN KEPADA DR. MOHD RIDZUAN BIN ANUAR MELALUI EMEL MRIDZUAN.ANUAR@mOHR.GOV.MY SEBELUM ATAU PADA 6 JUN 2022. PAUTAN TAKLIMAT AKAN DIBERI TERUS KEPADA PETENDER YANG BERMINAT.

PEGAWAI UNTUK DIHUBUNGI

Bil.NamaEmelNo.TelefonAlamat
1Dr. mohd ridzuan bin anuarmridzuan.anuar@mohr.gov.my01132085815jabatan keselamatan dan kesihatan pekerjaan, aras 1, 3, 4 & 5, blok d4, kompleks d, pusat pentadbiran kerajaan persekutuan, 62530 putrajaya