Maklumat iklan bagi perolehan bekalan dan perkhidmatan akan dipaparkan lewat dari tarikh asal pelawaan dikeluarkan. Untuk mengetahui maklumat terkini sila rujuk Sistem ePerolehan.
1 - 10 dari 355 hasil carian Tender
Tarikh Pelawaan
16/04/2021
1
No. Tender: Qt210000000013614
Kementerian:
Jabatan Perdana Menteri
Agensi:
Biro Pengaduan Awam (bpa)
Kategori Perolehan:
Perkhidmatan Bukan Perunding
Kod Bidang:
210101,210102,210103
Tarikh Pelawaan:
16/04/2021
Tarikh Tutup Pelawaan:
07/05/2021
2
No. Tender: Qt210000000009253
Kementerian:
Jabatan Perdana Menteri
Agensi:
Mahkamah Persekutuan Malaysia
Kategori Perolehan:
Perkhidmatan Bukan Perunding
Kod Bidang:
220801
Tarikh Pelawaan:
16/04/2021
Tarikh Tutup Pelawaan:
07/05/2021
3
No. Tender: Qt210000000010987
Kementerian:
Kementerian Kesihatan
Agensi:
Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak
Kategori Perolehan:
Bekalan
Kod Bidang:
050202
Tarikh Pelawaan:
16/04/2021
Tarikh Tutup Pelawaan:
07/05/2021
4
No. Tender: Qt210000000012163
Kementerian:
Kementerian Kesihatan
Agensi:
Jabatan Kesihatan Negeri Perak
Kategori Perolehan:
Perkhidmatan Bukan Perunding
Kod Bidang:
220801
Tarikh Pelawaan:
16/04/2021
Tarikh Tutup Pelawaan:
07/05/2021
5
No. Tender: Qt210000000009131
Kementerian:
Kementerian Kesihatan
Agensi:
Hospital Kuala Lumpur
Kategori Perolehan:
Bekalan
Kod Bidang:
060101
Tarikh Pelawaan:
16/04/2021
Tarikh Tutup Pelawaan:
07/05/2021
6
No. Tender: Qt210000000010978
Kementerian:
Kementerian Kesihatan
Agensi:
Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak
Kategori Perolehan:
Bekalan
Kod Bidang:
060101
Tarikh Pelawaan:
16/04/2021
Tarikh Tutup Pelawaan:
07/05/2021
7
No. Tender: Qt210000000011032
Kementerian:
Kementerian Dalam Negeri
Agensi:
Jabatan Penjara Malaysia
Kategori Perolehan:
Bekalan
Kod Bidang:
020501
Tarikh Pelawaan:
16/04/2021
Tarikh Tutup Pelawaan:
07/05/2021
8
No. Tender: Qt210000000008614
Kementerian:
Kementerian Kerja Raya
Agensi:
Kementerian Kerja Raya
Kategori Perolehan:
Perkhidmatan Bukan Perunding
Kod Bidang:
020302,210101,210102,210103,210109
Tarikh Pelawaan:
16/04/2021
Tarikh Tutup Pelawaan:
10/05/2021
9
No. Tender: Qt210000000013502
Kementerian:
Kementerian Dalam Negeri
Agensi:
Kementerian Dalam Negeri
Kategori Perolehan:
Bekalan
Kod Bidang:
120104
Tarikh Pelawaan:
16/04/2021
Tarikh Tutup Pelawaan:
11/05/2021
10
No. Tender: Qt210000000006934
Kementerian:
Kementerian Dalam Negeri
Agensi:
Kementerian Dalam Negeri
Kategori Perolehan:
Bekalan
Kod Bidang:
210101,210102,210103,210104,210105,210106,210107,210110
Tarikh Pelawaan:
16/04/2021
Tarikh Tutup Pelawaan:
21/05/2021
<
1
2
3
4
...
36
>
*Nota: 'Tiada maklumat' dari sumber asal

SENARAI Iklan Tender TERKINI

BIL.TAJUK TENDERNOMBOR TENDER KATEGORI PEROLEHANKEMENTERIAN / AGENSITARIKH PELAWAANTARIKH TUTUP PELAWAAN
1 TENDER BEKALAN INDACATEROL MALEATE AND GLYCOPYRRONIUM BROMIDE 110 50 MCG INHALATION POWDER CAPSULE FDC UNTUK CAWANGAN FARMASI LOGISTIK NEGERI SARAWAK PEJABAT FARMASI BAHAGIAN HOSPITAL BINTULU DAN HOSPITAL UMUM SARAWAK BAGI TEMPOH DUA 2 TAHUN QT210000000009751 BEKALAN KEMENTERIAN KESIHATAN / JABATAN KESIHATAN NEGERI SARAWAK 16/04/2021 07/05/2021
2 PENAIKTARAFAN DAN PEMBANGUNAN SEMULA SISTEM PEMANTUAN BANDAR SELAMAT SPBS BAGI POLIS DIRAJA MALAYSIA PDRM QT210000000006934 BEKALAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI / KEMENTERIAN DALAM NEGERI 16/04/2021 21/05/2021
3 TENDER PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN TANPA SENJATA BAGI HOSPITAL KUALA KANGSAR UNTUK TEMPOH TIGA 3 TAHUN QT210000000012163 PERKHIDMATAN BUKAN PERUNDING KEMENTERIAN KESIHATAN / JABATAN KESIHATAN NEGERI PERAK 16/04/2021 07/05/2021
4 PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN TANPA SENJATA DI MAHKAMAH MAHKAMAH SELURUH NEGERI MELAKA QT210000000009253 PERKHIDMATAN BUKAN PERUNDING JABATAN PERDANA MENTERI / MAHKAMAH PERSEKUTUAN MALAYSIA 16/04/2021 07/05/2021
5 TENDER PEMBEKALAN DAN PENGIRIMAN BEKAS PLASTIK LUTSINAR CONTAINER BOX BAGI KEGUNAAN BANDUAN DI JABATAN PENJARA MALAYSIA QT210000000011032 BEKALAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI / JABATAN PENJARA MALAYSIA 16/04/2021 07/05/2021
6 TENDER MEMBEKAL DAN MENGHANTAR REAGEN UNTUK UJIAN VIRAL DENGGI SEROLOGI DENGAN INSTRUMENT PLACEMENT BAGI AUTOMATED ELISA MICROPLATE UNTUK TEMPOH EMPAT 4 TAHUN DI JABATAN PATOLOGI HOSPITAL KUALA LUMPUR QT210000000009131 BEKALAN KEMENTERIAN KESIHATAN / HOSPITAL KUALA LUMPUR 16/04/2021 07/05/2021
7 TENDER MEMBEKAL DAN MENGHANTAR GLYCOPYRRONIUM 50MCG INHALATION POWDER HARD CAPSULES UNTUK CAWANGAN FARMASI LOGISTIK NEGERI SARAWAK PEJABAT FARMASI BAHAGIAN HOSPITAL BINTULU DAN HOSPITAL UMUM SARAWAK BAGI TEMPOH SATU 1 TAHUN QT210000000010987 BEKALAN KEMENTERIAN KESIHATAN / JABATAN KESIHATAN NEGERI SARAWAK 16/04/2021 07/05/2021
8 PEMBEKALAN BAHAN LETUPAN UNTUK KEGUNAAN UNIT PEMUSNAH BOM POLIS DIRAJA MALAYSIA PDRM QT210000000013502 BEKALAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI / KEMENTERIAN DALAM NEGERI 16/04/2021 11/05/2021
9 TENDER MEMBEKAL DAN MENGHANTAR REAGEN DAN KONSUMABEL UNTUK ANALYZER ROCHE COBAS INTEGRA ROCHE AVL 9180 ROCHE COBAS U411 KE MAKMAL KLINIK KLINIK KESIHATAN JABATAN KESIHATAN NEGERI SARAWAK BAGI TEMPOH DUA 2 TAHUN QT210000000009793 BEKALAN KEMENTERIAN KESIHATAN / JABATAN KESIHATAN NEGERI SARAWAK 16/04/2021 07/05/2021
10 PERKHIDMATAN SEWAAN PERALATAN ICT KKR BAGI INISIATIF PENDIGITALAN PERKHIDMATAN KEMENTERIAN KERJA RAYA QT210000000008614 PERKHIDMATAN BUKAN PERUNDING KEMENTERIAN KERJA RAYA / KEMENTERIAN KERJA RAYA 16/04/2021 10/05/2021
11 TENDER MEMBEKAL DAN MENGHANTAR REAGEN DAN KONSUMABEL UNTUK ANALYZER TOKYO BOEIKI TRX 7010 BIOLIS 15I BIOLIS 24I BIOLIS 50I JOKOH EX Z D KE MAKMAL KLINIK KLINIK KESIHATAN JABATAN KESIHATAN NEGERI SARAWAK BAGI TEMPOH DUA 2 TAHUN QT210000000010978 BEKALAN KEMENTERIAN KESIHATAN / JABATAN KESIHATAN NEGERI SARAWAK 16/04/2021 07/05/2021
12 TENDER PERKHIDMATAN SEWAAN PERALATAN ICT BAGI TEMPOH 36 BULAN DI PUSAT GOVERNANS INTEGRITI DAN ANTI RASUAH NASIONAL GIACC PUSAT JENAYAH KEWANGAN NASIONAL NFCC DAN BIRO PENGADUAN AWAM BPA QT210000000013614 PERKHIDMATAN BUKAN PERUNDING JABATAN PERDANA MENTERI / BIRO PENGADUAN AWAM (BPA) 16/04/2021 07/05/2021
13 TENDER PENINGKATAN KECEKAPAN SISTEM APLIKASI SATELIT CUACA JABATAN METEOROLOGI MALAYSIA KEMENTERIAN ALAM SEKITAR DAN AIR QT210000000010714 PERKHIDMATAN BUKAN PERUNDING KEMENTERIAN ALAM SEKITAR DAN AIR / JABATAN METEOROLOGI MALAYSIA 16/04/2021 17/05/2021
14 MEMBEKAL MENGHANTAR MENGUJI DAN PENERIMAAN HOSE TYPE 3 500 GULUNG 64 MM 2 DAN 1000 GULUNG 45 MM 1 UNTUK JABATAN BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA JBPM BAGI TEMPOH 2 TAHUN QT210000000011452 BEKALAN KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN / JABATAN BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA 16/04/2021 27/05/2021
15 TENDER UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAHAN KIMIA BAGI FULL BLOOD COUNT(FBC) DAN FULL BLOOD PICTURE (FBP) SECARA BERPERINGKAT - PERINGKAT UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ HCTM/JKEW/TDR/KIMIA-2021 (07) BEKALAN KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI / PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA (PPUKM) 16/04/2021 06/05/2021
16 MEMBEKAL DAN MENGHANTAR SERAH CALF MILK REPLACER (CMR) KE TAPAK PUSAT TERNAKAN BERSEPADU KENINGAU (KILC) BAGI TEMPOH 6 BULAN (JULAI-DISEMBER 2021) SEDIA/TD(OE)/07/21 BEKALAN JABATAN PERDANA MENTERI / PIHAK BERKUASA PEMBANGUNAN EKONOMI DAN PELABURAN SABAH (SEDIA) 16/04/2021 06/05/2021
17 MEMBEKAL, MENGHANTAR SERAH, MEMUNGGAH DAN MENYUSUN NAPIER KE TAPAK PUSAT TERNAKAN BERSEPADU KENINGAU (KILC) BAGI TEMPOH ENAM 6 BULAN (JULAI-DISEMBER 2021) SEDIA/TD(OE)/05/21 BEKALAN JABATAN PERDANA MENTERI / PIHAK BERKUASA PEMBANGUNAN EKONOMI DAN PELABURAN SABAH (SEDIA) 16/04/2021 06/05/2021
18 MEMBEKAL, MENGHANTAR SERAH, MEMUNGGAH DAN MENYUSUN BAHAN MAKANAN TERNAKAN LEMBU TENUSU KE TAPAK PUSAT TERNAKAN BERSEPADU KENINGAU (KILC) BAGI TEMPOH ENAM (6) BULAN (JULAI-DISEMBER 2021) SEDIA/TD(OE)/04/21 BEKALAN JABATAN PERDANA MENTERI / PIHAK BERKUASA PEMBANGUNAN EKONOMI DAN PELABURAN SABAH (SEDIA) 16/04/2021 06/05/2021
19 KAJIAN PEMBANGUNAN MODEL SERTA KERANGKA BAGI ANALISIS DATA RAYA DAN PELAPORAN BERSEPADU DI JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA (JANM) JANM BIL. 6/2021 PERKHIDMATAN PERUNDING KEMENTERIAN KEWANGAN / JABATAN AKAUNTAN NEGARA 16/04/2021 11/05/2021
20 TENDER TO SUPPLY, DELIVERY, INSTALLATION, TESTING AND COMMISSIONING OF LAPARASCOPIC SYSTEMS WITH TELESCOPES AND ENDOSCOPIC FLUSHING AID DI HOSPITAL PENGAJAR UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR. T09/2021/14005/EP BEKALAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA / UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (UPM) 16/04/2021 06/05/2021
21 TO SUPPLY, DELIVER, INSTALL AND COMMISSION FLOW CYTOMETRY SYSTEM TO PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN, KAMPUS KESIHATAN, KUBANG KERIAN, KELANTAN. T3/21/ENT/PPSP/08 BEKALAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA / UNIVERSITI SAINS MALAYSIA (USM) 16/04/2021 06/05/2021
22 MEMBEKAL MEMASANG MENGUJI DAN MENTAULIAH DUA 2 SET SPEKTROSKOPI LASER UNTUK AGENSI NUKLEAR MALAYSIA NUKLEAR MALAYSIA NM T 02 2020 QT210000000013008 BEKALAN KEMENTERIAN SAINS TEKNOLOGI DAN INOVASI / AGENSI NUKLEAR MALAYSIA 15/04/2021 06/05/2021
23 MEMBEKAL MENGHANTAR MEMASANG MEREKABENTUK MEMBANGUN MENGINTEGRASI MENGUJI MENTAULIAH MENYELENGGARA DAN MEMBERI KHIDMAT SOKONGAN DALAM TEMPOH JAMINAN SISTEM APLIKASI PERISIAN DAN PERKAKASAN BAGI PROJEK PENINGKATAN NATIONAL REGISTRIES TENDER MAMPU PERKHIDMATAN 3 2021 QT210000000010445 PERKHIDMATAN BUKAN PERUNDING JABATAN PERDANA MENTERI / UNIT PEMODENAN TADBIRAN & PERANCANGAN PENGURUSAN MALAYSIA (MAMPU) 15/04/2021 06/05/2021
24 TENDER PERKHIDMATAN KEBERSIHAN BANGUNAN DAN KAWASAN DI KOLEJ KOMUNITI GERIK KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI BAGI TEMPOH 33 BULAN QT210000000011549 PERKHIDMATAN BUKAN PERUNDING KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI / JABATAN PENDIDIKAN POLITEKNIK DAN KOLEJ KOMUNITI 15/04/2021 06/05/2021
25 TENDER PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN TANPA SENJATA API DI KOLEJ KOMUNITI PAYA BESAR DAN KOLEJ KOMUNITI CAWANGAN MARAN PAHANG BAGI TEMPOH DUA 2 TAHUN QT210000000013600 PERKHIDMATAN BUKAN PERUNDING KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI / JABATAN PENDIDIKAN POLITEKNIK DAN KOLEJ KOMUNITI 15/04/2021 06/05/2021
26 PERKHIDMATAN SENGGARAAN REFRECTIVE SURGERY UNIT LASIK UNTUK HOSPITAL ANGKATAN TENTERA TUANKU MIZAN QT210000000010083 BEKALAN KEMENTERIAN PERTAHANAN / KEMENTERIAN PERTAHANAN 15/04/2021 06/05/2021
27 PEMBEKALAN BALLISTIC POLIS DIRAJA MALAYSIA PDRM BAGI PROJEK RMK 11 RP4 BALLISTIC SHEET QT210000000013690 BEKALAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI / KEMENTERIAN DALAM NEGERI 15/04/2021 24/05/2021
28 TENDER MEMBEKAL DAN MENGHANTAR REAGEN DAN KONSUMABEL UNTUK ANALYZER ROCHE COBAS C311 KE MAKMAL KLINIK KLINIK KESIHATAN JABATAN KESIHATAN NEGERI SARAWAK BAGI TEMPOH DUA 2 TAHUN QT210000000010977 BEKALAN KEMENTERIAN KESIHATAN / JABATAN KESIHATAN NEGERI SARAWAK 15/04/2021 06/05/2021
29 TENDER MEMBEKAL MENGHANTAR MEMASANG MENGUJI TERIMA DAN MENTAULIAHKAN PERALATAN LATIHAN BAGI PENAWARAN KURSUS BAHARU DAN KURSUS BERASASKAN TEKNOLOGI HIJAU DI IKBN KINARUT SABAH QT210000000012107 BEKALAN KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN / KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN 15/04/2021 06/05/2021
30 TENDER PEMBEKALAN DAN PEMASANGAN PERALATAN WAR ROOM DI KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN MULTIMEDIA MALAYSIA QT200000000043502 BEKALAN KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN MULTIMEDIA / KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN MULTIMEDIA 15/04/2021 07/05/2021
31 PEMBEKALAN BALLISTIC POLIS DIRAJA MALAYSIA PDRM BAGI PROJEK RMK 11 RP4 INNER ARMOUR VEST QT210000000013688 BEKALAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI / KEMENTERIAN DALAM NEGERI 15/04/2021 16/06/2021
32 TENDER MEMBEKAL DAN MENGHANTAR REAGENT HBA1C CARTRIDGE POCT MICROALBUMIN TEST STRIP KE MAKMAL KILINIK KLINIK KESIHATAN JABATAN KESIHATAN NEGERI SARAWAK BAGI TEMPOH 24 BULAN QT210000000010946 BEKALAN KEMENTERIAN KESIHATAN / JABATAN KESIHATAN NEGERI SARAWAK 15/04/2021 06/05/2021
33 TENDER MEMBEKAL MENGHANTAR MEMASANG MENGUJI TERIMA DAN MENTAULIAHKAN PERALATAN LATIHAN BAGI KEPERLUAN PERUBAHAN NOSS DAN TEKNOLOGI TERKINI DI IKBN KINARUT SABAH QT210000000012103 BEKALAN KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN / KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN 15/04/2021 06/05/2021
34 TENDER BEKALAN PERACETIC ACID AND HYDROGEN PEROXIDE SOLUTION UNTUK CAWANGAN LOGISTIK FARMASI NEGERI SARAWAK PEJABAT FARMASI BAHAGIAN HOSPITAL UMUM SARAWAK DAN HOSPITAL BINTULU BAGI TEMPOH 18 BULAN QT210000000009707 BEKALAN KEMENTERIAN KESIHATAN / JABATAN KESIHATAN NEGERI SARAWAK 15/04/2021 06/05/2021
35 TENDER PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN TANPA SENJATA API DI KOLEJ KOMUNITI GERIK KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI BAGI TEMPOH 34 BULAN QT210000000011538 PERKHIDMATAN BUKAN PERUNDING KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI / JABATAN PENDIDIKAN POLITEKNIK DAN KOLEJ KOMUNITI 15/04/2021 06/05/2021
36 TENDER PERKHIDMATAN PEMBERSIHAN KAWASAN DAN MENCUCI BANGUNAN DI KOLEJ KOMUNITI PAYA BESAR DAN KOLEJ KOMUNITI CAWANGAN MARAN BAGI TEMPOH 2 TAHUN QT210000000013653 PERKHIDMATAN BUKAN PERUNDING KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI / JABATAN PENDIDIKAN POLITEKNIK DAN KOLEJ KOMUNITI 15/04/2021 06/05/2021
37 TENDER PEMBEKALAN PENGHANTARAN PEMASANGAN PENGUJIAN DAN PENTAULIAHAN SISTEM PENCERAPAN PERMUKAAN AUTOMATIK AUKSILIARI BAHAGIAN INSTRUMENTASI METEOROLOGI BAGI TAHUN 2021 2022 JABATAN METEOROLOGI MALAYSIA QT210000000009490 PERKHIDMATAN BUKAN PERUNDING KEMENTERIAN ALAM SEKITAR DAN AIR / JABATAN METEOROLOGI MALAYSIA 15/04/2021 10/05/2021
38 PERKHIDMATAN MENAIKTARAF INSTRUMENT LANDING SYSTEM ILS USANG DI SEMENANJUNG MALAYSIA LAPANGAN TERBANG SUBANG DAN ALOR SETAR QT210000000008507 BEKALAN KEMENTERIAN PENGANGKUTAN / PIHAK BERKUASA PENERBANGAN AWAM MALAYSIA 15/04/2021 17/05/2021
39 PERKHIDMATAN MENAIKTARAF INSTRUMENT LANDING SYSTEM ILS USANG DI SABAH DAN SARAWAK LAPANGAN TERBANG TAWAU DAN SIBU QT210000000008509 BEKALAN KEMENTERIAN PENGANGKUTAN / PIHAK BERKUASA PENERBANGAN AWAM MALAYSIA 15/04/2021 27/05/2021
40 CADANGAN KERJA-KERJA PEMULIHAN DAN NAIKTARAF LOBI BLOK D1, KOMPLEKS D, KEMENTERIAN DALAM NEGERI. BERDAFTAR CIDB GRED G4 ATAU UPKJ KELAS C ATAU PUKONSA KELAS C. SILA RUJUK LAMAN SESAWANG : HTTPS://WWW.MOHA.GOV.MY/INDEX.PHP/MS/KDN2/TENDER1/TENDER-PEMBANGUNAN KDN/PB/T/02/2021 KERJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI / KEMENTERIAN DALAM NEGERI 15/04/2021 12/05/2021
41 CADANGAN KERJA-KERJA PEMULIHAN DAN NAIKTARAF BILIK MESYUARAT PERKASA DAN BILIK SIDANG MEDIA DI ARAS 11 BLOK D1, KOMPLEKS D, KEMENTERIAN DALAM NEGERI. BERDAFTAR CIDB GRED G4 ATAU UPKJ KELAS C ATAU PUKONSA KELAS C. SILA RUJUK LAMAN SESAWANG : HTTPS://WWW.MOHA.GOV.MY/INDEX.PHP/MS/KDN2/TENDER1/TENDER-PEMBANGUNAN KDN/PB/T/01/2021 KERJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI / KEMENTERIAN DALAM NEGERI 15/04/2021 12/05/2021
