Tarikh Cetak : 19/08/22 9:06 AM
MyProcurement : Pusat Maklumat Perolehan Kerajaan, Kementerian Kewangan Malaysia
Keputusan Item View Page TERPERINCI

KPKT.BH.T.400-10/3/2

Projek Pembangunan Blueprint Ekonomi Kitaran Bagi Sisa Pepejal di Malaysia
Kementerian
Kementerian Perumahan Dan Kerajaan Tempatan
Agensi
Kementerian Perumahan Dan Kerajaan Tempatan
Nama Petender Berjaya--:
27 Advisory Sdn Bhd
No Pendaftaran MOF:
465-0002045699
No Pendaftaran ROB/ROS/ROC:
1278674-u
Harga Setuju Terima (RM):
2,579,690.02
Kategori Perolehan:
Perkhidmatan Perunding
Tarikh Keputusan Tender / Sebut Harga:
04/07/2022
Jenis Tender / Sebut Harga:
Tender Terbuka