Tarikh Cetak : 19/08/22 8:13 AM
MyProcurement : Pusat Maklumat Perolehan Kerajaan, Kementerian Kewangan Malaysia
Keputusan Item View Page TERPERINCI

QT220000000006732

MEMBEKAL INPUT KESUBURAN TANAH BAGI KAWASAN IADA BARAT LAUT SELANGOR
Kementerian
Kementerian Pertanian Dan Industri Makanan
Agensi
Kementerian Pertanian Dan Industri Makanan
Nama Petender Berjaya--:
Nbm Enterprise
No Pendaftaran MOF:
357-02275619
No Pendaftaran ROB/ROS/ROC:
Bc0006419-w
Harga Setuju Terima (RM):
1,020,240.00
Kategori Perolehan:
Bekalan
Tarikh Keputusan Tender / Sebut Harga:
26/05/2022
Jenis Tender / Sebut Harga:
Tender