Maklumat iklan bagi perolehan bekalan dan perkhidmatan akan dipaparkan lewat dari tarikh asal pelawaan dikeluarkan. Untuk mengetahui maklumat terkini sila rujuk Sistem ePerolehan.
11 - 20 dari 293 hasil carian Tender
Tarikh Pelawaan
27/01/2021
11
No. Tender: Qt210000000001775
Kementerian:
Kementerian Perumahan Dan Kerajaan Tempatan
Agensi:
Jabatan Kerajaan Tempatan
Kategori Perolehan:
Perkhidmatan Bukan Perunding
Kod Bidang:
210101,210102,210103,210104
Tarikh Pelawaan:
27/01/2021
Tarikh Tutup Pelawaan:
17/02/2021
12
No. Tender: Qt210000000002046
Kementerian:
Kementerian Kesihatan
Agensi:
Jabatan Kesihatan Negeri Sabah
Kategori Perolehan:
Bekalan
Kod Bidang:
040101,040102
Tarikh Pelawaan:
27/01/2021
Tarikh Tutup Pelawaan:
24/02/2021
13
No. Tender: Qt210000000001779
Kementerian:
Kementerian Perumahan Dan Kerajaan Tempatan
Agensi:
Jabatan Kerajaan Tempatan
Kategori Perolehan:
Perkhidmatan Bukan Perunding
Kod Bidang:
210101,210102,210105,210107
Tarikh Pelawaan:
27/01/2021
Tarikh Tutup Pelawaan:
17/02/2021
14
No. Tender: Qt200000000043891
Kementerian:
Kementerian Dalam Negeri
Agensi:
Kementerian Dalam Negeri
Kategori Perolehan:
Perkhidmatan Bukan Perunding
Kod Bidang:
040103
Tarikh Pelawaan:
27/01/2021
Tarikh Tutup Pelawaan:
17/02/2021
15
No. Tender: Qt210000000001777
Kementerian:
Kementerian Perumahan Dan Kerajaan Tempatan
Agensi:
Jabatan Kerajaan Tempatan
Kategori Perolehan:
Perkhidmatan Bukan Perunding
Kod Bidang:
210102,210103,210104,210105,210106,210107
Tarikh Pelawaan:
27/01/2021
Tarikh Tutup Pelawaan:
17/02/2021
16
No. Tender: Qt200000000041324
Kementerian:
Kementerian Dalam Negeri
Agensi:
Kementerian Dalam Negeri
Kategori Perolehan:
Perkhidmatan Bukan Perunding
Kod Bidang:
210101,210102,210103,210106,210109
Tarikh Pelawaan:
27/01/2021
Tarikh Tutup Pelawaan:
26/02/2021
17
No. Tender: Qt200000000037464
Kementerian:
Kementerian Perumahan Dan Kerajaan Tempatan
Agensi:
Jabatan Bomba Dan Penyelamat Malaysia
Kategori Perolehan:
Bekalan
Kod Bidang:
110699
Tarikh Pelawaan:
27/01/2021
Tarikh Tutup Pelawaan:
09/03/2021
Bil.PerkaraTarikhTempat
1Taklimat09/02/2021Bahagian Pembangunan, Ibu Pejabat Jabatan Bomba Dan Penyelamat Malaysia
18
No. Tender: Jkr-ckm/7/2021(t-brk)
Kementerian:
Kementerian Kerja Raya
Agensi:
Jabatan Kerja Raya Malaysia (jkr)
Kategori Perolehan:
Kerja
Kod Bidang:
M01,m02
Tarikh Pelawaan:
27/01/2021
Tarikh Tutup Pelawaan:
01/03/2021
19
No. Tender: Jkr-ckm/6/2021(t-brk)
Kementerian:
Kementerian Kerja Raya
Agensi:
Jabatan Kerja Raya Malaysia (jkr)
Kategori Perolehan:
Kerja
Kod Bidang:
M01,m02
Tarikh Pelawaan:
27/01/2021
Tarikh Tutup Pelawaan:
01/03/2021