42 PEMBEKALAN ALAT GANTI ENJIN SANGKUT (OBM) JENAMA SUZUKI UNTUK PASUKAN POLIS MARIN, POLIS DIRAJA MALAYSIA (PDRM) KDN/PL 40/2021-PT BEKALAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI / KEMENTERIAN DALAM NEGERI 15/04/2021 06/05/2021
43 PROJEK PEMBANGUNAN ECOTOURISM PELANCONGAN TAMAN EKO-RIMBA CHEMERONG, DUNGUN, TERENGGANU. JKR/T/D/P/01/2021 KERJA KEMENTERIAN KERJA RAYA / JABATAN KERJA RAYA NEGERI TERENGGANU 15/04/2021 01/06/2021
44 KERJA - KERJA PENGERUKAN BERKALA DI ALUR PELAYARAN SUNGAI MANJUNG, LUMUT IPL.T. 5/2021 KERJA KEMENTERIAN PENGANGKUTAN / JABATAN LAUT MALAYSIA 15/04/2021 24/05/2021
45 PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN BAGI PERALATAN SIASATAN DIGITAL UNTUK BAHAGIAN SIASATAN JENAYAH SIBER DAN MULTIMEDIA, JABATAN SIASATAN JENAYAH KOMERSIL (JSJK), POLIS DIRAJA MALAYSIA (PDRM) KDN/PL 39/2021-PTM PERKHIDMATAN BUKAN PERUNDING KEMENTERIAN DALAM NEGERI / KEMENTERIAN DALAM NEGERI 15/04/2021 19/05/2021
46 TENDER PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN TANPA SENJATA API SELAMA 24 BULAN DI BANGUNAN KEMENTERIAN PELANCONGAN SENI DAN BUDAYA MALAYSIA QT210000000009487 PERKHIDMATAN BUKAN PERUNDING KEMENTERIAN PELANCONGAN, SENI DAN BUDAYA / KEMENTERIAN PELANCONGAN, SENI DAN BUDAYA 14/04/2021 05/05/2021
47 MENGKAJI MENGANALISA MEREKABENTUK MEMBANGUN MIGRASI INTERGRASI MENGUJI MELAKSANA MENTAULIAH DAN MENYELENGGARA BAGI SISTEM E PREVILEGES AND IMMUNITIES EP I DI KEMENTERIAN LUAR NEGERI KLN QT210000000011675 PERKHIDMATAN BUKAN PERUNDING KEMENTERIAN LUAR NEGERI / KEMENTERIAN LUAR NEGERI 14/04/2021 05/05/2021
48 PERKHIDMATAN PEMANTAUAN MEDIA ANALISIS DATA DAN SENTIMEN KEMENTERIAN DALAM NEGERI QT210000000013085 PERKHIDMATAN BUKAN PERUNDING KEMENTERIAN DALAM NEGERI / KEMENTERIAN DALAM NEGERI 14/04/2021 05/05/2021
49 PERKHIDMATAN PEMBAHARUAN LESEN SOKONGAN TEKNIKAL PERISIAN DAN PENYELENGGARAAN PERKAKASAN BAGI SERVER PEMBANGUNAN SISTEM PERAKAUNAN AKRUAN KERAJAAN NEGERI ISPEKS DI IBU PEJABAT JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA JANM QT210000000010772 PERKHIDMATAN BUKAN PERUNDING KEMENTERIAN KEWANGAN / JABATAN AKAUNTAN NEGARA 14/04/2021 05/05/2021
50 PEMBEKALAN DAN PENGHANTARAN PERALATAN PAIROTEKNIK DAN BAHAN LETUPAN UNTUK AGENSI PENGUATKUASAAN MARITIM MALAYSIA APMM KDN PL 42 2021 PT QT210000000012306 BEKALAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI / KEMENTERIAN DALAM NEGERI 14/04/2021 05/05/2021
51 TENDER PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN TANPA SENJATA API DI POLITEKNIK SULTAN ABDUL HALIM MU ADZAM SHAH POLIMAS JITRA KEDAH BAGI TEMPOH TIGA 3 TAHUN QT210000000008231 PERKHIDMATAN BUKAN PERUNDING KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI / JABATAN PENDIDIKAN POLITEKNIK DAN KOLEJ KOMUNITI 14/04/2021 05/05/2021
52 PEROLEHAN PENINGKATAN INFRASTRUKTUR RANGKAIAN KAWASAN SETEMPAT LAN KEMENTERIAN TENAGA DAN SUMBER ASLI KETSA QT210000000010197 PERKHIDMATAN BUKAN PERUNDING KEMENTERIAN TENAGA DAN SUMBER ASLI / KEMENTERIAN TENAGA DAN SUMBER ASLI 14/04/2021 06/05/2021
53 PERKHIDMATAN PEMETAAN DAN PERMODELAN SUMBER AIR BAWAH TANAH DI NEGERI KEDAH DI BAWAH PROJEK PEMETAAN DAN PEMBANGUNAN SUMBER AIR BAWAH TANAH NEGARA QT210000000009863 PERKHIDMATAN BUKAN PERUNDING KEMENTERIAN TENAGA DAN SUMBER ASLI / JABATAN MINERAL DAN GEOSAINS MALAYSIA (JMG) 14/04/2021 10/05/2021
54 TENDER MEMBEKAL DAN MENGHANTAR REAGEN DAN KONSUMABLE BESERTA ANALYSER UNTUK UJIAN BLOOD GASES DI HOSPITAL HOSPITAL NEGERI JOHOR BAGI TEMPOH EMPAT 4 TAHUN QT210000000011697 BEKALAN KEMENTERIAN KESIHATAN / JABATAN KESIHATAN NEGERI JOHOR 14/04/2021 11/05/2021
55 PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN TANPA SENJATA API DAN BERSENJATA API SERTA PERKHIDMATAN CASH IN TRANSIT CIT DI HOSPITAL SULTAN HAJI AHMAD SHAH TEMERLOH PAHANG UNTUK TEMPOH TIGA 3 TAHUN QT210000000010182 PERKHIDMATAN BUKAN PERUNDING KEMENTERIAN KESIHATAN / JABATAN KESIHATAN NEGERI PAHANG 14/04/2021 11/05/2021
56 CADANGAN MEMBINA MEDAN SELERA SERTA KERJA BERKAITAN DI JALAN UTAMA KUANTAN KEMAMAN BERHAMPIRAN PANTAI BATU HITAM, KUANTAN (GRED G4) MPK/W/T:17/2021 KERJA SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI / SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI PAHANG 14/04/2021 20/05/2021
57 CADANGAN MENAIKTARAF GERAI SEDIADA SERTA KEMUDAHAN BERKAITAN DI BENTENG, TAMAN ESPLANADE KUANTAN (GRED G4) MPK/W/T:16/2021 KERJA SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI / SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI PAHANG 14/04/2021 20/05/2021
58 MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG DAN MENGUJILARI 'DENTAL SIMULATOR' UNTUK KEGUNAAN FAKULTI PERGIGIAN UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA, ARAS 16, MENARA B, PERSIARAN MPAJ, PANDAN INDAH, KUALA LUMPUR. MAKLUMAT LANJUT RUJUK IKALN TENDR DI LAMAN SESAWANG : WWW.IKLAN.USIM.EDU.MY USIM/T/B/B4/2021 BEKALAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA / UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA (USIM) 14/04/2021 10/05/2021
59 MEMBINA DAN MENYIAPKAN SATU (1) BLOK KUARTERS KELAS F & G (4 PINTU) UNTUK PEJABAT HUTAN DAERAH CAMERON HIGHLANDS, PAHANG DARUL MAKMUR *(NOTA : TARIKH & WAKTU TENDER DITUTUP ADALAH PADA 24/05/2021 (ISNIN) JAM12.00 TENGAHARI) S/PHG/IP/DMT/102/2021 KERJA KEMENTERIAN KERJA RAYA / JABATAN KERJA RAYA NEGERI PAHANG 14/04/2021 24/05/2021
60 SISTEM PENYAMAN DAN PENGALIHAN UDARA DAN SISTEM PENCEGAH KEBAKARAN BAGI PUSAT PAKAR PERGIGIAN SEREMBAN, NEGERI SEMBILAN JKR-CKM/24/2021(T-BRK) KERJA KEMENTERIAN KERJA RAYA / JABATAN KERJA RAYA MALAYSIA (JKR) 14/04/2021 27/05/2021
61 SEWAAN ENDODONTIC MICROSCOPE COMPLETE SET UNTUK PUSAT PUSAT PERGIGIAN DAN HOSPITAL ANGKATAN TENTERA QT210000000010671 PERKHIDMATAN BUKAN PERUNDING KEMENTERIAN PERTAHANAN / KEMENTERIAN PERTAHANAN 13/04/2021 04/05/2021
62 PELANTIKAN MULTIMODAL TRANSPORT OPERATOR MTO BAGI PEROLEHAN MEMBEKAL DAN MENGHANTAR SHELL 155MM M9603A1 HE PLUGGER FUZE PD M9802 A1 DAN PRIMER PRECUSSION M82 UNTUK TENTERA DARAT MALAYSIA TDM QT210000000010525 PERKHIDMATAN BUKAN PERUNDING KEMENTERIAN PERTAHANAN / KEMENTERIAN PERTAHANAN 13/04/2021 04/05/2021
63 PEROLEHAN MENAIK TARAF DAN PEMBANGUNAN SISTEM DI MAKMAL FORENSIK CHERAS POLIS DIRAJA MALAYSIA PDRM QT210000000010175 BEKALAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI / KEMENTERIAN DALAM NEGERI 13/04/2021 18/05/2021
64 TAWARAN MEMBEKAL PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN TANPA SEJATA DI HOSPITAL SIPITANG JABATAN KESIHATAN NEGERI SABAH BAGI TEMPOH TIGA 3 TAHUN QT210000000011283 PERKHIDMATAN BUKAN PERUNDING KEMENTERIAN KESIHATAN / JABATAN KESIHATAN NEGERI SABAH 13/04/2021 04/05/2021
65 MEMBEKAL DAN MENGHANTAR VAKSIN PENYAKIT KUKU DAN MULUT KEPADA JABATAN PERKHIDMATAN VETERINAR QT210000000009028 BEKALAN KEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI MAKANAN / JABATAN PERKHIDMATAN VETERINAR 13/04/2021 04/05/2021
66 PEROLEHAN MEMBEKAL DAN MENGHANTAR PT VEST KHAKI UNTUK TENTERA DARAT BAGI TEMPOH TIGA 3 TAHUN QT210000000003565 BEKALAN KEMENTERIAN PERTAHANAN / KEMENTERIAN PERTAHANAN 13/04/2021 15/06/2021
67 PEROLEHAN MEMBEKAL RANGSUM TEMPUR SECARA TOTAL RTBK MENU G DAN H UNTUK ANGKATAN TENTERA MALAYSIA BAGI TEMPOH TIGA 3 TAHUN QT210000000000429 PERKHIDMATAN BUKAN PERUNDING KEMENTERIAN PERTAHANAN / KEMENTERIAN PERTAHANAN 13/04/2021 15/06/2021
68 PERKHIDMATAN MENAIKTARAF SISTEM DVOR DME USANG UNTUK TEMPOH 24 BULAN 2 TAHUN DI LAPANGAN TERBANG SIBU BINTULU DAN LIMBANG SARAWAK QT210000000008503 BEKALAN KEMENTERIAN PENGANGKUTAN / PIHAK BERKUASA PENERBANGAN AWAM MALAYSIA 13/04/2021 31/05/2021
69 MENYIAPKAN BAKI KERJA KLINIK KESIHATAN JENIS 3 (KK3) MANJOI, IPOH, PERAK. TENDER ADALAH DIPELAWA KEPADA KONTRAKTOR TARAF TERBUKA, MEMPUNYAI SIJIL KONTRAKTOR PENYIAP KEMENTERIAN KERJA RAYA (KKR) DAN BERDAFTAR DENGAN CIDB, GRED : G7, KATEGORI:B, PENGKHUSUSAN : B04 JKR PERAK BIL 6/2021 KERJA KEMENTERIAN KERJA RAYA / JABATAN KERJA RAYA NEGERI PERAK 13/04/2021 02/06/2021
70 TENDER BAGI PERKHIDMATAN MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI PERALATAN SISTEM PERKHIDMATAN KESELAMATAN BERSEPADU (SPKB) -CCTV DAN SISTEM AKSES KELUAR/ MASUK KRAFTANGAN MALAYSIA SERTA MENYELENGGARA PERALATAN DAN SISTEM SEDIA ADA DI PERBADANAN KEMAJUAN KRAFTANGAN MALAYSIA PKKM/SPK/T/0 2/2021 PERKHIDMATAN BUKAN PERUNDING KEMENTERIAN PELANCONGAN, SENI DAN BUDAYA / PERBADANAN KEMAJUAN KRAFTANGAN MALAYSIA 13/04/2021 04/05/2021
71 PENYIAPAN BAKI KERJA BAGI PEMBINAAN BALAI POLIS SPAOH, BETONG, SARAWAK. SILA RUJUK LAMAN SESAWANG HTTP://WWW.MOHA.GOV.MY/INDEX.PHP/MS/KDN2/TENDER1/TENDER-PEMBANGUNAN KDN/PB/T/03/2021 KERJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI / KEMENTERIAN DALAM NEGERI 13/04/2021 05/05/2021
72 PEMBEKALAN DAN PENGHANTARAN BAHAN REAGEN BAGI UJIAN FULL BLOOD COUNT FBC MELALUI ANALYSER JENAMA SYSMEX XN1000 DI FASILITI KESIHATAN PRIMER TERPILIH KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BAGI TEMPOH 3 TAHUN PKA T 01 21 BPKK QT210000000009394 BEKALAN KEMENTERIAN KESIHATAN / KEMENTERIAN KESIHATAN 12/04/2021 03/05/2021
73 BEKALAN DAN PENYEDIAAN MAKANAN BERMASAK DI INSTITUT PERTANIAN KUALA LIPIS PAHANG QT210000000011459 PERKHIDMATAN BUKAN PERUNDING KEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI MAKANAN / JABATAN PERTANIAN MALAYSIA 12/04/2021 03/05/2021
74 PEROLEHAN BEKALAN PERALATAN ICT UNTUK KEMENTERIAN TENAGA DAN SUMBER ASLI KETSA QT210000000005539 BEKALAN KEMENTERIAN TENAGA DAN SUMBER ASLI / KEMENTERIAN TENAGA DAN SUMBER ASLI 12/04/2021 04/05/2021
75 MEMBEKAL 9 UNIT KENDERAAN PACUAN EMPAT RODA CKD UNTUK JABATAN ALAM SEKITAR QT210000000011304 BEKALAN KEMENTERIAN ALAM SEKITAR DAN AIR / JABATAN ALAM SEKITAR 12/04/2021 12/05/2021
76 PEROLEHAN MEMBEKAL PERKAKASAN GLOBAL NAVIGATION SATELLITE SYSTEM GNSS DAN PROSUDER KERJA BAGI PENENTUAN SEMPADANAN MARITIM ANTARABANGSA MALAYSIA INDONESIA UNTUK JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA JUPEM KEMENTERIAN TENAGA DAN SUMBER ASLI KETSA T11 2021 QT210000000008914 BEKALAN KEMENTERIAN TENAGA DAN SUMBER ASLI / JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM) 12/04/2021 03/05/2021
77 PERKHIDMATAN PENYENGGARAAN KHIDMAT SOKONGAN DAN PENAMBAHBAIKAN APLIKASI SISTEM PENGURUSAN KEWANGAN DAN PERAKAUNAN BERSEPADU KERAJAAN PERSEKUTUAN IGFMAS QT210000000009682 PERKHIDMATAN BUKAN PERUNDING KEMENTERIAN KEWANGAN / JABATAN AKAUNTAN NEGARA 12/04/2021 05/05/2021
78 PEROLEHAN PERKHIDMATAN PENYENGGARAAN PENCEGAHAN PREVENTIVE MAINTENANCE DAN PENYENGGARAAN PEMULIHAN REMEDIAL MAINTENANCE SISTEM LIDAR DATA CENTRE LDC DAN RANGKAIAN UNTUK JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA JUPEM KEMENTERIAN TENAGA DAN SUMBER ASLI KETSA T13 2021 QT210000000013140 PERKHIDMATAN BUKAN PERUNDING KEMENTERIAN TENAGA DAN SUMBER ASLI / JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM) 12/04/2021 03/05/2021
79 PEMASANGAN ELEKTRIK UNTUK KLINIK KESIHATAN (JENIS 4 ) PULAU PANGKOR, PERAK (NOTA : TAWARAN DIBUKA KEPADA KONTRAKTOR G5/G6/G7,TENDER TERBUKA BUMIPUTERA, JENIS SYARIKAT T1. BAGI MAKLUMAT LANJUT, SILA RUJUK KENYATAAN TENDER DI LAMAN WEB TENDER JKR) PERS/R-PK(4)1419/21-2021 KERJA KEMENTERIAN KERJA RAYA / JABATAN KERJA RAYA MALAYSIA (JKR) 12/04/2021 03/06/2021
80 PERKHIDMATAN PERUNDING BAGI KAJIAN BAGI PENUBUHAN PROFESSIONAL SERVICES CORPORATION (PSC) BAGI MENERAJUI TRANSFORMASI MALAYSIA SEBAGAI HAB PERKHIDMATAN PROFESIONAL MENJELANG 2030 TENDER PERUNDING (MITI:2/2021) PERKHIDMATAN PERUNDING KEMENTERIAN PERDAGANGAN ANTARABANGSA DAN INDUSTRI / KEMENTERIAN PERDAGANGAN ANTARABANGSA DAN INDUSTRI 12/04/2021 03/05/2021
81 TENDER MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJILARI DAN MENUGASMULA PERKAKASAN DAN PERISIAN 300 UNIT KOMPUTER PERIBADI SECARA SEWAAN UNTUK TEMPOH EMPAT (4) TAHUN DI HOSPITAL PENGAJAR UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR T08/2021/14005/EP PERKHIDMATAN BUKAN PERUNDING KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA / UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (UPM) 12/04/2021 03/05/2021
82 SISTEM KELENGKAPAN UNIT PERGIGIAN DAN SISTEM MEKANIKAL BERKAITAN BAGI PUSAT PAKAR PERGIGIAN SEREMBAN, NEGERI SEMBILAN JKR-CKM/23/2021(T-BRK) KERJA KEMENTERIAN KERJA RAYA / JABATAN KERJA RAYA MALAYSIA (JKR) 12/04/2021 25/05/2021
83 SISTEM KABINET MAYAT UNTUK HOSPITAL SERI ISKANDAR, PERAK JKR-CKM/19/2021(T-BRK) KERJA KEMENTERIAN KERJA RAYA / JABATAN KERJA RAYA MALAYSIA (JKR) 12/04/2021 25/05/2021
84 DAIF KEDAH (2020) - KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN DAN NAIKTARAF STRUKTUR DI SK AYER PUTEH, PENDANG, KEDAH (TAWARAN INI DIPELAWA KEPADA KONTRAKTOR BERDAFTAR CIDB GRED G3 - SILA RUJUK LAMAN WEB JKR.GOV.MY UNTUK MAKLUMAT LANJUT) JKR/T/7/2021 KERJA SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI / SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI KEDAH 11/04/2021 15/06/2021
85 PERKHIDMATAN MENCUCI DAN MEMBERSIH SERTA KAWALAN SERANGGA PEROSAK DI JABATAN IMIGRESEN MALAYSIA CAWANGAN LANGKAWI KEDAH QT210000000004391 PERKHIDMATAN BUKAN PERUNDING KEMENTERIAN DALAM NEGERI / JABATAN IMIGRESEN MALAYSIA (JIM) 11/04/2021 07/05/2021
86 TENDER TERBUKA PERKHIDMATAN PERUNDING KAJIAN ANALISIS BEBAN PENCEMAR UDARA DI KAWASAN INDUSTRI BERISIKO DI MALAYSIA JAS(S) 600-1/2/7 JLD. 2 (2) PERKHIDMATAN PERUNDING KEMENTERIAN ALAM SEKITAR DAN AIR / JABATAN ALAM SEKITAR 09/04/2021 03/05/2021
87 PEROLEHAN PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN DAN SOKONGAN SISTEM ELECTRONIC DOMESTIC SHIPPING LICENSE E DSL BAGI TEMPOH TIGA 3 TAHUN DI KEMENTERIAN PENGANGKUTAN MALAYSIA QT210000000008367 PERKHIDMATAN BUKAN PERUNDING KEMENTERIAN PENGANGKUTAN / KEMENTERIAN PENGANGKUTAN 09/04/2021 04/05/2021
88 PEMBANGUNAN GALERI PAMERAN KANAK KANAK PUSAT SAINS NEGARA CAWANGAN WILAYAH UTARA PSNCWU QT210000000008996 PERKHIDMATAN BUKAN PERUNDING KEMENTERIAN SAINS TEKNOLOGI DAN INOVASI / KEMENTERIAN SAINS TEKNOLOGI DAN INOVASI 09/04/2021 06/05/2021
89 KERJA-KERJA PEMBAIKAN MENDAPAN TANAH, BANGUNAN DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI KEM WAWASAN TANJUNG RHU, SEPANG, SELANGOR.GRED G5, KATEGORI : B, PENGKHUSUSAN : B04 & B28 (SURAT KEBENARAN KHAS DARI CIDB TIDAK DIBENARKAN), PETENDER WAJIB MENGISI BORANG SARINGAN WAJIB DIPAUTAN YANG DIBERIKAN BERMULA 12/04/2021 (ISNIN) SEHINGGA 14/04/2021 (RABU) SEBELUM JAM 11.59 MALAM. BORANG SARINGAN WAJIB SILA RUJUK DI LAMAN WEB KENYATAAN TENDER JKR (HTTPS://WWW.JKR.GOV.MY/TENDER/INDEX.PHP) JKR/SEL/(P)/014(T)/2021 KERJA KEMENTERIAN KERJA RAYA / JABATAN KERJA RAYA NEGERI SELANGOR 09/04/2021 25/05/2021
90 PENGURUSAN FASILITI DAN PENYELENGGARAAN (FMM) DI KOMPLEKS KEMENTERIAN DALAM NEGERI (KDN) CAWANGAN PERLIS JKR/IP/CSFB/08/2021 KERJA KEMENTERIAN KERJA RAYA / JABATAN KERJA RAYA MALAYSIA (JKR) 09/04/2021 19/05/2021
91 CADANGAN MEMBINA DAN MENYIAPKAN 9 UNIT KANDANG TERNAKAN LEMBU TENUSU SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI PUSAT TERNAKAN HAIWAN PONDOK TANJUNG, PERAK MAFI/BPSP/05/2021(T) KERJA KEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI MAKANAN / KEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI MAKANAN 09/04/2021 25/05/2021
92 MEREKA BENTUK, MEMBINA DAN MENYIAPKAN 350 UNIT RUMAH TERES SATU (1) TINGKAT DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DENGANNYA BAGI RUMAH MALAYSIA (DISEWA) LANCHANG, TEMERLOH, PAHANG (SILA RUJUK IKLAN DI LAMAN SESAWANG KPKT) KPKT/BPEMB/UB/T/20/2021 KERJA KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN / KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN 09/04/2021 28/04/2021
