Tarikh Cetak : 24/09/21 3:38 PM
MyProcurement : Pusat Maklumat Perolehan Kerajaan, Kementerian Kewangan Malaysia
Keputusan Item View Page TERPERINCI

QT210000000023972

PEROLEHAN KOMUNIKASI SATELIT BAGI KEGUNAAN PEMANTAUAN PERHUTANAN
Kementerian
Kementerian Tenaga Dan Sumber Asli
Agensi
Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia
Nama Petender Berjaya--:
E- Content (m) Sdn. Bhd.
No Pendaftaran MOF:
357-02184371
No Pendaftaran ROB/ROS/ROC:
981861-u
Harga Setuju Terima (RM):
956,600.00
Kategori Perolehan:
Bekalan
Tarikh Keputusan Tender / Sebut Harga:
08/09/2021
Jenis Tender / Sebut Harga:
Tender