Maklumat iklan bagi perolehan bekalan dan perkhidmatan akan dipaparkan lewat dari tarikh asal pelawaan dikeluarkan. Untuk mengetahui maklumat terkini sila rujuk Sistem ePerolehan.
571 - 580 dari 838 hasil carian Iklan
Tarikh Pelawaan
20/01/2021
571
No. Sebut Harga: Qt210000000000937
Kementerian:
Kementerian Kesihatan
Agensi:
Jabatan Kesihatan Negeri Selangor
Kategori Perolehan:
Bekalan
Kod Bidang:
050201,050202,050203
Tarikh Pelawaan:
20/01/2021
Tarikh Tutup Pelawaan:
03/02/2021
572
No. Tender: Qt200000000042857
Kementerian:
Kementerian Kesihatan
Agensi:
Kementerian Kesihatan
Kategori Perolehan:
Bekalan
Kod Bidang:
050201,050202
Tarikh Pelawaan:
20/01/2021
Tarikh Tutup Pelawaan:
16/02/2021
573
No. Tender: Qt210000000001659
Kementerian:
Kementerian Kesihatan
Agensi:
Makmal Kesihatan Awam Kebangsaan
Kategori Perolehan:
Bekalan
Kod Bidang:
060101
Tarikh Pelawaan:
20/01/2021
Tarikh Tutup Pelawaan:
30/01/2021
574
No. Sebut Harga: Qt200000000039050
Kementerian:
Kementerian Kesihatan
Agensi:
Jabatan Kesihatan Negeri Selangor
Kategori Perolehan:
Bekalan
Kod Bidang:
050201,050202,050203
Tarikh Pelawaan:
20/01/2021
Tarikh Tutup Pelawaan:
03/02/2021
575
No. Tender: Qt200000000042853
Kementerian:
Kementerian Kesihatan
Agensi:
Kementerian Kesihatan
Kategori Perolehan:
Bekalan
Kod Bidang:
050201,050202
Tarikh Pelawaan:
20/01/2021
Tarikh Tutup Pelawaan:
16/02/2021
576
No. Tender: Qt200000000042866
Kementerian:
Kementerian Kesihatan
Agensi:
Jabatan Kesihatan Negeri Sabah
Kategori Perolehan:
Bekalan
Kod Bidang:
060101
Tarikh Pelawaan:
20/01/2021
Tarikh Tutup Pelawaan:
10/02/2021
577
No. Sebut Harga: Qt210000000000934
Kementerian:
Kementerian Kesihatan
Agensi:
Jabatan Kesihatan Negeri Selangor
Kategori Perolehan:
Bekalan
Kod Bidang:
050201,050202,050203
Tarikh Pelawaan:
20/01/2021
Tarikh Tutup Pelawaan:
03/02/2021
578
No. Tender: Qt210000000001293
Kementerian:
Kementerian Dalam Negeri
Agensi:
Jabatan Penjara Malaysia
Kategori Perolehan:
Bekalan
Kod Bidang:
020701
Tarikh Pelawaan:
20/01/2021
Tarikh Tutup Pelawaan:
10/02/2021
579
No. Tender: Qt210000000001225
Kementerian:
Kementerian Kesihatan
Agensi:
Makmal Kesihatan Awam Kebangsaan
Kategori Perolehan:
Bekalan
Kod Bidang:
060101
Tarikh Pelawaan:
20/01/2021
Tarikh Tutup Pelawaan:
30/01/2021
580
No. Tender: Qt200000000042833
Kementerian:
Kementerian Kesihatan
Agensi:
Kementerian Kesihatan
Kategori Perolehan:
Bekalan
Kod Bidang:
050201,050202
Tarikh Pelawaan:
20/01/2021
Tarikh Tutup Pelawaan:
16/02/2021
*Nota: 'Tiada maklumat' dari sumber asal