93 TENDER PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN TANPA SENJATA API BAGI TEMPOH 3 TAHUN DI POLITEKNIK BALIK PULAU, PULAU PINANG PBU/UPP/(S)/T21/03 PERKHIDMATAN BUKAN PERUNDING KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI / JABATAN PENDIDIKAN POLITEKNIK DAN KOLEJ KOMUNITI 09/04/2021 30/04/2021
94 TENDER PERKHIDMATAN PEMBERSIHAN BANGUNAN & KAWASAN BAGI TEMPOH 3 TAHUN DI POLITEKNIK BALIK PULAU, PULAU PINANG PBU/UPP/(S)/T21/02 PERKHIDMATAN BUKAN PERUNDING KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI / JABATAN PENDIDIKAN POLITEKNIK DAN KOLEJ KOMUNITI 09/04/2021 30/04/2021
95 SISTEM LIF UNTUK HOSPITAL SERI ISKANDAR, PERAK JKR-CKM/17/2021(T-BRK) KERJA KEMENTERIAN KERJA RAYA / JABATAN KERJA RAYA MALAYSIA (JKR) 08/04/2021 21/05/2021
96 SISTEM OSMOSIS BERBALIK UNTUK HOSPITAL SERI ISKANDAR, PERAK JKR-CKM/18/2021(T-BRK) KERJA KEMENTERIAN KERJA RAYA / JABATAN KERJA RAYA MALAYSIA (JKR) 08/04/2021 21/05/2021
97 PERLANTIKAN MULTI MODAL TRANSPORT OPERATOR MTO BAGI PEROLEHAN RIGID INFLATABLE RAIDING CRAFT RIRC QT210000000008476 PERKHIDMATAN BUKAN PERUNDING KEMENTERIAN PERTAHANAN / KEMENTERIAN PERTAHANAN 08/04/2021 04/05/2021
98 PERKHIDMATAN MEMBEKAL MENGHANTAR MEMASANG MENGUJI MENYELENGGARA MENTAULIAH PERALATAN DAN PERISIAN ICT SECARA SEWA GUNA DI JABATAN SUKARELAWAN MALAYSIA RELA NO TENDER KDN PL 32 2021 PTM QT210000000010935 PERKHIDMATAN BUKAN PERUNDING KEMENTERIAN DALAM NEGERI / KEMENTERIAN DALAM NEGERI 08/04/2021 29/04/2021
99 TENDER MEMBEKAL MENGHANTAR MEMASANG MENGUJIGUNA DAN MENTAULIAH PERALATAN AKADEMIK BIDANG KULINARI PASTRI PERHOTELAN DAN PEMPROSESAN MAKANAN FASA DUA 2 BAGI KOLEJ KOMUNITI KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI QT210000000010320 BEKALAN KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI / JABATAN PENDIDIKAN POLITEKNIK DAN KOLEJ KOMUNITI 08/04/2021 03/05/2021
100 TENDER PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN TANPA SENJATA API BAGI TEMPOH TIGA 3 TAHUN DI POLITEKNIK SULTAN SALAHUDDIN ABDUL AZIZ SHAH QT210000000009410 PERKHIDMATAN BUKAN PERUNDING KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI / JABATAN PENDIDIKAN POLITEKNIK DAN KOLEJ KOMUNITI 08/04/2021 29/04/2021
101 TENDER PERKHIDMATAN MENCUCI BANGUNAN DAN MEMBERSIHKAN KAWASAN BAGI 36 BULAN DI KOLEJ KOMUNITI SEGAMAT 2 KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI QT210000000011574 PERKHIDMATAN BUKAN PERUNDING KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI / JABATAN PENDIDIKAN POLITEKNIK DAN KOLEJ KOMUNITI 08/04/2021 29/04/2021
102 TENDER PEMBANGUNAN PEWUJUDAN PUSAT PEMULIHAN BENCANA DRC PENGGANTIAN PERKAKASAN ICT MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL DAN PERISIAN PUSAT DATA KEMENTERIAN PEMBANGUNAN USAHAWAN DAN KOPERASI MEDAC QT210000000006874 PERKHIDMATAN BUKAN PERUNDING KEMENTERIAN PEMBANGUNAN USAHAWAN DAN KOPERASI / KEMENTERIAN PEMBANGUNAN USAHAWAN DAN KOPERASI 08/04/2021 05/05/2021
103 PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN TANPA SENJATA API DI IBU PEJABAT JABATAN LAUT WILAYAH TENGAH DAN MARINA PULAU INDAH BAGI TEMPOH TIGA 3 TAHUN UNTUK JABATAN LAUT WILAYAH TENGAH PELABUHAN KLANG SELANGOR QT210000000009873 PERKHIDMATAN BUKAN PERUNDING KEMENTERIAN PENGANGKUTAN / JABATAN LAUT MALAYSIA 08/04/2021 06/05/2021
104 TENDER TERBUKA PERKHIDMATAN PERUNDING KAJIAN PEMBENTUKAN PELAN INDUK UDARA BERSIH KEBANGSAAN KE ARAH LANGIT BIRU JAS(S)600-1/2/7JLD. 2(1) PERKHIDMATAN PERUNDING KEMENTERIAN ALAM SEKITAR DAN AIR / JABATAN ALAM SEKITAR 08/04/2021 10/05/2021
105 TENDER PERKHIDMATAN FACILITY ENGINEERING MAINTENANCE SERVICES (FEMS) UNTUK HOSPITAL PENGAJAR UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR T07/2021/14005/EP PERKHIDMATAN BUKAN PERUNDING KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA / UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (UPM) 08/04/2021 30/04/2021
106 TENDER PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN PERANTI PERUBATAN AKTIF DI HOSPITAL PENGAJAR UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR T06/2021/14005/EP PERKHIDMATAN BUKAN PERUNDING KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA / UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (UPM) 08/04/2021 30/04/2021
107 TENDER PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN PERANTI PERUBATAN MAKMAL DI HOSPITAL PENGAJAR UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR. T04/2021/14005/EP PERKHIDMATAN BUKAN PERUNDING KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA / UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (UPM) 08/04/2021 30/04/2021
108 TENDER PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN PERANTI PERUBATAN RADIOLOGI DI HOSPITAL PENGAJAR UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR T03/2021/14005/EP PERKHIDMATAN BUKAN PERUNDING KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA / UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (UPM) 08/04/2021 30/04/2021
109 TENDER PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN PERALATAN CSSD, WASHER DAN STERILIZER DI HOSPITAL PENGAJAR UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR. T05/2021/14005/EP PERKHIDMATAN BUKAN PERUNDING KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA / UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (UPM) 08/04/2021 30/04/2021
110 KAJIAN BASELINE PETUNJUK DASAR SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI NEGARA (DSTIN) MOSTI.400-5/13/3(S) PERKHIDMATAN PERUNDING KEMENTERIAN SAINS TEKNOLOGI DAN INOVASI / KEMENTERIAN SAINS TEKNOLOGI DAN INOVASI 08/04/2021 17/05/2021
111 PEMBEKALAN DAN PENGIRIMAN BERUS GIGI BAGI KEGUNAAN BANDUAN DI JABATAN PENJARA MALAYSIA QT210000000010506 BEKALAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI / JABATAN PENJARA MALAYSIA 07/04/2021 28/04/2021
112 PERKHIDMATAN MEMBEKAL MENYEDIA DAN MENGHIDANG MAKANAN BERMASAK ISLAM DI INSTITUT PENGAJIAN ISLAM DAN DAKWAH SABAH IPDAS KAMPUS KUDAT QT210000000011795 PERKHIDMATAN BUKAN PERUNDING JABATAN PERDANA MENTERI / JABATAN KEMAJUAN ISLAM MALAYSIA (JAKIM) 07/04/2021 28/04/2021
113 TENDER PERKHIDMATAN MEMBEKAL DAN MENGHANTAR MAKANAN BERMASAK ISLAM KEPADA PESERTA KURSUS SERTA KERJA KERJA YANG BERKAITAN DENGANNYA DI PUSAT KECEMERLANGAN KEJURUTERAAN DAN TEKNOLOGI JKR CREATE ALOR GAJAH MELAKA QT210000000012831 PERKHIDMATAN BUKAN PERUNDING KEMENTERIAN KERJA RAYA / JABATAN KERJA RAYA MALAYSIA (JKR) 07/04/2021 28/04/2021
114 PEMBEKALAN DAN PENGIRIMAN MINYAK MASAK KE JABATAN PENJARA MALAYSIA BAGI ZON SELATAN QT210000000011499 BEKALAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI / JABATAN PENJARA MALAYSIA 07/04/2021 28/04/2021
115 PEMBEKALAN DAN PENGIRIMAN MINYAK MASAK KE JABATAN PENJARA MALAYSIA BAGI ZON UTARA QT210000000011023 BEKALAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI / JABATAN PENJARA MALAYSIA 07/04/2021 28/04/2021
116 TENDER PERKHIDMATAN PEMANTAUAN MEDIA TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN MEDIA SOSIAL SELAMA DUA 2 TAHUN UNTUK KEMENTERIAN PELANCONGAN SENI DAN BUDAYA MALAYSIA QT210000000006963 PERKHIDMATAN BUKAN PERUNDING KEMENTERIAN PELANCONGAN, SENI DAN BUDAYA / KEMENTERIAN PELANCONGAN, SENI DAN BUDAYA 07/04/2021 28/04/2021
117 PERKHIDMATAN MEMBEKAL MENYEDIA DAN MENGHIDANG MAKANAN BERMASAK ISLAM DI INSTITUT PENGAJIAN ISLAM DAN DAKWAH SABAH IPDAS KENINGAU QT210000000011969 PERKHIDMATAN BUKAN PERUNDING JABATAN PERDANA MENTERI / JABATAN KEMAJUAN ISLAM MALAYSIA (JAKIM) 07/04/2021 28/04/2021
118 PERKHIDMATAN PENYEDIAAN MAKANAN BERMASAK ISLAM UNTUK MESYUARAT DI KEMENTERIAN PEMBANGUNAN WANITA KELUARGA DAN MASYARAKAT KPWKM BAGI TEMPOH DUA 2 TAHUN QT210000000010623 PERKHIDMATAN BUKAN PERUNDING KEMENTERIAN PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT / KEMENTERIAN PEMBANGUNAN WANITA,KELUARGA DAN MASYARAKAT 07/04/2021 28/04/2021
119 PEROLEHAN PERKHIDMATAN PENGEKSTRAKAN FITUR DATA TOPOGRAFI BERSKALA 1 5000 SECARA AUTOMATIK BAGI PEMETAAN PETA BANDAR FASA I UNTUK BAHAGIAN PEMETAAN TOPOGRAFI SABAH JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA JUPEM KEMENTERIAN TENAGA DAN SUMBER ASLI KETSA TENDER JUPEM SBH T2 2021 QT210000000012516 PERKHIDMATAN BUKAN PERUNDING KEMENTERIAN TENAGA DAN SUMBER ASLI / JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM) 07/04/2021 05/05/2021
120 PERKHIDMATAN PENYEWAAN DAN PENYELENGGARAAN MESIN PENYALIN FOTOSTAT BAGI JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA JOHOR PTJ JOHOR BAHRU QT210000000011742 PERKHIDMATAN BUKAN PERUNDING KEMENTERIAN KEWANGAN / JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA 07/04/2021 06/05/2021
121 PROJEK PEMBINAAN STESEN HIDROLOGI TELEMETRI DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI NEGERI SEMBILAN UNTUK PROGRAM RAMALAN DAN AMARAN BANJIR NEGARA (PRAB) FASA 2 - (NOTA : GRED G6, KATEGORI ME, PENGKHUSUSAN M23) JPS/IP/H/09/2020 KERJA KEMENTERIAN ALAM SEKITAR DAN AIR / JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN 07/04/2021 20/05/2021
122 PEMBINAAN BANGUNAN ASRAMA PELAJAR, KAFETERIA DAN KEMUDAHAN-KEMUDAHAN LAIN DI LANGKAWI TOURISM ACADEMY (LTA) @ KOLEJ KOMUNITI LANGKAWI JKR/CKUB/21435/2021 KERJA KEMENTERIAN KERJA RAYA / JABATAN KERJA RAYA MALAYSIA (JKR) 07/04/2021 25/05/2021
123 MEMBEKAL DAN MENGHANTAR RANGSUM SEGAR KERING PUKAL SERTA RANGSUM TAMBAHAN DAN PERKHIDMATAN ULANG BEKAL KAPAL LOGISTIK UNTUK OP PASIR SEKTOR SELATAN BAGI TEMPOH TIGA 3 TAHUN QT210000000005802 BEKALAN KEMENTERIAN PERTAHANAN / KEMENTERIAN PERTAHANAN 06/04/2021 04/05/2021
124 MEMBEKAL DAN MENGHANTAR RANGSUM SEGAR KERING PUKAL SERTA RANGSUM TAMBAHAN DAN PERKHIDMATAN ULANG BEKAL KAPAL LOGISTIK UNTUK OP PASIR SEKTOR UTARA BAGI TEMPOH TIGA 3 TAHUN QT210000000005817 BEKALAN KEMENTERIAN PERTAHANAN / KEMENTERIAN PERTAHANAN 06/04/2021 04/05/2021
125 PEMBEKALAN DAN PENGIRIMAN MINYAK MASAK KE JABATAN PENJARA MALAYSIA BAGI ZON TENGAH QT210000000011518 BEKALAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI / JABATAN PENJARA MALAYSIA 06/04/2021 27/04/2021
126 PERKHIDMATAN PENGUKURAN HIDROGRAFI INKLUSIF FASILITI SOKONGAN UNTUK TLDM QT210000000005412 PERKHIDMATAN BUKAN PERUNDING KEMENTERIAN PERTAHANAN / KEMENTERIAN PERTAHANAN 06/04/2021 06/05/2021
127 MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BUKU CETAKAN SEMULA BCS KEPADA 1 047 SEKOLAH DI BAWAH JABATAN PENDIDIKAN NEGERI SARAWAK QT210000000009372 BEKALAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA / JABATAN PENDIDIKAN NEGERI SARAWAK 06/04/2021 27/04/2021
128 PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN TANPA SENJATA API SELAMA DUA 2 TAHUN DI MEMORIAL TUNKU ABDUL RAHMAN PUTRA MEMORIAL TUN ABDUL RAZAK MEMORIAL TUN HUSSEIN ONN GALERIA SRI PERDANA PUSTAKA PERINGATAN TAN SRI DR P RAMLEE DAN MEMORIAL NEGARAWAN ARKIB NEGARA MALAYSIA QT210000000012152 PERKHIDMATAN BUKAN PERUNDING KEMENTERIAN PELANCONGAN, SENI DAN BUDAYA / ARKIB NEGARA MALAYSIA 06/04/2021 27/04/2021
129 TAWARAN TENDER BIL JKN TR T 3 2021 BAGI MEMBEKAL DAN MENGHANTAR SUSU MEDICAL FOOD FORMULA FOR ADULT KE JABATAN DIETETIK DAN SAJIAN HOSPITAL SULTANAH NUR ZAHIRAH HSNZ TERENGGANU BAGI TEMPOH BAGI TEMPOH LAPAN BELAS 18 BULAN QT210000000005821 BEKALAN KEMENTERIAN KESIHATAN / JABATAN KESIHATAN NEGERI TERENGGANU 06/04/2021 27/04/2021
130 TENDER PEROLEHAN BAGI MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BEKALAN STOK TONER UNTUK TEMPOH DUA 2 TAHUN DI KEMENTERIAN WILAYAH PERSEKUTUAN QT210000000009690 BEKALAN KEMENTERIAN WILAYAH PERSEKUTUAN / KEMENTERIAN WILAYAH PERSEKUTUAN 06/04/2021 27/04/2021
131 TENDER PERKHIDMATAN KEBERSIHAN BANGUNAN DAN KAWASAN DI POLITEKNIK MUADZAM SHAH PAHANG QT210000000008979 PERKHIDMATAN BUKAN PERUNDING KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI / JABATAN PENDIDIKAN POLITEKNIK DAN KOLEJ KOMUNITI 06/04/2021 27/04/2021
132 PEMBEKALAN DAN PENGIRIMAN MINYAK MASAK KE JABATAN PENJARA MALAYSIA BAGI ZON TIMUR QT210000000011569 BEKALAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI / JABATAN PENJARA MALAYSIA 06/04/2021 27/04/2021
133 MEMBEKAL MENGHANTAR MENGUJI TERIMA DAN MENYENGGARA PERALATAN MAKMAL UNTUK KAJIAN PENILAIAN PRESTASI JANGKA PANJANG PELBAGAI JENIS TURAPAN BARU QT210000000007127 BEKALAN KEMENTERIAN KERJA RAYA / JABATAN KERJA RAYA MALAYSIA (JKR) 06/04/2021 30/04/2021
134 PEROLEHAN PERKHIDMATAN SENGGARAAN SECARA KOMPREHENSIF INTEGRATED SECURITY AND SURVEILLANCE SYSTEM ISSS DI 93 DEPOT PUSAT PELURU DPP KEM MEMPAGA BENTONG PAHANG QT210000000000293 PERKHIDMATAN BUKAN PERUNDING KEMENTERIAN PERTAHANAN / KEMENTERIAN PERTAHANAN 06/04/2021 06/05/2021
135 PROJEK NAIKTARAF DAN PEMBAIKAN BANGUNAN & INFRASTRUKTUR POLITEKNIK SULTAN IDRIS SHAH, SABAK BERNAM, SELANGOR - FASA 2. GRED : G6, KATEGORI : B, PENGKHUSUSAN : B04. PETENDER WAJIB MENGISI BORANG SARINGAN WAJIB DIPAUTAN YANG DIBERIKAN BERMULA 06/04/2021(SELASA) SEHINGGA 08/04/2021(KHAMIS) SEBELUM JAM 11.59 MALAM. BORANG SARINGAN WAJIB SILA RUJUK DI LAMAN WEB KENYATAAN TENDER JKR (HTTPS://WWW.JKR.GOV.MY/TENDER/INDEX.PHP) JKR/SEL/(P)/010(T)/2021 KERJA KEMENTERIAN KERJA RAYA / JABATAN KERJA RAYA NEGERI SELANGOR 06/04/2021 25/05/2021
136 PELANTIKAN KONTRAKTOR PANEL DAN KADAR HARGA PIAWAI BAGI KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN PABX DAN TELEFON UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN DI KAMPUS UKM, BANGI, SELANGOR. [MOF: 210202 & 210203 CIDB: G3/G4/G5/G6/G7, ME, E07 & E08] UKM/JPP/12/2021 PERKHIDMATAN BUKAN PERUNDING KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA / UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA 06/04/2021 27/04/2021
137 PRA-KELAYAKAN KONTRAKTOR PENYIAP KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA TAHUN 2021 JSKP/KKR/SIRI-4/2021 KERJA KEMENTERIAN KERJA RAYA / KEMENTERIAN KERJA RAYA 05/04/2021 24/05/2021
138 TAWARAN TENDER JKN TR T BIL 7 2021 PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN SWASTA TANPA SENJATA API DI HOSPITAL DUNGUN TERENGGANU BAGI TEMPOH TIGA 3 TAHUN QT210000000011409 PERKHIDMATAN BUKAN PERUNDING KEMENTERIAN KESIHATAN / JABATAN KESIHATAN NEGERI TERENGGANU 05/04/2021 28/04/2021
139 TENDER PERKHIDMATAN PENYEWAAN 48 UNIT PERALATAN PERUBATAN BATTERY POWERED SURGICAL POWER TOOLS UNTUK KEGUNAAN JABATAN ORTOPEDIK HOSPITAL HOSPITAL KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BAGI TEMPOH LIMA 5 TAHUN QT200000000042678 PERKHIDMATAN BUKAN PERUNDING KEMENTERIAN KESIHATAN / KEMENTERIAN KESIHATAN 05/04/2021 30/04/2021
140 MEMBEKAL MENGHANTAR MENGUJI DAN MENTAULIAH ASSAULT BOAT DI BAWAH PEROLEHAN MOBILITI PERAIRAN UNTUK TENTERA DARAT QT210000000008081 BEKALAN KEMENTERIAN PERTAHANAN / KEMENTERIAN PERTAHANAN 05/04/2021 26/04/2021
141 PENINGKATAN PERISIAN DAN PERKHIDMATAN ICT UNTUK SISTEM GEOSPATIAL ALAM SEKITAR QT210000000010687 PERKHIDMATAN BUKAN PERUNDING KEMENTERIAN ALAM SEKITAR DAN AIR / JABATAN ALAM SEKITAR 05/04/2021 26/04/2021
142 TAWARAN TENDER MEMBEKAL MENGHANTAR MEMASANG MENGUJI DAN MENTAULIAH PERALATAN PERUBATAN SYRINGE INFUSION PUMP BAGI INSTITUT ENDOKRIN HOSPITAL PUTRAJAYA QT210000000004392 BEKALAN KEMENTERIAN KESIHATAN / JABATAN KESIHATAN WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR & PUTRAJAYA 05/04/2021 26/04/2021
