Tarikh Cetak : 19/08/22 7:17 AM
MyProcurement : Pusat Maklumat Perolehan Kerajaan, Kementerian Kewangan Malaysia
Keputusan Item View Page TERPERINCI

QT210000000034907

PERKHIDMATAN PEMBEKALAN PERKAKASAN DAN PERISIAN ICT SECARA SEWA GUNA UNTUK KEGUNAAN SISTEM PERAKAUNAN IGFMAS BAGI KDN AGENSI DI BAWAHNYA NO TENDER KDN PL 79 2021 PTM
Kementerian
Kementerian Dalam Negeri
Agensi
Kementerian Dalam Negeri
Nama Petender Berjaya--:
Creative World Industries Sdn. Bhd.
No Pendaftaran MOF:
357-01004910
No Pendaftaran ROB/ROS/ROC:
548234-u
Harga Setuju Terima (RM):
37,969,920.00
Kategori Perolehan:
Perkhidmatan Bukan Perunding
Tarikh Keputusan Tender / Sebut Harga:
14/06/2022
Jenis Tender / Sebut Harga:
Tender