Tarikh Cetak : 03/10/22 1:54 AM
MyProcurement : Pusat Maklumat Perolehan Kerajaan, Kementerian Kewangan Malaysia
Keputusan Item View Page TERPERINCI

QT220000000016709

PERKHIDMATAN MEREKABENTUK MENYUSUNATUR MENCETAK DAN MEMBEKAL PENERBITAN CAWANGAN PENGURUSAN MAKLUMAT TAHUN 2022 IBU PEJABAT JABATAN MINERAL DAN GEOSAINS MALAYSIA
Kementerian
Kementerian Tenaga Dan Sumber Asli
Agensi
Jabatan Mineral Dan Geosains Malaysia (jmg)
Nama Petender Berjaya--:
Pewaris Gemilang Sdn. Bhd.
No Pendaftaran MOF:
357-02237807
No Pendaftaran ROB/ROS/ROC:
1124465-u
Harga Setuju Terima (RM):
58,506.00
Kategori Perolehan:
Perkhidmatan Bukan Perunding
Tarikh Keputusan Tender / Sebut Harga:
18/07/2022
Jenis Tender / Sebut Harga:
Sebut Harga