143 TENDER MEMBEKAL DAN MENGHANTAR LASER MEDICAL IMAGING FILMS JENIS FUJI KE JABATAN RADIOLOGI PERUBATAN NUKLEAR DAN RADIOTERAPI HOSPITAL KUALA LUMPUR BAGI TEMPOH TIGA 3 TAHUN QT210000000011089 BEKALAN KEMENTERIAN KESIHATAN / HOSPITAL KUALA LUMPUR 05/04/2021 26/04/2021
144 PEROLEHAN PERKAKASAN DAN PERISIAN ICT BAGI KEPERLUAN PENGUKUHAN SISTEM PENGURUSAN MAKLUMAT RAMALAN DAN AMARAN BANJIR NEGARA JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN MALAYSIA JPS IP BPM 03 2021 QT210000000011776 BEKALAN KEMENTERIAN ALAM SEKITAR DAN AIR / JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN 05/04/2021 26/04/2021
145 PEROLEHAN MEMBEKAL DAN MENGHANTAR DUA 2 BUAH FIRE RESCUE TENDER FRT UNTUK JABATAN BOMBA DAN PENYELAMAT PANGKALAN TLDM LUMUT QT210000000009611 BEKALAN KEMENTERIAN PERTAHANAN / KEMENTERIAN PERTAHANAN 05/04/2021 27/04/2021
146 TENDER PEMBAHARUAN LESEN PERISIAN KEJURUTERAAN BAGI PUSAT KECEMERLANGAN KEJURUTERAAN DAN TEKNOLOGI JKR CREATE ALOR GAJAH MELAKA QT210000000010768 PERKHIDMATAN BUKAN PERUNDING KEMENTERIAN KERJA RAYA / JABATAN KERJA RAYA MALAYSIA (JKR) 05/04/2021 26/04/2021
147 MEMBEKAL MENGHANTAR MEMASANG MENGUJI DAN MENTAULIAH 200 UNIT KENDERAAN AMBULANS TYPE B BERSAMA KELENGKAPAN PERALATAN PERUBATAN BAGI KEGUNAAN HOSPITAL DAN KLINIK KESIHATAN KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA FASA 1 QT210000000006555 BEKALAN KEMENTERIAN KESIHATAN / KEMENTERIAN KESIHATAN 05/04/2021 29/04/2021
148 MENYIAPKAN BAKI KERJA TERTINGGAL BAGI PEMBINAAN RUMAH KELUARGA ANGKATAN TENTERA (RKAT) PELBAGAI KELAS DI KEM TOK JALAI, ALOR SETAR, KEDAH JKR/T/6/2021 KERJA SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI / SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI KEDAH 05/04/2021 16/06/2021
149 CADANGAN KERJA-KERJA BAIKPULIH BANGUNAN KEJORA DAN RUMAH PANGSA KOS SEDERHANA RENDAH, DI JALAN DATO' ONN, BANDAR PENAWAR, MUKIM TANJUNG SURAT, DAERAH KOTA TINGGI, JOHOR DARUL TAKZIM. DIPELAWA KEPADA KONTRAKTOR BERDAFTAR GRED 'G6' KATEGORI 'B' PENGKHUSUSAN 'B24'. TARIKH MENGISI BORANG SARINGAN WAJIB PADA 12 APRIL 2021 (ISNIN) HINGGA 14 APRIL 2021 (RABU) DI PAUTAN DALAM KENYATAAN TENDER. HANYA PETENDER YANG LAYAK BOLEH MEMUAT TURUN DOKUMEN TENDER BERMULA DARI TARIKH 26 APRIL 2021 (ISNIN). JKR/PERS/J/KT/2/2020 KERJA SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI / SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI JOHOR 05/04/2021 24/05/2021
150 PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN SECARA PREVENTIVE DAN CORRECTIVE KEPADA PERALATAN, PERISIAN, RANGKAIAN DAN APLIKASI PORTABLE COMPUTERIZED FACIAL AUTOMATED COMPOSITION AND EDITING (F.A.C.E) DAN FACE MUGSHOT ENTITI (FAME) KDN/PL 38/2021-PTM PERKHIDMATAN BUKAN PERUNDING KEMENTERIAN DALAM NEGERI / KEMENTERIAN DALAM NEGERI 05/04/2021 03/05/2021
151 MENAIKTARAF INFRASTRUKTUR SISTEM MEKANIKAL, ELEKTRIKAL SERTA TEKNOLOGI MAKLUMAT & KOMUNIKASI (ICT) DEWAN KULIAH GUGUSAN (DKG) 1, 2 DAN 3 DI UNIVERSITI UTARA MALAYSIA (UUM) , KEDAH (NOTA : TAWARAN DIBUKA KEPADA KONTRAKTOR G7,TENDER TERBUKA BUMIPUTERA, JENIS SYARIKAT T1. BAGI MAKLUMAT LANJUT, SILA RUJUK KENYATAAN TENDER DI LAMAN WEB TENDER JKR) PERS/R-KPA (6)1418/20-2021 KERJA KEMENTERIAN KERJA RAYA / JABATAN KERJA RAYA MALAYSIA (JKR) 05/04/2021 01/06/2021
152 PERKHIDMATAN PEMBERSIHAN BANGUNAN DAN KAWALAN SERANGGA PEROSAK FCS DI KOMPLEKS KEMENTERIAN DALAM NEGERI MELAKA ZON A DAN KOMPLEKS IMIGRESEN KASTAM KUARANTIN DAN KESELAMATAN ICQS MUARA SUNGAI MELAKA MELAKA ZON B QT210000000007098 PERKHIDMATAN BUKAN PERUNDING KEMENTERIAN DALAM NEGERI / JABATAN IMIGRESEN MALAYSIA (JIM) 03/04/2021 29/04/2021
153 TENDER MEMBEKAL MENGHANTAR MENGUJI DAN MENTAULIAH 4 UNIT KLINIK PERGIGIAN BERGERAK SARAWAK DI BAWAH PROJEK RMK12 RP1 TAHUN 2021 QT210000000009604 BEKALAN KEMENTERIAN KESIHATAN / JABATAN KESIHATAN NEGERI SARAWAK 02/04/2021 27/04/2021
154 TENDER MEMBEKAL DAN MENGHANTAR REAGEN DAN KONSUMABEL UNTUK PERKHIDMATAN POINT OF CARE TESTING POCT UJIAN BLOOD GASES BESERTA INSTRUMENT PLACEMENT DI HOSPITAL TUANKU JA AFAR SEREMBAN BAGI TEMPOH EMPAT 4 TAHUN QT210000000006509 BEKALAN KEMENTERIAN KESIHATAN / JABATAN KESIHATAN NEGERI SEMBILAN 02/04/2021 28/04/2021
155 BTM TENDER 3 2021 PEROLEHAN PERKHIDMATAN ASET RANGKAIAN DAN KESELAMATAN ICT YANG MESRA ALAM DI KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN KPKT QT210000000008130 PERKHIDMATAN BUKAN PERUNDING KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN / KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN 02/04/2021 23/04/2021
156 TENDER TERBUKA PERKHIDMATAN PENYEWAAN PELBAGAI JENIS MESIN PENYALIN UNTUK KEGUNAAN KKMM BAGI TEMPOH TIGA 3 TAHUN QT210000000003458 PERKHIDMATAN BUKAN PERUNDING KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN MULTIMEDIA / KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN MULTIMEDIA 02/04/2021 28/04/2021
157 TENDER PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN TANPA SENJATA API BAGI 36 BULAN DI KOLEJ KOMUNITI SEGAMAT 2 KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI QT210000000010921 PERKHIDMATAN BUKAN PERUNDING KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI / JABATAN PENDIDIKAN POLITEKNIK DAN KOLEJ KOMUNITI 02/04/2021 23/04/2021
158 TENDER PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN TANPA SENJATA API BAGI TEMPOH TIGA 3 TAHUN DI POLITEKNIK MERLIMAU QT210000000010865 PERKHIDMATAN BUKAN PERUNDING KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI / JABATAN PENDIDIKAN POLITEKNIK DAN KOLEJ KOMUNITI 02/04/2021 23/04/2021
159 TENDER PEMBEKALAN DAN PENGIRIMAN UBAT GIGI BAGI KEGUNAAN BANDUAN DI JABATAN PENJARA MALAYSIA QT210000000009255 BEKALAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI / JABATAN PENJARA MALAYSIA 02/04/2021 23/04/2021
160 PERKHIDMATAN LANGGANAN PERISIAN ICT BAGI TEMPOH TIGA 3 TAHUN DI JABATAN LANDSKAP NEGARA JLN QT210000000010723 PERKHIDMATAN BUKAN PERUNDING KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN / JABATAN LANDSKAP NEGARA 02/04/2021 23/04/2021
161 PRA KELAYAKAN UNTUK PEMBINAAN DAN PEMASANGAN BEKALAN AIR TELAGA TIUB BAGI 33 SEKOLAH DI SABAH PAKEJ 5 (REKA & BINA) (NOTA: TAWARAN INI DIBUKA KEPADA KONTRAKTOR BERDAFTAR DENGAN CIDB YANG MEMPUNYAI PERAKUAN PENDAFTARAN KONTRAKTOR (PPK) GRED G7, CE33 DAN MEMPUNYAI SPKK ATAU PPK DAN PUKONSA KELAS A, KEPALA I, SUB KEPALA 1. KONTRAKTOR HENDAKLAH BERDAFTAR PADA BORANG SARINGAN WAJIB BERMULA 02.04.2021 SEHINGGA 06.04.2021, 11.59 MALAM (SILA RUJUK LAMAN SESAWANG KKR DAN JKR UNTUK MAKLUMAT LANJUT) JKR/CKUB/29882/2021 KERJA KEMENTERIAN KERJA RAYA / JABATAN KERJA RAYA MALAYSIA (JKR) 01/04/2021 21/05/2021
162 PRA KELAYAKAN UNTUK PEMBINAAN DAN PEMASANGAN BEKALAN AIR TELAGA TIUB BAGI 35 SEKOLAH DI SABAH PAKEJ 1 (REKA & BINA) (NOTA : TAWARAN INI DIPELAWA KEPADA KONTRAKTOR BERDAFTAR CIDB YANG MEMPUNYAI PERAKUAN PENDAFTARAN KONTRAKTOR (PPK) GRED G7, CE33 DAN SPKK ATAU PPK DAN PUKONSA KELAS A, KEPALA I, SUB KEPALA 1. KONTRAKTOR HENDAKLAH BERDAFTAR PADA BORANG SARINGAN WAJIB BERMULA 02.04.2021 SEHINGGA 06.04.2021,11.59 MALAM (SILA RUJUK LAMAN SESAWANG KKR DAN JKR UNTUK MAKLUMAT LANJUT) JKR/CKUB/29878/2021 KERJA KEMENTERIAN KERJA RAYA / JABATAN KERJA RAYA MALAYSIA (JKR) 01/04/2021 21/05/2021
163 PRA KELAYAKAN UNTUK PEMBINAAN DAN PEMASANGAN BEKALAN AIR TELAGA TIUB BAGI 30 SEKOLAH DI SABAH PAKEJ 2 (REKA & BINA) (NOTA: TAWARAN INI DIBUKA KEPADA KONTRAKTOR BERDAFTAR DENGAN CIDB YANG MEMPUNYAI PERAKUAN PENDAFTARAN KONTRAKTOR (PPK) GRED G7, CE33 DAN MEMPUNYAI SPKK ATAU PPK DAN PUKONSA KELAS A, KEPALA I, SUB KEPALA 1. KONTRAKTOR HENDAKLAH BERDAFTAR PADA BORANG SARINGAN WAJIB BERMULA 02.04.2021 SEHINGGA 06.04.2021,11.59 MALAM (SILA RUJUK LAMAN SESAWANG KKR DAN JKR UNTUK MAKLUMAT LANJUT) JKR/CKUB/29880/2021 KERJA KEMENTERIAN KERJA RAYA / JABATAN KERJA RAYA MALAYSIA (JKR) 01/04/2021 21/05/2021
164 PRA KELAYAKAN UNTUK PEMBINAAN DAN PEMASANGAN BEKALAN AIR TELAGA TIUB BAGI 29 SEKOLAH DI SABAH PAKEJ 3 (REKA & BINA) (NOTA: TAWARAN INI DIBUKA KEPADA KONTRAKTOR BERDAFTAR DENGAN CIDB YANG MEMPUNYAI PERAKUAN PENDAFTARAN KONTRAKTOR (PPK) GRED G7, CE33 DAN MEMPUNYAI SPKK ATAU PPK DAN PUKONSA KELAS A, KEPALA I, SUB KEPALA 1. KONTRAKTOR HENDAKLAH BERDAFTAR PADA BORANG SARINGAN WAJIB BERMULA 02.04.2021 SEHINGGA 06.04.2021,11.59 MALAM (SILA RUJUK LAMAN SESAWANG KKR DAN JKR UNTUK MAKLUMAT LANJUT) JKR/CKUB/29881/2021 KERJA KEMENTERIAN KERJA RAYA / JABATAN KERJA RAYA MALAYSIA (JKR) 01/04/2021 21/05/2021
165 TENDER BEKALAN CATUAN MAKANAN MENTAH BASAH DAN KERING RUMAH SERI KENANGAN ULU KINTA BAGI TEMPOH DUA 2 TAHUN MULAI 4 JULAI 2021 HINGGA 03 JULAI 2023 QT210000000005723 BEKALAN KEMENTERIAN PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT / JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT NEGERI PERAK 01/04/2021 27/04/2021
166 PERKHIDMATAN PEMBAHARUAN LESEN DAN PENYENGGARAAN PERALATAN PUSAT DATA PD DAN PUSAT PEMULIHAN BENCANA PPB BAGI TEMPOH TIGA 3 TAHUN DI SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA QT210000000009768 PERKHIDMATAN BUKAN PERUNDING JABATAN PERDANA MENTERI / SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AWAM 01/04/2021 10/05/2021
167 TENDER BAGI MEMBEKAL MENGHANTAR DAN MEMASANG PELBAGAI PERABOT KELENGKAPAN PEJABAT DAN HIASAN DALAMAN SERTA AKSESORI BAGI KAMPUS BAHARU POLITEKNIK HULU TERENGGANU QT210000000011511 BEKALAN KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI / JABATAN PENDIDIKAN POLITEKNIK DAN KOLEJ KOMUNITI 01/04/2021 22/04/2021
168 MEMBEKAL RANGSUM TEMPUR SECARA TOTAL RTBK MENU D DAN MENU E UNTUK ANGKATAN TENTERA MALAYSIA BAGI TEMPOH TIGA 3 TAHUN QT200000000039297 BEKALAN KEMENTERIAN PERTAHANAN / KEMENTERIAN PERTAHANAN 01/04/2021 03/06/2021
169 PERKHIDMATAN KEBERSIHAN BANGUNAN DAN KAWASAN PEJABAT SERTA PERUMAHAN DI JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA RANTAU PANJANG KELANTAN QT210000000009318 PERKHIDMATAN BUKAN PERUNDING KEMENTERIAN KEWANGAN / JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA 01/04/2021 22/04/2021
170 TENDER TAWARAN MEMBEKAL DAN MENGHANTAR REAGEN DAN KONSUMABEL DENGAN PENEMPATAN PERALATAN ANALISIS DAN SISTEM AUTOMASI MAKMAL UNTUK UJIAN UJIAN CHEMISTRY DAN IMMUNOASSAY DI JABATAN PATOLOGI HOSPITAL KUALA LUMPUR BAGI TEMPOH EMPAT 4 TAHUN QT210000000009862 BEKALAN KEMENTERIAN KESIHATAN / HOSPITAL KUALA LUMPUR 01/04/2021 22/04/2021
171 TENDER PERKHIDMATAN PEMBERSIHAN BANGUNAN DAN PENYELENGGARAAN LANDSKAP DI INSTITUT LATIHAN KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA KEJURURAWATAN KANGAR PERLIS BAGI TEMPOH TIGA 3 TAHUN QT210000000008860 PERKHIDMATAN BUKAN PERUNDING KEMENTERIAN KESIHATAN / KEMENTERIAN KESIHATAN 01/04/2021 22/04/2021
172 MEMBEKAL RANGSUM TEMPUR SECARA TOTAL RTBK MENU B DAN MENU F UNTUK ANGKATAN TENTERA MALAYSIA ATM BAGI TEMPOH TIGA 3 TAHUN QT200000000039294 BEKALAN KEMENTERIAN PERTAHANAN / KEMENTERIAN PERTAHANAN 01/04/2021 03/06/2021
173 PERKHIDMATAN PENYEWAAN KENDERAAN BAGI BAHAGIAN BEKALAN AIR LABUAN UNTUK TEMPOH TIGA TAHUN QT210000000006347 PERKHIDMATAN BUKAN PERUNDING KEMENTERIAN ALAM SEKITAR DAN AIR / JABATAN BEKALAN AIR 01/04/2021 22/04/2021
174 PROJEK PENUTUPAN SELAMAT TAPAK PELUPUSAN SISA PEPEJAL JALAN TOK KAW, YAN, KEDAH DARUL AMAN (GRED : G6, KATEGORI : CE, PENGKHUSUSAN : CE21 DAN CE36 DAN TARAF BUMIPUTERA) KPKT/JPSPN/BPP/T/4/2021 KERJA KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN / JABATAN PENGURUSAN SISA PEPEJAL NEGARA 01/04/2021 25/05/2021
175 PERKHIDMATAN PERUNDING BAGI KAJIAN SEMULA LAPORAN STRATEGI TADAHAN PEMBETUNGAN DAN ENAP CEMAR KAWASAN JAJAHAN KOTA BHARU (SILA LAYARI LAMAN SESAWANG JABATAN PERKHIDMATAN PEMBETUNGAN DI WWW.JPP.GOV.MY UNTUK MAKLUMAT IKLAN TENDER) NO. TENDER : KASA/JPP/KAJIANTADAHANPEMBETUNGAN&ENAPCEMAR KB/SCC/2021/T01 SILA RUJUK TAJUK IKLAN TENDER PERKHIDMATAN PERUNDING KEMENTERIAN ALAM SEKITAR DAN AIR / JABATAN PERKHIDMATAN PEMBETUNGAN 01/04/2021 20/05/2021
176 PROJEK PENSTABILAN TEBING SUNGAI AUR, DAERAH KLANG, SELANGOR DARUL EHSAN JPS/IP/SG/01/2021 KERJA KEMENTERIAN ALAM SEKITAR DAN AIR / JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN 01/04/2021 03/05/2021
177 PROJEK MENDALAMKAN BEBERAPA SUNGAI UTAMA DI JAJAHAN KOTA BHARU DAN TUMPAT, KELANTAN. JPS/N/KN/03/2021. GRED G6, CE, CE21, CE40. TARIKH JUAL 18 APRIL 2021 (AHAD) HINGGA 09 MEI 2021 (AHAD). TARIKH TUTUP 09 MEI 2021 (AHAD), JAM 12.00 TENGAHARI. BAYARAN DOKUMEN TENDER RM 150.00 (WANG POS / WANG KIRIMAN POS ATAS NAMA PENGARAH JPS NEGERI KELANTAN) JPS/N/KN/03/2021 KERJA KEMENTERIAN ALAM SEKITAR DAN AIR / JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN 01/04/2021 09/05/2021
178 KERJA-KERJA MENAIKTARAF PRASARANA PELANCONGAN DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI PANTAI IRAMA, BACHOK, KELANTAN. JPS/N/KN/01/2021. GRED 4, B, CE, B04, CE21. TARIKH JUAL 18 APRIL 2021 (AHAD) HINGGA 09 MEI 2021 (AHAD). TARIKH TUTUP 09 MEI 2021 (AHAD), JAM 12.00 TENGAHARI. BAYARAN DOKUMEN TENDER RM 150.00 (WANG POS/ WANG KIRIMAN POS ATAS NAMA PENGARAH JPS NEGERI KELANTAN) JPS/N/KN/01/2021 KERJA KEMENTERIAN ALAM SEKITAR DAN AIR / JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN 01/04/2021 09/05/2021
179 TENDER MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAHAN KIMIA BAGI UJIAN PROCALCITONIN BESERTA ANALYZER SECARA REAGENT RENTAL BERPERINGKAT-PERINGKAT UNTUK TEMPOH TIGA(3) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ HCTM/JKEW/TDR//KIMIA-2021(06) BEKALAN KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI / PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA (PPUKM) 01/04/2021 21/04/2021
180 CADANGAN MEMBINA GARDEN CITY DAN KEMUDAHAN ASAS SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI PADANG MPK 3 (PADANG KRC) KUANTAN PAHANG MBK/W/T:13/2021 KERJA JABATAN PERDANA MENTERI / UNIT PENYELARASAN PELAKSANAAN (ICU JPM) 01/04/2021 03/05/2021
181 PRA KELAYAKAN UNTUK PEMBINAAN GANTIAN PENUH 6 BILIK DARJAH, ASRAMA (60 PELAJAR), RUMAH GURU, 1 BILIK DARJAH PRASEKOLAH DAN LAIN-LAIN KEMUDAHAN DI SEKOLAH KEBANGSAAN BAKONG, SRI AMAN, SARAWAK (REKA & BINA) (TAWARAN INI DIBUKA UNTUK KONTRAKTOR BERDAFTAR CIDB GRED G7 KATEGORI B, B01 & B04, SPKK ATAU PPK & UPKJ. SILA DAFTAR PADA BORANG SARINGAN WAJIB DI PAUTAN HTTPS://FORMS.GLE/BZX4RAJGGTSZP8XS8 BERMULA DARI 01.04.2021 HINGGA 05.04.2021. SILA RUJUK LAMAN SESAWANG KKR & JKR UNTUK MAKLUMAT LANJUT) JKR/CKUB/21381/2021 KERJA KEMENTERIAN KERJA RAYA / JABATAN KERJA RAYA MALAYSIA (JKR) 31/03/2021 17/05/2021
182 PRA KELAYAKAN UNTUK PEMBINAAN GANTIAN PENUH PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH SIPITANG DAN LAIN-LAIN KEMUDAHAN MENGIKUT PIAWAI (REKA & BINA) (TAWARAN INI DIBUKA UNTUK KONTRAKTOR BERDAFTAR CIDB GRED G7 KATEGORI B, B01 & B04, MEMPUNYAI SPKK ATAU PPK & PUKONSA KELAS A, KEPALA II, SUB KEPALA 2(A) & 4. KONTRAKTOR HENDAKLAH BERDAFTAR PADA BORANG SARINGAN WAJIB DI PAUTAN HTTPS://FORMS.GLE/3GQ8SLBNPEQW1BVJ6 BERMULA DARI 01.04.2021 HINGGA 05.04.2021. SILA RUJUK LAMAN SESAWANG KKR & JKR UNTUK MAKLUMAT LANJUT) JKR/CKUB/21275/2021 KERJA KEMENTERIAN KERJA RAYA / JABATAN KERJA RAYA MALAYSIA (JKR) 31/03/2021 17/05/2021
183 BTM TENDER 2 2021 PEROLEHAN PERKHIDMATAN BACKUP SOLUTION STORAGE APPLIANCE SERVER RACK DAN UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY UPS YANG MESRA ALAM SECARA SEWAAN DI KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN KPKT QT210000000008017 PERKHIDMATAN BUKAN PERUNDING KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN / KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN 31/03/2021 21/04/2021
