Tarikh Cetak : 20/03/23 1:01 PM
MyProcurement : Pusat Maklumat Perolehan Kerajaan, Kementerian Kewangan Malaysia
Keputusan Item View Page TERPERINCI

QT230000000001594

SEBUTHARGA PERKHIDMATAN KERJA-KERJA MENEBANG POKOK BAGI SEKOLAH-SEKOLAH DI BAWAH SELIAAN PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH SEREMBAN TAHUN 2023
Kementerian
Kementerian Pendidikan
Agensi
Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan
Nama PTJ
Pejabat Pendidikan Daerah Seremban
Alamat PTJ
Km 4 Jalan Kuala Pilah, Ampangan, Ampangan 70400 Negeri Sembilan
Nama Petender Berjaya:
Md Zulhakim Resources
Alamat Petender Berjaya:
No. 229 Jalan Bunga Raya 35, Taman Tasik Jaya 2 Seremban 70400 Negeri Sembilan
No Pendaftaran MOF:
357-0002351499
No Pendaftaran ROB/ROS/ROC:
Ns0210740-d
Harga Setuju Terima (RM):
98,100.00
Kategori Perolehan:
Perkhidmatan Bukan Perunding
Tarikh Keputusan PBM:
20/02/2023
Tarikh Surat Setuju Terima:
15/02/2023
Tarikh Mula:
15/02/2023
Tarikh Siap:
14/05/2023
Jenis Tender / Sebut Harga:
Sebut Harga