Maklumat iklan bagi perolehan bekalan dan perkhidmatan akan dipaparkan lewat dari tarikh asal pelawaan dikeluarkan. Untuk mengetahui maklumat terkini sila rujuk Sistem ePerolehan.
31 - 40 dari 293 hasil carian Tender
Tarikh Pelawaan
25/01/2021
31
No. Tender: Qt210000000002215
Kementerian:
Jabatan Perdana Menteri
Agensi:
Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (jakim)
Kategori Perolehan:
Perkhidmatan Bukan Perunding
Kod Bidang:
020402,020403,221001,221104
Tarikh Pelawaan:
25/01/2021
Tarikh Tutup Pelawaan:
15/02/2021
34
No. Tender: Qt210000000000327
Kementerian:
Kementerian Pendidikan Malaysia
Agensi:
Bahagian Perolehan Dan Pengurusan Aset
Kategori Perolehan:
Perkhidmatan Bukan Perunding
Kod Bidang:
210103,210104,210107
Tarikh Pelawaan:
25/01/2021
Tarikh Tutup Pelawaan:
19/02/2021
35
No. Tender: Qt210000000001935
Kementerian:
Kementerian Kesihatan
Agensi:
Kementerian Kesihatan
Kategori Perolehan:
Bekalan
Kod Bidang:
060101
Tarikh Pelawaan:
25/01/2021
Tarikh Tutup Pelawaan:
04/02/2021
37
No. Tender: Qt200000000030482
Kementerian:
Kementerian Komunikasi Dan Multimedia
Agensi:
Kementerian Komunikasi Dan Multimedia
Kategori Perolehan:
Perkhidmatan Bukan Perunding
Kod Bidang:
210203
Tarikh Pelawaan:
25/01/2021
Tarikh Tutup Pelawaan:
15/02/2021
38
No. Tender: Qt210000000000312
Kementerian:
Kementerian Sains Teknologi Dan Inovasi
Agensi:
Jabatan Kimia Malaysia
Kategori Perolehan:
Bekalan
Kod Bidang:
060501
Tarikh Pelawaan:
25/01/2021
Tarikh Tutup Pelawaan:
15/02/2021
39
No. Tender: Qt210000000001785
Kementerian:
Kementerian Kesihatan
Agensi:
Kementerian Kesihatan
Kategori Perolehan:
Bekalan
Kod Bidang:
060101
Tarikh Pelawaan:
25/01/2021
Tarikh Tutup Pelawaan:
06/02/2021
Bil.PerkaraTarikhTempat
1Taklimat27/01/2021TAKLIMAT SECARA ATAS TALIAN
40
No. Tender: Qt210000000001803
Kementerian:
Kementerian Kesihatan
Agensi:
Kementerian Kesihatan
Kategori Perolehan:
Bekalan
Kod Bidang:
060101