184 TAWARAN MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAHAN MAKANAN MENTAH BASAH DAN KERING KE HOSPITAL BEAUFORT JABATAN KESIHATAN NEGERI SABAH BAGI TEMPOH SATU 1 TAHUN QT210000000010694 BEKALAN KEMENTERIAN KESIHATAN / JABATAN KESIHATAN NEGERI SABAH 31/03/2021 28/04/2021
185 TENDER PERKHIDMATAN SOKONGAN OPERASI DAN PENYELENGGARAAN BAGI PERKAKASAN PERISIAN APLIKASI DAN RANGKAIAN UNTUK TELEPRIMARY CARE ORAL HEALTH CLINICAL INFORMATION SYSTEM TPC OHCIS DAN TELEPRIMARY CARE TPC KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA QT210000000008479 PERKHIDMATAN BUKAN PERUNDING KEMENTERIAN KESIHATAN / KEMENTERIAN KESIHATAN 31/03/2021 23/04/2021
186 TENDER TERBUKA BAGI PERKHIDMATAN PERUNDING UNTUK PELAKSANAAN KAJIAN INDUSTRI ANGKASA TEMPATAN MYSA/T/01/2021 PERKHIDMATAN PERUNDING KEMENTERIAN SAINS TEKNOLOGI DAN INOVASI / AGENSI ANGKASA MALAYSIA (MYSA) 31/03/2021 22/04/2021
187 MEROBOH DAN MEMBINA SEMULA MASJID MUADZAM SHAH DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI KUALA NERANG, DAERAH PADANG TERAP, KEDAH (TAWARAN INI DIBUKA UNTUK KONTRAKTOR BERDAFTAR DENGAN CIDB GRED G6,B04,SPKK ATAU PUKONSA KELAS A, TAJUK II, TAJUK KECIL 2(A) ATAU UPKJ KELAS A, KEPALA II SUB KEPALA 2(A) DAN MEMPUNYAI STB YANG SAH DENGAN PKK. SILA DAFTAR PADA BORANG SARINGAN WAJIB DI PAUTAN HTTPS://FORMS.GLE/QZAWBYFGTRSO2MP97 BERMULA 1 APRIL 2021 SEHINGGA 3 APRIL 2021. SILA RUJUK LAMAN SESAWANG KKR DAN JKR). JKR/T/8/2021 KERJA SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI / SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI KEDAH 31/03/2021 09/06/2021
188 PROJEK DAIF PERAK (2020) - GANTIAN DAN BINA BAHARU BLOK PRA SEKOLAH SERTA BLOK PENDIDIKAN KHAS DAN BILIK GURU DI SK BAGAN SERAI, PERAK (TAWARAN SEMULA). TENDER ADALAH DIPELAWA KEPADA KONTRAKTOR BERTARAF BUMIPUTERA, BERDAFTAR CIDB:GRED G5, KATEGORI:B, PENGKHUSUSAN :B04. PETENDER PERLU MENCADANGKAN NAMA SUB-KONTRAKTOR YANG BERDAFTAR CIDB BAGI KERJA ELEKTRIK DAN MEKANIKAL SEPERTI BERIKUT, GRED G1 @G2 @ G3, KATEGORI:ME, PENGKHUSUSAN:E04,E11 DAN E17 DAN GRED:G1, KATEGORI :ME, PENGKHUSUSAN :M15. JKR PERAK BIL 3/2021 KERJA KEMENTERIAN KERJA RAYA / JABATAN KERJA RAYA NEGERI PERAK 31/03/2021 19/05/2021
189 KERJA-KERJA MEMBEKAL, MEMASANG, MENGUJI SERTA MENGUJI TERIMA BAGI PENGGANTIAN PENYAMAN UDARA JENIS VRV/VRF SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI BANGUNAN MARKAS DAN UNIT KD PANGLIMA HITAM, PANGKALAN TLDM LUMUT, PERAK DARUL RIDZUAN. TENDER ADALAH DIPELAWA KEPADA KONTRAKTOR BERTARAF BUMIPUTERA BERDAFTAR DENGAN CIDB, GRED:G3, KATEGORI:ME, PENGKHUSUSAN:M01 JKR PERAK BIL 5/2021 KERJA KEMENTERIAN KERJA RAYA / JABATAN KERJA RAYA NEGERI PERAK 31/03/2021 24/05/2021
190 MEMBINA BARU MASJID KAMPUNG CHANGKAT LARANG MUKIM ULU KINTA (LAHAT), PERAK. TENDER ADALAH DIPELAWA KEPADA KONTRAKTOR BERTARAF BUMIPUTERA, BERDAFTAR DENGAN CIDB, GRED:G4, KATEGORI:B, PENGKHUSUSAN:B04 JKR PERAK BIL 4/2021 KERJA KEMENTERIAN KERJA RAYA / JABATAN KERJA RAYA NEGERI PERAK 31/03/2021 19/05/2021
191 PROJEK PEMBINAAN KOLAM TAKUNGAN BAGI SUMBER AIR MENTAH LOJI AIR GEMAS BBA/(T)/02/2021 KERJA KEMENTERIAN ALAM SEKITAR DAN AIR / JABATAN BEKALAN AIR 31/03/2021 24/05/2021
192 TENDER UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAHAN PAKAI HABIS TIUB DARAH SECARA BERPERINGKAT-PERINGKAT UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ HCTM/JKEW/TDR/BPH-2021(08) BEKALAN KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI / PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA (PPUKM) 31/03/2021 20/04/2021
193 PRA KELAYAKAN UNTUK PEMBINAAN GANTIAN 12 BILIK DARJAH DAN LAIN-LAIN KEMUDAHAN DI SMK LUNDU, LUNDU, SARAWAK. (REKA DAN BINA) (NOTA : TAWARAN INI DIPELAWA KEPADA KONTRAKTOR BERDAFTAR CIDB GRED G7 KATEGORI B PENGKHUSUSAN B01 & B04 SERTA MEMPUNYAI PPK DAN SPKK ATAU UPKJ DALAM KELAS A, KEPALA II DAN SUB-KEPALA 2(A) DAN 2 (B). PETENDER WAJIB MENDAFTAR PADA BORANG SARINGAN WAJIB DI PAUTAN : HTTPS://FORMS.GLE/PZ1PBJUGNVKJNSLZ7. SILA RUJUK LAMAN SESAWANG KKR DAN JKR UNTUK MAKLUMAT LANJUT) JKR/CKUB/21705/2021 KERJA KEMENTERIAN KERJA RAYA / JABATAN KERJA RAYA MALAYSIA (JKR) 31/03/2021 18/05/2021
194 PEMASANGAN ELEKTRIK UNTUK KUARTERS KLINIK KESIHATAN ARING, GUA MUSANG, KELANTAN (NOTA : TAWARAN DIBUKA KEPADA KONTRAKTOR G4/G5/G6/G7,TENDER TERBUKA BUMIPUTERA, JENIS SYARIKAT T1. BAGI MAKLUMAT LANJUT, SILA RUJUK KENYATAAN TENDER DI LAMAN WEB TENDER JKR) PERS/R-PK(3)1416/18-2021 KERJA KEMENTERIAN KERJA RAYA / JABATAN KERJA RAYA MALAYSIA (JKR) 31/03/2021 19/05/2021
195 KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN, UBAHSUAI DAN NAIKTARAF SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN BAGI SISTEM PENYAMAN UDARA DI BANGUNAN UTAMA MAHKAMAH SEKSYEN DAN MAJISTRET SHAH ALAM SELANGOR.GRED G5; KATEGORI ME; PENGKHUSUSAN M01, PETENDER WAJIB MENGISI BORANG SARINGAN WAJIB DI PAUTAN YANG DIBERIKAN BERMULA 31/03/2021 HINGGA 02/04/2021 SEBELUM JAM 11.59 MALAM. BORANG SARINGAN WAJIB SILA RUJUK DI LAMAN WEB KENYATAAN TENDER JKR (HTTP://WWW.JKR.GOV.MY/TENDER/INDEX.PHP) TARIKH TUTUP TENDER : 10/05/2021 JKR/SEL/(P)/011(T)/2021 KERJA SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI / SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI SELANGOR 31/03/2021 10/05/2021
196 PEMASANGAN ELEKTRIK UNTUK PEMBINAAN BANGUNAN TAMBAHAN 18 BILIK DARJAH DAN LAIN-LAIN KEMUDAHAN PIAWAI DI SK SERI PINANG, SUNGAI PETANI, KEDAH DARUL AMAN (NOTA : TAWARAN DIBUKA KEPADA KONTRAKTOR G4/G5/G6/G7,TENDER TERBUKA BUMIPUTERA, JENIS SYARIKAT T1. BAGI MAKLUMAT LANJUT, SILA RUJUK KENYATAAN TENDER DI LAMAN WEB TENDER JKR) PERS/R-KPA(5)1414/16-2021 KERJA KEMENTERIAN KERJA RAYA / JABATAN KERJA RAYA MALAYSIA (JKR) 31/03/2021 19/05/2021
197 PEMASANGAN ELEKTRIK UNTUK PEMBANGUNAN CUKAI SENTRAL, KEMAMAN, TERENGGANU (NOTA : TAWARAN DIBUKA KEPADA KONTRAKTOR G5/G6/G7,TENDER TERBUKA , JENIS SYARIKAT T1. BAGI MAKLUMAT LANJUT, SILA RUJUK KENYATAAN TENDER DI LAMAN WEB TENDER JKR) PERS/R-BAM(3)1415/17-2021 KERJA KEMENTERIAN KERJA RAYA / JABATAN KERJA RAYA MALAYSIA (JKR) 31/03/2021 19/05/2021
198 PRA KELAYAKAN UNTUK PEMBINAAN GANTIAN PENUH 12 BILIK DARJAH DAN LAIN-LAIN KEMUDAHAN SK NANAMUN, KOTA BELUD, SABAH (REKA DAN BINA) (NOTA : TAWARAN INI DIPELAWA KEPADA KONTRAKTOR BERDAFTAR CIDB GRED G7 KATEGORI B PENGKHUSUSAN B01 & B04 DAN MEMPUNYAI SPKK ATAU PPK & PUKONSA DALAM KELAS A, KEPALA II DAN SUB KEPALA 2(A) DAN 4. KONTRAKTOR HENDAKLAH BERDAFTAR PADA BORANG SARINGAN WAJIB BERMULA 30.03.2021 HINGGA 02.04.2021 (SILA RUJUK LAMAN SESAWANG KKR DAN JKR UNTUK MAKLUMAT LANJUT) JKR/CKUB/21519/2021 KERJA KEMENTERIAN KERJA RAYA / JABATAN KERJA RAYA MALAYSIA (JKR) 30/03/2021 20/05/2021
199 TENDER PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN TANPA SENJATA API DI KAWASAN HOSPITAL SENTOSA UNTUK TEMPOH TIGA 3 TAHUN QT200000000040248 PERKHIDMATAN BUKAN PERUNDING KEMENTERIAN KESIHATAN / JABATAN KESIHATAN NEGERI SARAWAK 30/03/2021 28/04/2021
200 TENDER MEMBEKAL DAN MENGHANTAR PELBAGAI JENIS DAKWAT RIBBON TONER DAN DRUM UNTUK KEGUNAAN HOSPITAL PULAU PINANG QT210000000009256 BEKALAN KEMENTERIAN KESIHATAN / JABATAN KESIHATAN NEGERI PULAU PINANG 30/03/2021 20/04/2021
201 TENDER PERKHIDMATAN MENCETAK DAN MENGHANTAR REKOD KESIHATAN KANAK KANAK DAN KAD SIMPANAN KLINIK LELAKI DAN PEREMPUAN UNTUK TEMPOH DUA 2 TAHUN QT210000000008961 PERKHIDMATAN BUKAN PERUNDING KEMENTERIAN KESIHATAN / JABATAN KESIHATAN NEGERI SARAWAK 30/03/2021 20/04/2021
202 TENDER PERKHIDMATAN TERURUS WEB APPLICATION FIREWALL WAF UNTUK KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN MULTIMEDIA MALAYSIA QT200000000002140 PERKHIDMATAN BUKAN PERUNDING KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN MULTIMEDIA / KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN MULTIMEDIA 30/03/2021 23/04/2021
203 TENDER PEROLEHAN PENYENGGARAAN INFRASTRUKTUR RANGKAIAN DI UNIT PENYELARASAN PELAKSANAAN JABATAN PERDANA MENTERI ICU JPM DAN PEJABAT PEMBANGUNAN NEGERI ICU JPM 10 2021 QT210000000007946 PERKHIDMATAN BUKAN PERUNDING JABATAN PERDANA MENTERI / UNIT PENYELARASAN PELAKSANAAN (ICU JPM) 30/03/2021 20/04/2021
204 TENDER PEROLEHAN PERKHIDMATAN PEMBAHARUAN LESEN ENDPOINT SECURITY DAN KHIDMAT SOKONGAN DI UNIT PENYELARASAN PELAKSANAAN JABATAN PERDANA MENTERI ICU JPM ICU JPM 09 2021 QT210000000011147 PERKHIDMATAN BUKAN PERUNDING JABATAN PERDANA MENTERI / UNIT PENYELARASAN PELAKSANAAN (ICU JPM) 30/03/2021 20/04/2021
205 MEMBEKAL MENGHANTAR MENGUJI DAN MENTAULIAH LAPAN 8 UNIT LIGHT WEIGHT UNDERWATER SCOOTER UNTUK TENTERA LAUT DIRAJA MALAYSIA TLDM QT210000000009685 BEKALAN KEMENTERIAN PERTAHANAN / KEMENTERIAN PERTAHANAN 30/03/2021 20/04/2021
206 TENDER PERKHIDMATAN MEREKABENTUK MEMBINA MENGUJI DAN MENTAULIAH SEBUAH KAPAL LATIHAN PERIKANAN QT210000000002232 PERKHIDMATAN BUKAN PERUNDING KEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI MAKANAN / JABATAN PERIKANAN MALAYSIA 30/03/2021 21/04/2021
207 PEROLEHAN PERKHIDMATAN MENAIKTARAF SISTEM PEMANTAUAN DAN KAWALAN PENCEGAHAN KEBAKARAN BERPUSAT BAGI DEPOT PELURU DAN BAHAN LETUPAN BARAT SECARA SEKALIGUS QT210000000006477 PERKHIDMATAN BUKAN PERUNDING KEMENTERIAN PERTAHANAN / KEMENTERIAN PERTAHANAN 30/03/2021 23/04/2021
208 PERKHIDMATAN SENGGARAAN SECARA KOMPREHENSIF BAGI RADAR COASTAL SURVEILLANCE SYSTEM CSS AESA SPEXER 2000 UNTUK MARKAS ANGKATAN BERSAMA MK AB BAGI TEMPOH 3 TAHUN QT210000000004357 PERKHIDMATAN BUKAN PERUNDING KEMENTERIAN PERTAHANAN / KEMENTERIAN PERTAHANAN 30/03/2021 27/04/2021
209 PERKHIDMATAN PENCUCIAN DAN PEMBERSIHAN BANGUNAN SERTA KAWALAN SERANGGA DI KOMPLEKS KEMENTERIAN DALAM NEGERI KDN WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR QT210000000007173 PERKHIDMATAN BUKAN PERUNDING KEMENTERIAN DALAM NEGERI / JABATAN IMIGRESEN MALAYSIA (JIM) 30/03/2021 27/04/2021
210 PROGRAM MENAIKTARAF BANGUNAN PEJABAT JLM SELURUH MALAYSIA I) PEJABAT LAUT PULAU TIOMAN, PAHANG JKR/IP/CKIP/DT/2021/02 KERJA KEMENTERIAN KERJA RAYA / JABATAN KERJA RAYA MALAYSIA (JKR) 30/03/2021 18/05/2021
211 KERJA-KERJA PEMBAIKAN SCATS LINK SYSTEM SERTA LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN UNTUK LAMPU ISYARAT DI DAERAH SEREMBAN, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS JKR(E)NS.9/06/82 KERJA KEMENTERIAN KERJA RAYA / JABATAN KERJA RAYA NEGERI SEMBILAN 30/03/2021 19/04/2021
212 PROJEK BEKALAN AIR LUAR BANDAR (BALB) KG. CHEGAR PERAH, DAERAH LIPIS, NEGERI PAHANG KPLB.T.2/2021 KERJA KEMENTERIAN PEMBANGUNAN LUAR BANDAR / KEMENTERIAN PEMBANGUNAN LUAR BANDAR 30/03/2021 28/04/2021
213 PEMILIHAN PANEL KONTRAKTOR - KERJA-KERJA PEMBAIKAN BANGUNAN & INFRASTRUKTUR DI KAMPUS INDUK, KAMPUS KEJURUTERAAN & INSTITUT PERUBATAN DAN PERGIGIAN TERMAJU (IPPT), UNIVERSITI SAINS MALAYSIA BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN. T1/21/BM/JPPA/07-KI/KCT/IPPT KERJA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA / UNIVERSITI SAINS MALAYSIA (USM) 30/03/2021 19/04/2021
214 PELAWAAN TENDER TERBUKA PERKHIDMATAN KERJA-KERJA PEMOTONGAN RUMPUT, MEMBERSIH KAWASAN SERTA PENYELENGGARAAN LANDSKAP DI KAMPUS INDUK, KAMPUS KEJURUTERAAN DAN INSTITUT PERUBATAN & PERGIGIAN TERMAJU (IPPT), UNIVERSITI SAINS MALAYSIA UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN. T1-T2/21/BM-DESA/JPPA-PPPU/02 PERKHIDMATAN BUKAN PERUNDING KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA / UNIVERSITI SAINS MALAYSIA (USM) 30/03/2021 22/04/2021
215 PEMILIHAN PANEL KONTRAKTOR - KERJA-KERJA PEMBAIKAN BANGUNAN & INFRASTRUKTUR DI KAMPUS KESIHATAN, UNIVERSITI SAINS MALAYSIA DAN HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA (HUSM) BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN. T3/21/BM/JPPA/07-KCK/HUSM KERJA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA / UNIVERSITI SAINS MALAYSIA (USM) 30/03/2021 19/04/2021
216 PRA KELAYAKAN UNTUK DAIF SABAH (2020) GANTIAN 18 UNIT BILIK DARJAH DAN LAIN-LAIN KEMUDAHAN DI SK TAGASAN, SEMPORNA, SABAH (REKA DAN BINA) (NOTA : TAWARAN INI DIPELAWA KEPADA KONTRAKTOR BERDAFTAR CIDB GRED G7 KATEGORI B PENGKHUSUSAN B01 & B04 DAN MEMPUNYAI SPKK ATAU PPK DAN PUKONSA DALAM KELAS A, KEPALA II DAN SUB-KEPALA 2(A) DAN 4. KONTRAKTOR HENDAKLAH BERDAFTAR PADA BORANG SARINGAN WAJIB BERMULA 30.03.2021 HINGGA 02.04.2021 (SILA RUJUK LAMAN SESAWANG KKR DAN JKR UNTUK MAKLUMAT LANJUT) JKR/CKUB/22121/2021 KERJA KEMENTERIAN KERJA RAYA / JABATAN KERJA RAYA MALAYSIA (JKR) 30/03/2021 20/05/2021
217 PRA KELAYAKAN UNTUK DAIF SABAH (2020) GANTIAN 13 UNIT BILIK DARJAH, 4 UNIT RUMAH GURU, BANGUNAN PENTADBIRAN DAN MAKMAL SAINS DI SK TIBABAR, RANAU, SABAH (REKA DAN BINA) (TAWARAN INI DIPELAWA KEPADA KONTRAKTOR BERDAFTAR CIDB GRED G7 KATEGORI B, B01 & B04 DAN MEMPUNYAI SPKK ATAU PPK &PUKONSA DALAM KELAS A, KEPALA II DAN SUBKEPALA 2(A) DAN 4. KONTRAKTOR HENDAKLAH BERDAFTAR PADA BORANG SARINGAN WAJIB BERMULA 30.03.2021 HINGGA 02.04.2021 (SILA RUJUK LAMAN SESAWANG KKR DAN JKR UNTUK MAKLUMAT LANJUT) JKR/CKUB/21708/2021 KERJA KEMENTERIAN KERJA RAYA / JABATAN KERJA RAYA MALAYSIA (JKR) 30/03/2021 20/05/2021
218 TAWARAN TENDER PEMBEKALAN REAGEN DAN KONSUMABEL SELAMA 4 TAHUN UNTUK UJIAN HPLC 24 JAM URIN METANEPHRINE DI JABATAN PATOLOGI HOSPITAL PUTRAJAYA QT210000000000430 BEKALAN KEMENTERIAN KESIHATAN / JABATAN KESIHATAN WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR & PUTRAJAYA 29/03/2021 19/04/2021
219 PEMBEKALAN DAN PENGHANTARAN SNIPER RIFLE LENGKAP DENGAN AKSESORI UNTUK TIGER PLATOON POLIS DIRAJA MALAYSIA KDN PL 24 2021 PT QT210000000006970 BEKALAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI / KEMENTERIAN DALAM NEGERI 29/03/2021 19/04/2021
220 PEMBEKALAN DAN PENGHANTARAN LORI PRISONER TRANSPORTER BLACK MARIA UNTUK POLIS DIRAJA MALAYSIA KDN PL 37 2021 PT QT210000000011127 BEKALAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI / KEMENTERIAN DALAM NEGERI 29/03/2021 19/04/2021
221 TAWARAN TENDER MEMBEKAL DAN MENGHANTAR SUSU MEDICAL FOOD FORMULA FOR ADULT KE JABATAN DIETETIK DAN SAJIAN HOSPITAL SULTANAH BAHIYAH BAGI TEMPOH DUA 2 TAHUN QT210000000005846 BEKALAN KEMENTERIAN KESIHATAN / JABATAN KESIHATAN NEGERI KEDAH 29/03/2021 19/04/2021
222 TAWARAN TENDER PEMBEKALAN REAGEN DAN KONSUMABEL BAGI UJIAN ALDOSTERONE DIRECT RENIN INSULIN LIKE GROWTH FACTOR 1 IGF 1 DAN 17 OH PROGESTERONE 17 OHP SELAMA 4 TAHUN DI JABATAN PATOLOGI HOSPITAL PUTRAJAYA QT210000000000425 BEKALAN KEMENTERIAN KESIHATAN / JABATAN KESIHATAN WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR & PUTRAJAYA 29/03/2021 19/04/2021
223 TENDER PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN BERSENJATA API DAN TANPA SENJATA DI PEJABAT DAN PERUMAHAN JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA PULAU PINANG QT210000000010855 PERKHIDMATAN BUKAN PERUNDING KEMENTERIAN KEWANGAN / JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA 29/03/2021 19/04/2021
224 TENDER BAGI PERKHIDMATAN MEMBERSIH KAWASAN DAN MENYELENGGARA LANDSKAP DI STESEN PENERIMAAN DATA SATELIT AGENSI ANGKASA MALAYSIA MYSA TEMERLOH PAHANG UNTUK TEMPOH 2 TAHUN QT210000000004778 PERKHIDMATAN BUKAN PERUNDING KEMENTERIAN SAINS TEKNOLOGI DAN INOVASI / AGENSI ANGKASA MALAYSIA (MYSA) 29/03/2021 20/04/2021
225 TENDER PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN DAN SOKONGAN OPERASI BAGI PERKAKASAN PERISIAN APLIKASI DAN RANGKAIAN UNTUK SISTEM PENGURUSAN PESAKIT SPP DI HOSPITAL TUANKU JA AFAR SEREMBAN NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS BAGI TEMPOH 15 BULAN QT210000000009056 PERKHIDMATAN BUKAN PERUNDING KEMENTERIAN KESIHATAN / JABATAN KESIHATAN NEGERI SEMBILAN 29/03/2021 19/04/2021
226 PERKHIDMATAN PENYEWAAN PENGHANTARAN PEMASANGAN PENGUJIAN PENTAULIAHAN DAN PENYELENGGARAAN KOMPUTER RIBA DAN KOMPUTER PERIBADI DI KEMENTERIAN PEMBANGUNAN WANITA KELUARGA DAN MASYARAKAT KPWKM BAGI TEMPOH 60 BULAN QT210000000009819 PERKHIDMATAN BUKAN PERUNDING KEMENTERIAN PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT / KEMENTERIAN PEMBANGUNAN WANITA,KELUARGA DAN MASYARAKAT 29/03/2021 19/04/2021
227 TENDER BAGI MEMBEKAL MENGHANTAR MEMASANG MENGUJIGUNA DAN MENTAULIAH PERALATAN AKADEMIK BIDANG AUTONOMOUS VEHICLES FOR ARTIFICIAL INTELLIGENT AND ELECTRONIC TOOLS MAKMAL HIGH TECHNOLOGY KE POLITEKNIK SULTAN AZLAN SHAH KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI BEHRANG PERAK QT210000000010649 BEKALAN KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI / JABATAN PENDIDIKAN POLITEKNIK DAN KOLEJ KOMUNITI 29/03/2021 19/04/2021
228 TENDER PERKHIDMATAN MENCETAK DAN MENGHANTAR BAHAN BAHAN BERCETAK BORANG H KE SEMUA HOSPITAL DAN KLINIK KESIHATAN DI NEGERI SARAWAK UNTUK TEMPOH DUA 2 TAHUN QT210000000003336 PERKHIDMATAN BUKAN PERUNDING KEMENTERIAN KESIHATAN / JABATAN KESIHATAN NEGERI SARAWAK 29/03/2021 19/04/2021
229 TAWARAN TENDER MEMBEKAL DAN MENGHANTAR REAGEN DAN KONSUMABEL SECARA INSTRUMENT PLACEMENT UNTUK UJIAN INFECTIOUS DISEASE IMMUNOASSAY KE MAKMAL MIKROBIOLOGI HOSPITAL HOSPITAL DI NEGERI KEDAH BAGI TEMPOH EMPAT 4 TAHUN QT210000000007633 BEKALAN KEMENTERIAN KESIHATAN / JABATAN KESIHATAN NEGERI KEDAH 29/03/2021 19/04/2021
230 TAWARAN TENDER MEMBEKAL DAN MENGHANTAR REAGEN TEST STRIP SECARA INSTRUMENT PLACEMENT UNTUK UJIAN URIN CHEMISTRY UNTUK HOSPITAL HOSPITAL DI NEGERI KEDAH BAGI TEMPOH EMPAT 4 TAHUN QT210000000009338 BEKALAN KEMENTERIAN KESIHATAN / JABATAN KESIHATAN NEGERI KEDAH 29/03/2021 19/04/2021
231 PEMBEKALAN DAN PENGHANTARAN KENDERAAN 4WD UNTUK JABATAN KESELAMATAN DALAM NEGERI DAN KETENTERAMAN AWAM POLIS DIRAJA MALAYSIA KDN PL 29 2021 PT QT210000000010041 BEKALAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI / KEMENTERIAN DALAM NEGERI 29/03/2021 19/04/2021
232 TENDER PERKHIDMATAN PEMBERSIHAN BILIK BILIK HOTEL SERTA HOSTEL APARTMENT TERMASUK RUANG TAMU DI BLOK RESIDENSI BLOK E INSTITUT KESIHATAN NEGARA NIH SETIA ALAM SELANGOR UNTUK TEMPOH DUA 2 TAHUN QT210000000009655 PERKHIDMATAN BUKAN PERUNDING KEMENTERIAN KESIHATAN / INSTITUT KESIHATAN NEGARA 29/03/2021 22/04/2021
233 PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN TANPA SENJATA API DI PEJABAT LAUT MELAKA DAN MARINA MELAKA BAGI TEMPOH TIGA 3 TAHUN UNTUK JABATAN LAUT WILAYAH TENGAH PELABUHAN KLANG SELANGOR QT210000000009868 PERKHIDMATAN BUKAN PERUNDING KEMENTERIAN PENGANGKUTAN / JABATAN LAUT MALAYSIA 29/03/2021 26/04/2021
234 MENGKAJI MEREKA BENTUK MENGUJI DAN MELATIH BAGI KAJIAN PEMBANGUNAN DIGITAL AUDIT JABATAN AUDIT NEGARA TERMASUK MEMBEKAL MENGHANTAR MEMASANG MENGKONFIGURASI MENGUJI MELATIH DAN MENTAULIAH PERKAKASAN SERTA KELENGKAPANNYA DI JABATAN AUDIT NEGARA QT210000000011129 PERKHIDMATAN BUKAN PERUNDING JABATAN PERDANA MENTERI / JABATAN AUDIT NEGARA 29/03/2021 26/04/2021
235 CADANGAN KERJA-KERJA MENAIKTARAF JALAN MUAR SEDIAADA (JALAN MUAR FT024) DARI 2 LORONG KEPADA 4 LORONG SEPANJANG 1.4KM DAN NAIK TARAF SERTA PELEBARAN JALAN UTAMA DALAM KAWASAN ‘MUAR FURNITURE PARK’ (MFP) SEPANJANG 2.6KM DI ATAS LOT ASAL (PTD 13399, PTD 13400 DAN LOT 8531) MUKIM JALAN BAKRI, DAERAH MUAR, JOHOR DARUL TA'ZIM JC/T3/2021 KERJA SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI / SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI JOHOR 29/03/2021 27/04/2021
236 PERKHIDMATAN PERUNDING BAGI PROGRAM PEMBANGUNAN WATER BALANCE BAGI PENGURUSAN SUMBER AIR NEGARA (FASA 2)-NATIONAL WATER BALANCE MANAGEMENT SYSTEM (NAWABS) BAGI LEMBANGAN SG. LANGAT JPS/IP/C/H/01/2021 PERKHIDMATAN PERUNDING KEMENTERIAN ALAM SEKITAR DAN AIR / JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN 29/03/2021 26/04/2021
237 MEMBINA DAN MENYIAPKAN SEBUAH STRUKTUR KAWALAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN UNTUK MENGGANTIKAN TANDOP PASANG SURUT KUALA KERPAN, WILAYAH II, MADA MADA(T)/BPPP/P/1/2021 KERJA KEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI MAKANAN / LEMBAGA KEMAJUAN PERTANIAN MUDA (MADA) 29/03/2021 27/04/2021
238 PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN DAN SOKONGAN LOGISTIK BERSEPADU UNTUK TIGA (3) BUAH PESAWAT AW139 UNTUK KEGUNAAN AGENSI PENGUATKUASAAN MARITIM MALAYSIA (APMM) KDN/PL 33/2021-PT PERKHIDMATAN BUKAN PERUNDING KEMENTERIAN DALAM NEGERI / KEMENTERIAN DALAM NEGERI 29/03/2021 28/04/2021
239 PEMBINAAN 2 BLOK 2 TINGKAT BEREK BUJANG DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI KEM SULTAN IBRAHIM, JOHOR BAHRU, JOHOR. DIPELAWA KEPADA KONTRAKTOR CIDB GRED G5 KATEGORI B PENGKHUSUSAN B04. JKR/NEG/J/04/2021(T) KERJA SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI / SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI JOHOR 29/03/2021 19/04/2021
240 PEMBINAAN BARU MASJID KAMPUNG DURIAN HIJAU, JERANTUT, PAHANG (TENDER TERBUKA KEPADA KONTRAKTOR YANG BERDAFTAR DALAM GRED G4 SAHAJA) NO.DMT : F/PHG/IP/DMT/601/2021 KERJA KEMENTERIAN KERJA RAYA / JABATAN KERJA RAYA NEGERI PAHANG 29/03/2021 05/05/2021
241 PRA-KELAYAKAN UNTUK NAIKTARAF BANGUNAN SEDIA ADA JABATAN PERUBATAN TRANSFUSI, HOSPITAL MELAKA (REKA & BINA) – TENDER SEMULA (RUJUK LAMAN WEB SESAWANG KKR DAN JKR UNTUK MAKLUMAT LANJUT) SKL0202/B14/28837/21979/0/TB/RB KERJA KEMENTERIAN KERJA RAYA / JABATAN KERJA RAYA MALAYSIA (JKR) 29/03/2021 10/05/2021
242 KERJA-KERJA PENGGANTIAN DAN PEMASANGAN CHILLER DI JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA ZON TENGAH 1 (WPKL), SELANGOR DARUL EHSAN. GRED G4; KATEGORI ME; PENGKHUSUSAN M01, PETENDER WAJIB MENGISI BORANG SARINGAN WAJIB DI PAUTAN YANG DIBERIKAN BERMULA 29/03/2021 HINGGA 31/03/2021SEBELUM JAM 11.59 MALAM. BORANG SARINGAN WAJIB SILA RUJUK DI LAMAN WEB KENYATAAN TENDER JKR (HTTP://WWW.JKR.GOV.MY/TENDER/INDEX.PHP) TARIKH TUTUP TENDER : 10/05/2021 JKR/SEL/(P)/009(T)/2021 KERJA SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI / SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI SELANGOR 29/03/2021 10/05/2021
243 CADANGAN MENAIKTARAF KOMPLEKS AIR PANAS GADEK YANG BERKONSEPKAN WELNESS & SPA RESORT SERTA LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI ATAS LOT 37 & 1423 SELUAS 10.268 EKAR, MUKIM GADEK, DAERAH ALOR GAJAH, MELAKA UNTUK TETUAN PERBADANAN KEMAJUAN. IKLAN DIBUKA BAGI GRED G7, KATEGORI B, PENGKHUSUSAN B04 (KERJA-KERJA AM BANGUNAN). PKNM/T/3-2021 KERJA SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI / SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI MELAKA 29/03/2021 04/05/2021
244 CADANGAN MEMBINA SEBUAH MASJID 1 TINGKAT DI ATAS SEBAHAGIAN LOT 2690, MUKIM AYER MOLEK, DAERAH MELAKA TENGAH, MELAKA UNTUK MAJLIS AGAMA ISLAM MELAKA. IKLAN DIBUKA BAGI GRED G5, KATEGORI B, PENGKHUSUSAN -B04 (KERJA-KERJA AM BANGUNAN). PKNM/T/4-2021 KERJA SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI / SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI MELAKA 29/03/2021 04/05/2021
245 PEMBEKALAN DAN PENGIRIMAN CATUAN MAKANAN MENTAH BASAH DAN KERING DI PUSAT KOREKSIONAL LABUAN W P LABUAN QT210000000006718 BEKALAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI / JABATAN PENJARA MALAYSIA 28/03/2021 18/04/2021
246 PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN BERSENJATA DAN TANPA BERSENJATA UNTUK KOMPLEKS JABATAN PENGANGKUTAN JALAN NEGERI KELANTAN CAWANGAN DAN STESEN PENGUATKUASA BAGI TEMPOH 2 TAHUN QT210000000005956 PERKHIDMATAN BUKAN PERUNDING KEMENTERIAN PENGANGKUTAN / JABATAN PENGANGKUTAN JALAN (JPJ) 28/03/2021 18/04/2021
247 TENDER KAWALAN KESELAMATAN TANPA SENJATA API DI PEJABAT KESIHATAN DAERAH PASIR PUTEH KELANTAN SELAMA 3 TAHUN QT210000000009463 PERKHIDMATAN BUKAN PERUNDING KEMENTERIAN KESIHATAN / JABATAN KESIHATAN NEGERI KELANTAN 28/03/2021 22/04/2021
248 TENDER KAWALAN KESELAMATAN TANPA SENJATA API DI PEJABAT KESIHATAN DAERAH PASIR MAS KELANTAN SELAMA 3 TAHUN QT210000000009472 PERKHIDMATAN BUKAN PERUNDING KEMENTERIAN KESIHATAN / JABATAN KESIHATAN NEGERI KELANTAN 28/03/2021 22/04/2021
249 TENDER KAWALAN KESELAMATAN TANPA SENJATA API DI PEJABAT KESIHATAN DAERAH KOTA BHARU KELANTAN SELAMA 3 TAHUN QT210000000009458 PERKHIDMATAN BUKAN PERUNDING KEMENTERIAN KESIHATAN / JABATAN KESIHATAN NEGERI KELANTAN 28/03/2021 22/04/2021
250 TENDER KAWALAN KESELAMATAN TANPA SENJATA API DI PEJABAT KESIHATAN DAERAH TUMPAT KELANTAN SELAMA 3 TAHUN QT210000000009471 PERKHIDMATAN BUKAN PERUNDING KEMENTERIAN KESIHATAN / JABATAN KESIHATAN NEGERI KELANTAN 28/03/2021 22/04/2021
251 TENDER KAWALAN KESELAMATAN TANPA SENJATA API DI HOSPITAL GUA MUSANG KELANTAN SELAMA 3 TAHUN QT210000000009455 PERKHIDMATAN BUKAN PERUNDING KEMENTERIAN KESIHATAN / JABATAN KESIHATAN NEGERI KELANTAN 28/03/2021 22/04/2021
252 TENDER KAWALAN KESELAMATAN TANPA SENJATA API DI PEJABAT KESIHATAN DAERAH TANAH MERAH KELANTAN SELAMA 3 TAHUN QT210000000009475 PERKHIDMATAN BUKAN PERUNDING KEMENTERIAN KESIHATAN / JABATAN KESIHATAN NEGERI KELANTAN 28/03/2021 22/04/2021
253 TENDER KAWALAN KESELAMATAN TANPA SENJATA API DI PEJABAT KESIHATAN DAERAH KUALA KRAI KELANTAN SELAMA 3 TAHUN QT210000000009469 PERKHIDMATAN BUKAN PERUNDING KEMENTERIAN KESIHATAN / JABATAN KESIHATAN NEGERI KELANTAN 28/03/2021 22/04/2021
254 TENDER KAWALAN KESELAMATAN TANPA SENJATA API DI PEJABAT KESIHATAN DAERAH MACHANG KELANTAN SELAMA 3 TAHUN QT210000000009465 PERKHIDMATAN BUKAN PERUNDING KEMENTERIAN KESIHATAN / JABATAN KESIHATAN NEGERI KELANTAN 28/03/2021 22/04/2021
255 TENDER KAWALAN KESELAMATAN TANPA SENJATA API DI PEJABAT KESIHATAN DAERAH GUA MUSANG KELANTAN SELAMA 3 TAHUN QT210000000009473 PERKHIDMATAN BUKAN PERUNDING KEMENTERIAN KESIHATAN / JABATAN KESIHATAN NEGERI KELANTAN 28/03/2021 22/04/2021
256 TAWARAN SEMULA MENAIKTARAF SISTEM BEKALAN AIR DALAMAN SERTA PEMBAIKAN STRUKTUR DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI SEKOLAH MENENGAH SAINS SULTAN MOHAMAD JIWA, DAERAH KUALA MUDA, KEDAH DARUL AMAN (SILA RUJUK LAMAN WEB JKR.GOV.MY UNTUK MAKLUMAT LANJUT) JKR/T/10/2021 KERJA SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI / SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI KEDAH 28/03/2021 24/05/2021
257 TENDER PERKHIDMATAN PEMBERSIHAN BANGUNAN DAN KEBERSIHAN KAWASAN DI POLITEKNIK SULTAN IDRIS SHAH KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI BAGI TEMPOH 36 BULAN QT210000000006536 PERKHIDMATAN BUKAN PERUNDING KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI / JABATAN PENDIDIKAN POLITEKNIK DAN KOLEJ KOMUNITI 27/03/2021 22/04/2021
258 PEROLEHAN PENGGANTIAN FLAME ARRESTOR FA DI BULK FUEL INSTALLATION BFI DEPOT BANTUAN BARAT QT210000000010442 BEKALAN KEMENTERIAN PERTAHANAN / KEMENTERIAN PERTAHANAN 26/03/2021 20/04/2021
259 TAWARAN TENDER BIL JKN TR T 5 2021 PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN SWASTA TANPA SENJATA API BAGI PEJABAT KESIHATAN DAERAH SETIU TERENGGANU DAN EMPAT 4 KLINIK KESIHATAN DI BAWAH SELIAANNYA BAGI TEMPOH TIGA 3 TAHUN QT210000000010007 PERKHIDMATAN BUKAN PERUNDING KEMENTERIAN KESIHATAN / JABATAN KESIHATAN NEGERI TERENGGANU 26/03/2021 20/04/2021
260 PROGRAM PEMBANGUNAN WATER BALANCE BAGI PENGURUSAN SUMBER AIR NEGARA (FASA 2) -NATIONAL WATER BALANCE MANAGEMENT SYSTEM (NAWABS) BAGI LEMBANGAN SG. PERLIS. JPS/IP/C/H/07/2021 PERKHIDMATAN PERUNDING KEMENTERIAN ALAM SEKITAR DAN AIR / JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN 26/03/2021 28/04/2021
261 TENDER PERKHIDMATAN MEMBEKAL, MEMASANG, MENGUJI, MENTAULIAH DAN MENYELENGGARA BAGI PENYEDIAAN POINT OF PRESENCE (POP) HAB INFRASTRUKTUR GENTIAN OPTIK BERHAMPIRAN DENGAN SEKOLAH, KAWASAN PERINDUSTRIAN, PREMIS KERAJAAN DAN KOMUNITI SEKITARNYA (FASA 2) OLEH KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN MULTIMEDIA KKMM.400-11/17/123 PERKHIDMATAN BUKAN PERUNDING KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN MULTIMEDIA / KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN MULTIMEDIA 26/03/2021 24/05/2021
262 PROGRAM PEMBANGUNAN WATER BALANCE BAGI PENGURUSAN SUMBER AIR NEGARA (FASA 2) -NATIONAL WATER BALANCE MANAGEMENT SYSTEM (NAWABS) BAGI LEMBANGAN SG. PAHANG & SG.KUANTAN. JPS/IP/C/H/06/2021 PERKHIDMATAN PERUNDING KEMENTERIAN ALAM SEKITAR DAN AIR / JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN 26/03/2021 28/04/2021
263 PEMBANGUNAN SISTEM KESELAMATAN ELEKTRONIK BERSEPADU SKEB DI 18 PENJARA-PUSAT PEMULIHAN AKHLAK (PPA) MUAR DAN PENJARA SIMPANG RENGGAM (NOTA : TAWARAN DIBUKA KEPADA KONTRAKTOR G7,TENDER TERBUKA, JENIS SYARIKAT T1. RM 5,000.00 (SECURITY DRAWING AKAN DIPULANGKAN). BAGI MAKLUMAT LANJUT, SILA RUJUK KENYATAAN TENDER DI LAMAN WEB TENDER JKR) PERS/AK(5)1410/12-2021 KERJA KEMENTERIAN KERJA RAYA / JABATAN KERJA RAYA MALAYSIA (JKR) 25/03/2021 20/05/2021
264 PEMASANGAN ELEKTRIK UNTUK PEMBINAAN BLOK PENGAJIAN DI PERDA-TECH (NOTA : TAWARAN DIBUKA KEPADA KONTRAKTOR G4/G5/G6/G7,TENDER TERBUKA BUMIPUTERA, JENIS SYARIKAT T1. BAGI MAKLUMAT LANJUT, SILA RUJUK KENYATAAN TENDER DI LAMAN WEB TENDER JKR) PERS/R-BAM(2)1413/15-2021 KERJA KEMENTERIAN KERJA RAYA / JABATAN KERJA RAYA MALAYSIA (JKR) 25/03/2021 06/05/2021
265 PEMASANGAN ELEKTRIK UNTUK CADANGAN MEMBINA DAN MENYIAPKAN PROJEK KEMUDAHAN PERNIAGAAN KEDA (PKPK) KOTA SETAR DAN INFRASTRUKTUR BERKAITAN DI ATAS SEBAHAGIAN LOT 668, MUKIM BANDAR ALOR SETAR, DAERAH KOTA SETAR, KEDAH DARUL AMAN (NOTA : TAWARAN DIBUKA KEPADA KONTRAKTOR G4/G5/G6/G7,TENDER TERBUKA BUMIPUTERA, JENIS SYARIKAT T1. BAGI MAKLUMAT LANJUT, SILA RUJUK KENYATAAN TENDER DI LAMAN WEB TENDER JKR) PERS/R-BAM(1)1411/13-2021 KERJA KEMENTERIAN KERJA RAYA / JABATAN KERJA RAYA MALAYSIA (JKR) 25/03/2021 06/05/2021
266 PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN BERSENJATA API DAN TANPA SENJATA API DI JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA KUCHING SARAWAK QT210000000008752 PERKHIDMATAN BUKAN PERUNDING KEMENTERIAN KEWANGAN / JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA 25/03/2021 19/04/2021
267 PERKHIDMATAN SEWAAN KOMPUTER NOTEBOOK PENCETAK PLOTTER DAN LCD PROJEKTOR YANG MESRA ALAM QT210000000010237 PERKHIDMATAN BUKAN PERUNDING KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN / JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 25/03/2021 21/04/2021
268 TENDER PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN DAN SOKONGAN TEKNIKAL BAGI INFRASTRUKTUR ICT SERTA SISTEM INFORMASI KENDERAAN DAN PEMANDU MYSIKAP DISEMUA PEJABAT JABATAN PENGANGKUTAN JALAN MALAYSIA SEHINGGA 30 SEPTEMBER 2022 QT200000000041910 PERKHIDMATAN BUKAN PERUNDING KEMENTERIAN PENGANGKUTAN / JABATAN PENGANGKUTAN JALAN (JPJ) 25/03/2021 22/04/2021
269 MENAIKTARAF DAN MEMULIHARA KEMUDAHAN DAN INFRASTRUKTUR PUSAT LATIHAN TEKNOLOGI TINGGI (ADTEC) KULIM, KEDAH. (TAWARAN INI DIPELAWA KEPADA KONTRAKTOR BERDAFTAR CIDB GRED G6 - SILA RUJUK LAMAN WEB JKR.GOV.MY UNTUK MAKLUMAT LANJUT) - RALAT JKR / T / 9 / 2021 KERJA SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI / SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI KEDAH 25/03/2021 23/05/2021
270 PROJEK MEMBINA DAN MENYIAPKAN KERJA-KERJA TERBENGKALAI PROJEK KOMPLEKS PENYAYANG SINAR KASIH NIBONG TEBAL, PULAU PINANG JKR/PP/F/B/01/2021 KERJA KEMENTERIAN KERJA RAYA / JABATAN KERJA RAYA NEGERI PULAU PINANG 25/03/2021 10/05/2021
271 KERJA-KERJA PENGGANTIAN LIMA BELAS (15) UNIT LIF DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI BLOK A,BLOK B, BLOK C, BLOK D DAN BLOK E, PROGRAM PERUMAHAN RAKYAT (PPR) LEMBAH SUBANG 2, PETALING JAYA, SELANGOR KPKT/BPEMB/UB/T/16/2021 KERJA KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN / KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN 25/03/2021 19/04/2021
272 MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI, MENTAULIAH DAN MENAIKTARAF PERKAKASAN WIFI DAN RANGKAIAN PUSAT DATA KAMPUS NILAI UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA, BANDAR BARU NILAI, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS. MAKLUMAT LANJUT RUJUK IKALN TENDR DI LAMAN SESAWANG : WWW.IKLAN.USIM.EDU.MY USIM/T/B/B1/2021 BEKALAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA / UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA (USIM) 25/03/2021 28/04/2021
273 PEMASANGAN ELEKTRIK UNTUK KLINIK KESIHATAN (JENIS 2) TAMPIN, DAERAH TAMPIN, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS. JKR/DT/P/E/002/2021 KERJA SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI / SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI SEMBILAN 25/03/2021 04/05/2021
274 SISTEM PENYAMAN UDARA & PENGUDARAAN MEKANIKAL UNTUK PEMBINAAN BLOK ASRAMA DAN BLOK AKADEMIK DARUL QURAN JAKIM, KUALA KUBU BHARU, SELANGOR JKR-CKM/12/2021(T-BRBA1) KERJA KEMENTERIAN KERJA RAYA / JABATAN KERJA RAYA MALAYSIA (JKR) 25/03/2021 06/05/2021
275 SISTEM PERALATAN DAPUR DAN LIQUEFIED PETROLEUM GAS (LPG) UNTUK HOSPITAL SERI ISKANDAR, PERAK JKR-CKM/14/2021(T-BRK) KERJA KEMENTERIAN KERJA RAYA / JABATAN KERJA RAYA MALAYSIA (JKR) 25/03/2021 07/05/2021
276 PENYEDIAAN PETA HAZARD BANJIR LEMBANGAN SUNGAI MUDA. MENGHADIRI TAKLIMAT TIDAK DIWAJIBKAN. TARIKH DAN MASA PENDAFTARAN: 31 MAC 2021 (RABU) BERMULA JAM 9.00 PAGI - 1.00 PETANG MELALUI EMEL RASMI PERUNDING KE ALAMAT EMEL TENDERSGMUDA@GMAIL.COM. HANYA PERUNDING YANG MEMBUAT PENDAFTARAN SAHAJA LAYAK MENYERTAI TENDER DAN BOLEH MEMBUAT PERMOHONAN UNTUK MENDAPATKAN DOKUMEN PELAWAAN/TENDER. KOD BIDANG 330101 JPS/IP/C/PB/10/2021 PERKHIDMATAN PERUNDING KEMENTERIAN ALAM SEKITAR DAN AIR / JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN 25/03/2021 22/04/2021
277 REKABENTUK TERPERINCI BAGI PROJEK PEMULIHARAAN MUARA SUNGAI IBAI, KUALA TERENGGANU, TERENGGANU. SESI PENDAFTARAN TENDER ADALAH WAJIB. TARIKH PENDAFTARAN: 1 APRIL 2021 (KHAMIS) 9.30PG-12.00TGH. TEMPAT PENDAFTARAN: LOBI AUDITORIUM JPS AMPANG, JALAN AIR BUKIT OFF KM7, JALAN AMPANG 55100 KUALA LUMPUR. TARIKH JUAL DOKUMEN: 2 APRIL 2021 (8.30PG-12.00TGH). HANYA PENAMA DALAM SIJIL PENDAFTARAN FIRMA PERUNDING SAHAJA DIBENAR HADIR PENDAFTARAN. SILA BAWA PENDRIVE UNTUK SLIDE TAKLIMAT. PERLU PATUH SOP MKN. JPS/IP/C/PT/16/2021 PERKHIDMATAN PERUNDING KEMENTERIAN ALAM SEKITAR DAN AIR / JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN 25/03/2021 03/05/2021
278 REKABENTUK TERPERINCI BAGI PROJEK PEMULIHARAAN MUARA SUNGAI KESANG, DAERAH TANGKAK, JOHOR. SESI PENDAFTARAN TENDER ADALAH WAJIB. TARIKH PENDAFTARAN: 1 APRIL 2021 (KHAMIS) 9.30PG-12.00TGH. TEMPAT PENDAFTARAN: LOBI AUDITORIUM JPS AMPANG, JALAN AIR BUKIT OFF KM7, JALAN AMPANG 55100 KUALA LUMPUR. TARIKH JUAL DOKUMEN: 2 APRIL 2021 (8.30PG-12.00TGH). HANYA PENAMA DALAM SIJIL PENDAFTARAN FIRMA PERUNDING SAHAJA DIBENAR HADIR PENDAFTARAN. SILA BAWA PENDRIVE UNTUK SLIDE TAKLIMAT. PERLU PATUH SOP MKN. JPS/IP/C/PT/15/2021 PERKHIDMATAN PERUNDING KEMENTERIAN ALAM SEKITAR DAN AIR / JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN 25/03/2021 27/04/2021
279 REKABENTUK TERPERINCI BAGI PROJEK PEMULIHARAAN MUARA SUNGAI KERANG, MUKIM SUNGAI TINGGI, TRONG, PERAK. SESI PENDAFTARAN TENDER ADALAH WAJIB. TARIKH PENDAFTARAN: 1 APRIL 2021 (9.30PG-12.00TGH). TEMPAT PENDAFTARAN: LOBI AUDITORIUM JPS AMPANG, JALAN AIR BUKIT OFF KM7, JALAN AMPANG 55100 KUALA LUMPUR. TARIKH JUAL DOKUMEN: 2 APRIL 2021 (8.30PG-12.00TGH). HANYA PENAMA DALAM SIJIL PENDAFTARAN FIRMA PERUNDING SAHAJA DIBENAR HADIR PENDAFTARAN. BAWA PENDRIVE UNTUK SLIDE TAKLIMAT. PERLU PATUH SOP MKN. JPS/IP/C/PT/14/2021 PERKHIDMATAN PERUNDING KEMENTERIAN ALAM SEKITAR DAN AIR / JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN 25/03/2021 22/04/2021
280 CADANGAN MENAIKTARAF INSTITUT PENGURUSAN PELADANG (IPP) TIOMAN, PAHANG (GRED KELAYAKAN KONTRAKTOR G5) JKR/CKUB/20097/2021 KERJA KEMENTERIAN KERJA RAYA / JABATAN KERJA RAYA MALAYSIA (JKR) 24/03/2021 24/05/2021
281 MENAIKTARAF SEKOLAH MENENGAH VOKASIONAL MATANG KEPADA KOLEJ VOKASIONAL MATANG, SARAWAK KP(BP-T) TEN.2/2021 KERJA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA / BAHAGIAN PEMBANGUNAN 24/03/2021 28/04/2021
282 PRA KELAYAKAN UNTUK PEMBINAAN DAN PEMASANGAN BEKALAN AIR TELAGA TIUB BAGI 27 SEKOLAH DI SABAH PAKEJ 4 (REKA & BINA) (NOTA : TAWARAN INI DIPELAWA KEPADA KONTRAKTOR YANG MEMPUNYAI PERAKUAN PENDAFTARAN KONTRAKTOR (PKK) GRED G7, CE33 & SIJIL PEROLEHAN KERJA KERAJAAN (SPKK) ATAU PERAKUAN PENDAFTARAN KONTRAKTOR (PPK) & PUKONSA KELAS A, KEPALA I, SUB KEPALA 1 (SILA RUJUK LAMAN SESAWANG KKR DAN JKR UNTUK MAKLUMAT LANJUT) JKR/CKUB/29868/2021 KERJA KEMENTERIAN KERJA RAYA / JABATAN KERJA RAYA MALAYSIA (JKR) 24/03/2021 11/05/2021
283 PRA KELAYAKAN UNTUK PEMBINAAN DAN PEMASANGAN BEKALAN AIR TELAGA TIUB BAGI 15 SEKOLAH DI SARAWAK PAKEJ 2 (REKA DAN BINA) (NOTA : TAWARAN INI DIPELAWA KEPADA KONTRAKTOR YANG MEMPUNYAI PERAKUAN PENDAFTARAN KONTRAKTOR (PPK) GRED G7, CE33 & SIJIL PEROLEHAN KERJA KERAJAAN (SPKK) ATAU PERAKUAN PENDAFTARAN KONTRAKTOR (PPK) & UPKJ KELAS A, KEPALA I, SUB KEPALA 1, 4(A), 4(B) & 4(C) (SILA RUJUK LAMAN SESAWANG KKR DAN JKR UNTUK MAKLUMAT LANJUT) JKR/CKUB/29839/2021 KERJA KEMENTERIAN KERJA RAYA / JABATAN KERJA RAYA MALAYSIA (JKR) 24/03/2021 11/05/2021
284 PRA KELAYAKAN UNTUK PEMBINAAN DAN PEMASANGAN BEKALAN AIR TELAGA TIUB BAGI 15 SEKOLAH DI SARAWAK PAKEJ 1 (REKA DAN BINA) (NOTA : TAWARAN INI DIPELAWA KEPADA KONTRAKTOR YANG MEMPUNYAI PERAKUAN PENDAFTARAN KONTRAKTOR (PPK) GRED G7, CE33 & SIJIL PEROLEHAN KERJA KERAJAAN (SPKK) ATAU PERAKUAN PENDAFTARAN KONTRAKTOR (PPK) & UPKJ KELAS A, KEPALA I, SUB KEPALA 1, 4(A), 4(B) & 4(C) (SILA RUJUK LAMAN SESAWANG KKR DAN JKR UNTUK MAKLUMAT LANJUT) JKR/CKUB/29823/2021 KERJA KEMENTERIAN KERJA RAYA / JABATAN KERJA RAYA MALAYSIA (JKR) 24/03/2021 11/05/2021
285 MENAIK TARAF BILIK OPERASI DAN KEMUDAHAN SISTEM VIDEO CONFERENCE (VC) DI KEMENTERIAN LUAR NEGERI JKR/IP/CSFB/07/2021 KERJA KEMENTERIAN KERJA RAYA / JABATAN KERJA RAYA MALAYSIA (JKR) 24/03/2021 22/04/2021
286 KAJIAN PELAN INDUK SALIRAN MESRA ALAM LAHAD DATU, SABAH JPS/IP/C/BSMA/02/2021 PERKHIDMATAN PERUNDING KEMENTERIAN ALAM SEKITAR DAN AIR / JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN 23/03/2021 21/04/2021
287 PERKHIDMATAN PROGRAM LATIHAN APLIKASI INDUSTRI TEKNISYEN SIRI KEDUA LAIT 2 QT210000000008083 PERKHIDMATAN BUKAN PERUNDING KEMENTERIAN PERTAHANAN / KEMENTERIAN PERTAHANAN 23/03/2021 22/04/2021
288 TAWARAN MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAHAN MAKANAN MENTAH BASAH DAN KERING KE HOSPITAL PAPAR JABATAN KESIHATAN NEGERI SABAH UNTUK TEMPOH SATU 1 TAHUN QT210000000009673 BEKALAN KEMENTERIAN KESIHATAN / JABATAN KESIHATAN NEGERI SABAH 23/03/2021 20/04/2021
289 MEMBEKAL MENGUBAHSUAI MENGHANTAR DAN MENTAULIAH PEROLEHAN KENDERAAN BAS UNTUK PROGRAM JANGKAU LUAR PUSAT SAINS NEGARA QT210000000005614 PERKHIDMATAN BUKAN PERUNDING KEMENTERIAN SAINS TEKNOLOGI DAN INOVASI / KEMENTERIAN SAINS TEKNOLOGI DAN INOVASI 23/03/2021 19/04/2021
290 TAWARAN TENDER BIL JKN TR T 4 2021 PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN SWASTA TANPA SENJATA API DI HOSPITAL BESUT TERENGGANU BAGI TEMPOH TIGA 3 TAHUN QT210000000006245 PERKHIDMATAN BUKAN PERUNDING KEMENTERIAN KESIHATAN / JABATAN KESIHATAN NEGERI TERENGGANU 23/03/2021 20/04/2021
291 KERJA-KERJA MEMBEKAL DAN MEMASANG LAB MODULAR SYSTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TRUS MADI DI KENINGAU, SABAH KP(BP-T)TEN.8/2021 KERJA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA / BAHAGIAN PEMBANGUNAN 23/03/2021 27/04/2021
292 CADANGAN PENYIAPAN BAKI KERJA PEMBINAAN GANTIAN PENUH 24 BILIK DARJAH DAN KEMUDAHAN DI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KABOGAN, SEMPORNA SABAH. KP(BP-T)TEN.7/2021 KERJA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA / BAHAGIAN PEMBANGUNAN 23/03/2021 27/04/2021
293 PROJEK MENAIKTARAF SMV KEPADA KV TAWAU KP(BP-T)TEN.6/2021 KERJA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA / BAHAGIAN PEMBANGUNAN 23/03/2021 27/04/2021
294 KERJA-KERJA PEMBAIKAN STRUKTUR DAN PENYENGGARAAN BANGUNAN SERTA LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI SK PEKAN TUARAN, TUARAN, SABAH JKR/IP/PPK2/06/2021 KERJA KEMENTERIAN KERJA RAYA / JABATAN KERJA RAYA MALAYSIA (JKR) 23/03/2021 10/05/2021
295 KERJA-KERJA PEMBAIKAN STRUKTUR DAN PENYENGGARAAN BANGUNAN SERTA LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI SK LAHAD DATU II, LAHAD DATU, SABAH JKR/IP/PPK2/05/2021 KERJA KEMENTERIAN KERJA RAYA / JABATAN KERJA RAYA MALAYSIA (JKR) 23/03/2021 10/05/2021
296 KERJA-KERJA PEMBAIKAN STRUKTUR DAN PENYENGGARAAN BANGUNAN SERTA LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI SMK TENGHILAN, TUARAN JKR/IP/PPK2/03/2021 KERJA KEMENTERIAN KERJA RAYA / JABATAN KERJA RAYA MALAYSIA (JKR) 23/03/2021 10/05/2021
297 KERJA-KERJA PEMBAIKAN STRUKTUR DAN PENYENGGARAAN BANGUNAN SERTA LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI SK PEKAN PUTATAN, PENAMPANG, SABAH JKR/IP/PPK2/07/2021 KERJA KEMENTERIAN KERJA RAYA / JABATAN KERJA RAYA MALAYSIA (JKR) 23/03/2021 10/05/2021
298 KERJA-KERJA PEMBAIKAN STRUKTUR DAN PENYENGGARAAN BANGUNAN SERTA LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI SMK LIKAS, KOTA KINABALU, SABAH JKR/IP/PPK2/08/2021 KERJA KEMENTERIAN KERJA RAYA / JABATAN KERJA RAYA MALAYSIA (JKR) 23/03/2021 10/05/2021
299 CADANGAN MENYIAPKAN BAKI KERJA BAGI PEMBINAAN EMPAT (4) BENGKEL BARU DI SEKOLAH MENENGAH VOKASIONAL ROMPIN, PAHANG KP(BP-T) TEN.9/2021 KERJA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA / BAHAGIAN PEMBANGUNAN 23/03/2021 28/04/2021
300 PENGURUSAN FASILITI DAN PENYENGGARAAN (FMM) DI KOMPLEKS KEMENTERIAN DALAM NEGERI (KDN) CAWANGAN MELAKA JKR/IP/CSFB/5/2021 KERJA KEMENTERIAN KERJA RAYA / JABATAN KERJA RAYA MALAYSIA (JKR) 22/03/2021 05/05/2021
301 CADANGAN MEMBINA DAN MENYIAPKAN SATU (1) UNIT KELAS SATU (1) TINGKAT, SATU (1) UNIT ASRAMA SATU (1) TINGKAT, SATU (1) UNIT PEJABAT SATU (1) TINGKAT, SATU (1) UNIT SURAU BESERTA TANDAS SATU (1) TINGKAT, SATU (1) UNIT DEWAN SATU (1) TINGKAT, SATU (1) UNIT KEDAI SATU (1) TINGKAT BESERTA KEMUDAHAN ASAS DAN TANGKI OSD DI ATAS LOT 1726 & 1729, KAMPUNG TERSUSUN, BUKIT SENGGEH, DAERAH JASIN, MELAKA BAGI GRED G4 DIBAWAH KATEGORI B DAN PENGKHUSUSAN B04. PKNM/T/1-2021 KERJA SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI / SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI MELAKA 22/03/2021 20/04/2021
302 PENGURUSAN FASILITI DAN PENYENGGARAAN (FMM) DI KOMPLEKS KASTAM, IMIGRESEN, KUARANTIN DAN KESELAMATAN (ICQS) SUNGAI MELAKA, MELAKA JKR/IP/CSFB/6/2021 KERJA KEMENTERIAN KERJA RAYA / JABATAN KERJA RAYA MALAYSIA (JKR) 22/03/2021 05/05/2021
303 CADANGAN BAGI PEMBINAAN, PENYELENGGARAAN DAN MENAIKTARAF JALAN DAN LONGKANG DI KAWASAN BUKIT PULAU, DUN BUKIT KATIL, MELAKA BAGI KONTRAKTOR TEMPATAN GRED G4 YANG BERDAFTAR DENGAN CIDB DIBAWAH KOD KATEGORI CE, PENGKHUSUSAN CE01 ATAU CE 21. PKNM/T/2-2021 KERJA SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI / SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI MELAKA 22/03/2021 20/04/2021
304 MENAIKTARAF BANGUNAN DAN KEMUDAHAN SERTA KERJA-KERJA YANG BERKAITAN DI PUSAT PERKHIDMATAN INDUSTRI TENUSU (PPIT) KLUANG, JOHOR MOA/BPSP/04/2021(T) KERJA KEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI MAKANAN / KEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI MAKANAN 22/03/2021 04/05/2021
305 TO SUPPLY, DELIVER, INSTALL AND COMMISSION 1.5 - TESLA MAGNETIC RESONANCE IMAGING (MRI) SYSTEM TO HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA, KAMPUS KESIHATAN, KUBANG KERIAN, KELANTAN. T3/21/ENT/HUSM/03 BEKALAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA / UNIVERSITI SAINS MALAYSIA (USM) 22/03/2021 19/04/2021
306 TENDER MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAKUL MAKANAN PROGRAM PEMULIHAN KANAK KANAK KURANG ZAT MAKANAN DI EMPAT 4 BUAH DAERAH DI NEGERI KELANTAN BAGI TEMPOH TIGA 3 TAHUN QT210000000006912 BEKALAN KEMENTERIAN KESIHATAN / JABATAN KESIHATAN NEGERI KELANTAN 21/03/2021 18/04/2021
307 PRA KELAYAKAN UNTUK PEMBINAAN GANTIAN PENUH 42 BILIK DARJAH, ASRAMA 300 PELAJAR (200L, 100P) DAN LAIN-LAIN KEMUDAHAN DI SMK LAKE, BAU, SARAWAK (REKA DAN BINA) (NOTA : TAWARAN INI DIPELAWA KEPADA KONTRAKTOR BERDAFTAR CIDB GRED G7 KATEGORI B PENGKHUSUSAN B01 & B04 DAN MEMPUNYAI SPKK ATAU UPKJ DALAM KELAS A, KEPALA II DAN SUBKEPALA 2(A) DAN 2(B). KONTRAKTOR HENDAKLAH BERDAFTAR PADA BORANG SARINGAN WAJIB BERMULA 19.3.2021 HINGGA 23.3.2021.(SILA RUJUK LAMAN SESAWANG KKR DAN JKR UNTUK MAKLUMAT LANJUT) JKR/CKUB/21387/2021 KERJA KEMENTERIAN KERJA RAYA / JABATAN KERJA RAYA MALAYSIA (JKR) 18/03/2021 05/05/2021
308 PEMBANGUNAN SISTEM KESELAMATAN ELEKTRONIK BERSEPADU SKEB DI 18 PENJARA-PENJARA KOTA KINABALU, PENJARA WANITA KOTA KINABALU, SEKOLAH HENRY GURNEY (SHG) KENINGAU, PENJARA TAWAU DAN PENJARA SANDAKAN (NOTA : TAWARAN DIBUKA KEPADA KONTRAKTOR G7,TENDER TERBUKA, JENIS SYARIKAT T1. RM 5,000.00 (SECURITY DRAWING AKAN DIPULANGKAN). BAGI MAKLUMAT LANJUT, SILA RUJUK KENYATAAN TENDER DI LAMAN WEB TENDER JKR) PERS/AK(3)1407/9-2021 KERJA KEMENTERIAN KERJA RAYA / JABATAN KERJA RAYA MALAYSIA (JKR) 18/03/2021 10/05/2021
309 PROJEK MEROBOH DAN MEMBINA SEMULA BANGUNAN LEMBAGA BURUH PELABUHAN PULAU PINANG, KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA KSM/PR/TENDER/K/02/2020/LBPPP/2 KERJA KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA / KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA 17/03/2021 19/04/2021
310 SISTEM PENYAMAN UDARA DAN PENGUDARAAN MEKANIKAL UNTUK MENYIAPKAN BAKI KERJA PEMBINAAN MAHKAMAH BAHARU AMPANG, SELANGOR.GRED : G4, KATEGORI : ME, PENGKHUSUSAN : M01, PETENDER WAJIB MENGISI BORANG SARINGAN WAJIB DIPAUTAN YANG DIBERIKAN BERMULA 17/03/2021 SEHINGGA 19/03/2021 SEBELUM JAM 11.59 MALAM. BORANG SARINGAN WAJIB SILA RUJUK DI LAMAN WEB KENYATAAN TENDER JKR (HTTPS://WWW.JKR.GOV.MY/TENDER/INDEX.PHP). JKR/SEL/(P)/012(T)/2021 KERJA KEMENTERIAN KERJA RAYA / JABATAN KERJA RAYA NEGERI SELANGOR 17/03/2021 26/04/2021
311 PEMASANGAN ELEKTRIK UNTUK PEMBINAAN SEKOLAH BAHARU 30 BILIK DARJAH DAN LAIN-LAIN KEMUDAHAN SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TOK JEMBAL, KUALA TERENGGANU, TERENGGANU (TAWARAN SEMULA) (NOTA : TAWARAN DIBUKA KEPADA KONTRAKTOR G4/G5/G6/G7,TENDER TERBUKA BUMIPUTERA, JENIS SYARIKAT T1. BAGI MAKLUMAT LANJUT, SILA RUJUK KENYATAAN TENDER DI LAMAN WEB TENDER JKR) PERS/R-KPA(4) 1412/14-2021 KERJA KEMENTERIAN KERJA RAYA / JABATAN KERJA RAYA MALAYSIA (JKR) 17/03/2021 03/05/2021
312 KERJA-KERJA BAIKPULIH SISTEM PENCEGAH KEBAKARAN DI KOMPLEKS PUSAT BEKALAN POLIS (SMS) POLIS DIRAJA MALAYSIA (PDRM), SHAH ALAM, SELANGOR.GRED G5, KATEGORI : ME PENGKHUSUSAN M02, PETENDER WAJIB MENGISI BORANG SARINGAN WAJIB DIPAUTAN YANG DIBERIKAN BERMULA 16/03/2021 SEHINGGA 19/03/2021 SEBELUM JAM 11.59 MALAM. BORANG SARINGAN WAJIB SILA RUJUK DI LAMAN WEB KENYATAAN TENDER JKR (HTTP://WWW.JKR.GOV.MY/TENDER/INDEX.PHP). TARIKH TUTUP TENDER; 26/04/2021(ISNIN). JKR/SEL/(P)/005(T)/2021 KERJA SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI / SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI SELANGOR 16/03/2021 26/04/2021
313 SISTEM KELENGKAPAN UNIT PERGIGIAN UNTUK KLINIK KESIHATAN (JENIS 3) SELAYANG BARU JKR-CKM/13/2021(T-BRK) KERJA KEMENTERIAN KERJA RAYA / JABATAN KERJA RAYA MALAYSIA (JKR) 16/03/2021 28/04/2021
314 CADANGAN PEMBINAAN BARU MASJID JELEBU, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS JKR/DT/P/001/2021 KERJA KEMENTERIAN KERJA RAYA / JABATAN KERJA RAYA NEGERI SEMBILAN 16/03/2021 03/05/2021
315 PERKHIDMATAN SELENGGARAAN DAN PEMBEKALAN ALAT GANTI PERALATAN KOMUNIKASI JENAMA ROHDE & SCHWARZ UNTUK TENTERA LAUT DIRAJA MALAYSIA BAGI TEMPOH 3 TAHUN (AS AND WHEN REQIRED) KP/PERO-5/A/T034/2021 PERKHIDMATAN BUKAN PERUNDING KEMENTERIAN PERTAHANAN / KEMENTERIAN PERTAHANAN 16/03/2021 20/04/2021
316 PERKHIDMATAN SOKONGAN DAN SENGGARAAN BAGI PERKAKASAN, PERISIAN PANGKALAN DATA, RANGKAIAN DAN APLIKASI SISTEM ICT MAKMAL KOMPUTER DAN AUTOMASI PEJABAT UNTUK PEMERINTAHAN LATIHAN DAN DOKTRIN TENTERA DARAT (PLDTD KP/PERO-5/B/T191/2020/OE PERKHIDMATAN BUKAN PERUNDING KEMENTERIAN PERTAHANAN / KEMENTERIAN PERTAHANAN 16/03/2021 22/04/2021
317 KESELAMATAN CERUN DI PANGKALAN UDARA TUDM LABUAN JKR/IP/CKIP/DT/2021/01 KERJA KEMENTERIAN KERJA RAYA / JABATAN KERJA RAYA MALAYSIA (JKR) 16/03/2021 04/05/2021
318 PEMASANGAN PERALATAN X-RAY (COMPUTED RADIOGRAPHY & DIGITAL INTRA-ORAL RADIOGRAPHY) UNTUK KLINIK KESIHATAN (JENIS 4) DENGAN KUARTERS (2D & 18G) ROMPIN, DAERAH JEMPOL, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS. (TIADA LAWATAN TAPAK) (TAKLIMAT TENDER ADALAH TIDAK DIWAJIBKAN) JKR/DT/P/E/001/2021 KERJA SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI / SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI SEMBILAN 15/03/2021 26/04/2021
319 PENGURUSAN FASILITI DAN PENYENGGARAAN (FMM) DI PUSAT LATIHAN POLIS (PULAPOL) AIR HITAM, JEMPOL, NEGERI SEMBILAN JKR/IP/CSFB/04/2021 KERJA KEMENTERIAN KERJA RAYA / JABATAN KERJA RAYA MALAYSIA (JKR) 15/03/2021 27/04/2021
320 PEMASANGAN SISTEM ELEKTRIK UNTUK CADANGAN MEMBINA TERMINAL PENGANGKUTAN AWAM BERSEPADU NEGERI PERLIS (NOTA : TAWARAN DIBUKA KEPADA KONTRAKTOR G4/G5/G6/G7,TENDER TERBUKA BUMIPUTERA, JENIS SYARIKAT T1. BAGI MAKLUMAT LANJUT, SILA RUJUK KENYATAAN TENDER DI LAMAN WEB TENDER JKR) PERS/R-IPM(2)1409/11-2021 KERJA KEMENTERIAN KERJA RAYA / JABATAN KERJA RAYA MALAYSIA (JKR) 15/03/2021 28/04/2021
321 KERJA-KERJA PENGGANTIAN SISTEM PENYAMAN UDARA JENIS VARIABLE REFRIGERANT VOLUME DAN AIR COOLED PACKAGED UNIT SERTA LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI MAHKAMAH NEGERI SEMBILAN, KOMPLEKS MAHKAMAH SEREMBAN, NEGERI SEMBILAN JKR/DT/P/ME/001/2021 KERJA SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI / SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI SEMBILAN 15/03/2021 27/04/2021
322 PERKHIDMATAN LATIHAN SIMULATOR BAGI JURUTERBANG TENTERA DARAT UNTUK PASUKAN UDARA TENTERA DARAT PUTD QT210000000001054 PERKHIDMATAN BUKAN PERUNDING KEMENTERIAN PERTAHANAN / KEMENTERIAN PERTAHANAN 12/03/2021 22/04/2021
323 PRA KELAYAKAN UNTUK PEMBINAAN GANTIAN 6 BILIK DARJAH DAN LAIN-LAIN KEMUDAHAN SK RANTAU PANJANG, PADAWAN, SARAWAK (REKA & BINA) (NOTA : TAWARAN INI DIPELAWA KEPADA KONTRAKTOR BERDAFTAR CIDB GRED G7 KATEGORI B PENGKHUSUSAN B01 & B04 DAN MEMPUNYAI SPKK ATAU UPKJ DALAM KELAS A, KEPALA II DAN SUB-KEPALA 2(A) DAN 2(B). SILA RUJUK LAMAN SESAWANG KKR DAN JKR UNTUK MAKLUMAT LANJUT)) JKR/CKUB/21380/2021 KERJA KEMENTERIAN KERJA RAYA / JABATAN KERJA RAYA MALAYSIA (JKR) 12/03/2021 28/04/2021
324 NOMINATED SUB-CONTRACTOR FOR SUPPLY AND INSTALL ELECTRICAL ACTUATOR TO OPERATE RISING STEM SCREWED DOWN GATE FOR CONSTRUCTION OF SECONDARY CANAL (JAWI-JAWI AND TEMPASUK NORTH) AND OTHER ASSOCIATED WORKS – PACKAGE 1C(1) IADA KOTA BELUD, SABAH. (TERBUKA/T1/G4, ME -M15 & E04). KEBENARAN KHAS DARI CIDB TIDAK DIBENARKAN. BORANG PENDAFTARAN DAN TAKLIMAT ONLINE BOLEH DIMUAT TURUN DI WEBSITE WWW.MAFI.GOV.MY/TENDER MULAI 17 MAC 2021, JAM 10 PAGI. MAFI/BPSP/03/2021(T) KERJA KEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI MAKANAN / KEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI MAKANAN 11/03/2021 21/04/2021
325 PEMBANGUNAN SISTEM KESELAMATAN ELEKTRONIK BERSEPADU SKEB DI 18 PENJARA-PENJARA PUNCAK BORNEO (NOTA : TAWARAN DIBUKA KEPADA KONTRAKTOR G7,TENDER TERBUKA, JENIS SYARIKAT T1. RM 5,000.00 (SECURITY DRAWING AKAN DIPULANGKAN). BAGI MAKLUMAT LANJUT, SILA RUJUK KENYATAAN TENDER DI LAMAN WEB TENDER JKR) PERS/AK(4)1408/10-2021 KERJA KEMENTERIAN KERJA RAYA / JABATAN KERJA RAYA MALAYSIA (JKR) 11/03/2021 03/05/2021
326 PRA-KELAYAKAN UNTUK JAMBATAN KE RUMAH JAMBA NANGA SANTU SUNGAI IRAN, SONG / RUMAH LEBAK, NANGA SANTU, SUNGAI IRAN, SONG, SARAWAK (NOTA : TAWARAN DIBUKA KEPADA KEPADA GRED G5 TARAF TENDER BUMIPUTERA JENIS SYARIKAT T1. BAGI MAKLUMAT LANJUT, SILA RUJUK KENYATAAN TENDER DI LAMAN WEB TENDER JKR UNTUK PENDAFTARAN SARINGAN ATAS TALIAN) JKR/IP/CJ/PREBID/2021/4 KERJA KEMENTERIAN KERJA RAYA / JABATAN KERJA RAYA MALAYSIA (JKR) 11/03/2021 19/04/2021
327 TENDER PERUNDING KERJA UKUR TANAH PROJEK JALAN KG. BIAK, DABONG, KUALA KRAI KE KG. PERALLA, TANAH MERAH, KELANTAN JKR/IP/CJ/T/2021/39 PERKHIDMATAN PERUNDING KEMENTERIAN KERJA RAYA / JKR CAWANGAN JALAN 11/03/2021 28/04/2021
328 MENYIAPKAN BAKI KERJA KLINIK KESIHATAN (JENIS 3) PAUH, PERLIS. (RALAT) JKR/F/PS/06/2021 (T) KERJA KEMENTERIAN KERJA RAYA / JABATAN KERJA RAYA NEGERI PERLIS 10/03/2021 20/04/2021
329 KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN DAN BAIKPULIH BANGUNAN SERTA LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI PERUMAHAN BATALION 16 KUDAT, SABAH JKR/IP/PPK2/02/2021 KERJA KEMENTERIAN KERJA RAYA / JABATAN KERJA RAYA MALAYSIA (JKR) 09/03/2021 26/04/2021
330 KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN DAN BAIKPULIH BANGUNAN SERTA LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI KOMPLEKS PERUMAHAN POLIS TAMAN NELLY, KOTA KINABALU, SABAH (FASA 2) JKR/IP/PPK2/04/2021 KERJA KEMENTERIAN KERJA RAYA / JABATAN KERJA RAYA MALAYSIA (JKR) 09/03/2021 26/04/2021
331 MENAIKTARAF BANGUNAN DAN KEMUDAHAN ASAS DI INSTITUT KEMAHIRAN TINGGI BELIA NEGARA (IKTBN) DUSUN TUA, DAERAH HULU LANGAT, SELANGOR DARUL EHSAN. GRED : G4, KATEGORI : B, PENGKHUSUSAN : B04 & B28 (SURAT KEBENARAN KHAS DARI CIDB TIDAK DIBENARKAN), PETENDER WAJIB MENGISI BORANG SARINGAN WAJIB DIPAUTAN YANG DIBERIKAN BERMULA 08/03/2021 (ISNIN) SEHINGGA 10/03/2021 (RABU) SEBELUM JAM 11.59 MALAM. BORANG SARINGAN WAJIB SILA RUJUK DI LAMAN WEB KENYATAAN TENDER JKR (HTTPS://WWW.JKR.GOV.MY/TENDER/INDEX.PHP) JKR/SEL/(P)/003(T)/2021 KERJA KEMENTERIAN KERJA RAYA / JABATAN KERJA RAYA NEGERI SELANGOR 08/03/2021 19/04/2021
332 PROJEK KERJA-KERJA PEMBAIKAN CERUN RUNTUH FASA 1 DAN FASA 2 DI ISTANA NEGARA, KUALA LUMPUR - FASA 1 JKR/PERS/CKC/008/2021 KERJA KEMENTERIAN KERJA RAYA / JABATAN KERJA RAYA MALAYSIA (JKR) 08/03/2021 26/04/2021
333 TAWARAN SEMULA KERJA-KERJA PENGUBAHSUAIAN BANGUNAN UNTUK DIJADIKAN ONE STOP FAMILY CENTER LPPKN NEGERI SABAH JKR/IP/PPK2/01/2021 KERJA KEMENTERIAN KERJA RAYA / JABATAN KERJA RAYA MALAYSIA (JKR) 08/03/2021 26/04/2021
334 KERJA-KERJA PEMBAIKIAN AM SERTA LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI JABATAN SIASATAN JENAYAH BALAI POLIS BUTTERWORTH SEBERANG PERAI UTARA, PULAU PINANG. JKR/PP/F/B/03/2021 KERJA KEMENTERIAN KERJA RAYA / JABATAN KERJA RAYA NEGERI PULAU PINANG 04/03/2021 22/04/2021
335 PRA-KELAYAKAN UNTUK PROJEK PEMBINAAN JETI MAWILLA 2, SANDAKAN SABAH (REKA & BINA) (KONTRAKTOR BERDAFTAR CIDB (PPK) DALAM GRED G7 & SPKK / PPK & PUKONSA KELAS A, TAJUK I, TAJUK KECIL 1&2 DAN TAJUK II, TAJUK KECIL 2(A)& 4) (SILA RUJUK LAMAN SESAWANG RASMI KKR DAN JKR MALAYSIA UNTUK MAKLUMAT LANJUT) JKR/CKUB/22098/2021 KERJA KEMENTERIAN KERJA RAYA / JABATAN KERJA RAYA MALAYSIA (JKR) 01/03/2021 22/04/2021
336 PROJEK MENAIKTARAF TAPAK PELUPUSAN SISA PEPEJAL SANITARI, KEMUNYANG, SIBU, SARAWAK (NOTA : TAWARAN DIBUKA KEPADA KONTRAKTOR GRED G7 TARAF TENDER BUMIPUTERA JENIS SYARIKAT T1. BAGI MAKLUMAT LANJUT, SILA RUJUK KENYATAAN TENDER DI LAMAN SESAWANG KPKT) KPKT/JPSPN/BPP/T/3/2021 KERJA KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN / JABATAN PENGURUSAN SISA PEPEJAL NEGARA 01/03/2021 27/04/2021
337 DAIF KEDAH (2020) -MEMBINA BANGUNAN GANTIAN 2 BILIK DARJAH, BILIK KEMAHIRAN HIDUP, PUSAT SUMBER, BILIK J QAF DAN BILIK MUZIK DI SK NAWA, KEDAH. JKR/T/4/2021 KERJA SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI / SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI KEDAH 28/02/2021 20/04/2021
338 DAIF KEDAH (2020) MEMBINA BANGUNAN GANTIAN KELAS PRASEKOLAH, BILIK KEMAHIRAN HIDUP, BILIK SAINS, BILIK PEMULIHAN, BILIK BIMBINGAN DAN KAUNSELING DAN TANDAS DI SK PADANG LUMAT, KEDAH JKR/T/1/2021 KERJA SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI / SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI KEDAH 28/02/2021 19/04/2021
339 RESEARCH, CONSULTANCY AND FIRE COVER MAPPING TO FIRE AND RESCUE DEPARTMENT OF MALAYSIA (FRDM) JBPM/IP/PGN:600(S)-7/11 (1) PERKHIDMATAN PERUNDING KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN / JABATAN BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA 26/02/2021 28/04/2021
340 MENGGANTIKAN SEBUAH JAMBATAN KONKRIT SEDIADA DI PERKAMPUNGAN TAMAN KOTA NELAYAN BERHAMPIRAN PASAR NELAYAN KUALA KEDAH, DAERAH KOTA SETAR, KEDAH DARUL AMAN (NOTA : TAWARAN DIBUKA KEPADA KEPADA GRED G5 TARAF TENDER BUMIPUTERA JENIS SYARIKAT T1. BAGI MAKLUMAT LANJUT, SILA RUJUK KENYATAAN TENDER DI LAMAN WEB TENDER JKR) JKR/IP/CJ/T/2021/38 KERJA KEMENTERIAN KERJA RAYA / JABATAN KERJA RAYA MALAYSIA (JKR) 26/02/2021 21/04/2021
341 DAIF KEDAH (2020) -MEMBINA BANGUNAN GANTIAN 4 BILIK DARJAH, BILIK PEMULIHAN, BILIK BIMBINGAN DAN KAUNSELING DAN GANTIAN TANDAS MURID LELAKI DAN PEREMPUAN DI SK KUALA LANJUT, KEDAH NO. TENDER : JKR/T/3/2021 KERJA SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI / SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI KEDAH 25/02/2021 18/04/2021
342 MENAIKTARAF PUSAT KOMUNITI BERSEPADU, SEBERANG PERAI UTARA, PULAU PINANG (PAUTAN BORANG SARINGAN WAJIB SILA RUJUK DI LAMAN WEB KENYATAAN TENDER JKR) JKR/CKUB/21038/2021 KERJA KEMENTERIAN KERJA RAYA / JABATAN KERJA RAYA MALAYSIA (JKR) 15/02/2021 28/04/2021
343 RALAT 1 - PEMBINAAN PEJABAT JABATAN PENDAFTARAN NEGARA DAERAH LARUT MATANG, PERAK. TENDER ADALAH DIPELAWA KEPADA KONTRAKTOR BERTARAF BUMIPUTERA BERDAFTAR DENGAN CIDB, GRED :G7, KATEGORI:B, PENGKHUSUSAN:B04. DOKUMEN TENDER DIJUAL SECARA ATAS TALIAN DENGAN HARGA RM500.00 DAN BOLEH DIMUAT TURUN 23.3.2021 - 12.4.2021. TARIKH MENGISI BORANG SARINGAN WAJIB : 3.3.2021 - 5.3.2021. SILA MUAT TURUN BORANG MELALUI PAUTAN HTTPS://FORMS.GLE/JEF97NPCPGRU7J6J8 JKR PERAK BIL 1/2021 KERJA KEMENTERIAN KERJA RAYA / JABATAN KERJA RAYA NEGERI PERAK 29/01/2021 19/04/2021
344 MENAIKTARAF SISTEM BEKALAN AIR DI PUSAT PERUBATAN UKM (PPUKM) KAMPUS KUALA LUMPUR JKR/IP/CSFB/03/2021 KERJA KEMENTERIAN KERJA RAYA / JABATAN KERJA RAYA MALAYSIA (JKR) 29/01/2021 29/07/2021
345 TENDER BAGI MENERBIT MENCETAK DAN MEMBEKAL BUKU TEKS KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH SEMAKAN 2017 TAHUN 6 PEMBEKALAN MULAI TAHUN 2021 KEGUNAAN MULAI TAHUN 2022 MATA PELAJARAN MATEMATIK TAHUN 6 SJKC QT210000000000835 BEKALAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA / BAHAGIAN PEROLEHAN DAN PENGURUSAN ASET 21/01/2021 03/05/2021
346 TENDER BAGI MENERBIT MENCETAK DAN MEMBEKAL PAKEJ BUKU TEKS KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH SEMAKAN 2017 TAHUN 6 PEMBEKALAN MULAI TAHUN 2021 KEGUNAAN MULAI TAHUN 2022 MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 6 SJKC QT210000000001876 BEKALAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA / BAHAGIAN PEROLEHAN DAN PENGURUSAN ASET 21/01/2021 03/05/2021
347 TENDER BAGI MENERBIT MENCETAK DAN MEMBEKAL BUKU TEKS KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH SEMAKAN 2017 TAHUN 6 PEMBEKALAN MULAI TAHUN 2021 KEGUNAAN MULAI TAHUN 2022 MATA PELAJARAN BAHASA CINA TAHUN 6 SJKC QT210000000000795 BEKALAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA / BAHAGIAN PEROLEHAN DAN PENGURUSAN ASET 21/01/2021 03/05/2021
348 TENDER BAGI MENERBIT MENCETAK DAN MEMBEKAL BUKU TEKS KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH SEMAKAN 2017 TAHUN 6 PEMBEKALAN MULAI TAHUN 2021 KEGUNAAN MULAI TAHUN 2022 MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL TAHUN 6 SJKC QT210000000001871 BEKALAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA / BAHAGIAN PEROLEHAN DAN PENGURUSAN ASET 21/01/2021 03/05/2021
349 TENDER BAGI MENERBIT MENCETAK DAN MEMBEKAL BUKU TEKS KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH SEMAKAN 2017 TAHUN 6 PEMBEKALAN MULAI TAHUN 2021 KEGUNAAN MULAI TAHUN 2022 MATA PELAJARAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 6 SJKC QT210000000000839 BEKALAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA / BAHAGIAN PEROLEHAN DAN PENGURUSAN ASET 21/01/2021 03/05/2021
350 TENDER BAGI MENERBIT MENCETAK DAN MEMBEKAL BUKU TEKS KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH SEMAKAN 2017 TAHUN 6 PEMBEKALAN MULAI TAHUN 2021 KEGUNAAN MULAI TAHUN 2022 MATA PELAJARAN REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 6 SJKC QT210000000001884 BEKALAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA / BAHAGIAN PEROLEHAN DAN PENGURUSAN ASET 21/01/2021 03/05/2021
351 TENDER BAGI MENERBIT MENCETAK DAN MEMBEKAL BUKU TEKS KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH SEMAKAN 2017 TAHUN 6 PEMBEKALAN MULAI TAHUN 2021 KEGUNAAN MULAI TAHUN 2022 MATA PELAJARAN SAINS TAHUN 6 SJKC QT210000000000837 BEKALAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA / BAHAGIAN PEROLEHAN DAN PENGURUSAN ASET 21/01/2021 03/05/2021
352 TENDER BAGI MENERBIT MENCETAK DAN MEMBEKAL BUKU TEKS KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH SEMAKAN 2017 TAHUN 6 PEMBEKALAN MULAI TAHUN 2021 KEGUNAAN MULAI TAHUN 2022 MATA PELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 6 SJKC QT210000000001881 BEKALAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA / BAHAGIAN PEROLEHAN DAN PENGURUSAN ASET 21/01/2021 03/05/2021
353 [RALAT] TAWARAN SEMULA KERJA PEMASANGAN SISTEM ELEKTRIK & EXTRA LOW VOLTAGE (ELV) UNTUK MENYIAPKAN BAKI KERJA BAGI PROJEK UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA (UTEM) PEMBINAAN FAKULTI TEKNOLOGI KEJURUTERAAN PERS/R-KPA(2) 1400/2-2021 KERJA KEMENTERIAN KERJA RAYA / JABATAN KERJA RAYA MALAYSIA (JKR) 21/01/2021 27/04/2021
354 RALAT( PINDAAN TARIKH JUAL, TARIKH TUTUP JUAL DAN TARIKH TUTUP TENDER BARU AKAN DIMAKLUMKAN DALAM TEMPOH TERDEKAT) JAMBATAN SUNGAI LONG SOBENG, ULU TINJAR, BARAM, SARAWAK. (NOTA:PRA KELAYAKAN DIBUKA KEPADA KONTRAKTOR GRED G5. BAGI MAKLUMAT LANJUT SILA RUJUK KENYATAAN TENDER DI LAMAN WEB TENDER JKR) JKR/IP/CJ/T/2021/1 KERJA KEMENTERIAN KERJA RAYA / JABATAN KERJA RAYA MALAYSIA (JKR) 24/12/2020 19/04/2021
355 PEMBINAAN ’U SHAPE’ DRAIN KONKRIT DARI SUNGAI BATU PAHAT KE PEKAN SEMERAH, BATU PAHAT, DI KAWASAN PARIT SULONG, JOHOR JKR / PERS / J / BP / 05 / 2019 KERJA SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI / SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI JOHOR 15/12/2020 30/04/2021