Tarikh Cetak : 31/05/23 4:42 PM
MyProcurement : Pusat Maklumat Perolehan Kerajaan, Kementerian Kewangan Malaysia
Keputusan Item View Page TERPERINCI

JPBD(IP)S185/646/1-158

KAJIAN RANCANGAN TEMPATAN DAERAH HULU TERENGGANU, TERENGGANU 2035 (PENGGANTIAN)
Kementerian
Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan
Agensi
Jabatan Perancangan Bandar Dan Desa Semenanjung Malaysia
Nama PTJ
Ibu Pejabat Jabatan Perancangan Bandar Dan Desa
Alamat PTJ
Planmalaysia (jabatan Perancangan Bandar Dan Desa), Blok F5, Kompleks F, Presint 1,, Blok F5, Kompleks F, Presint 1, 62675 Putrajaya Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
Nama Petender Berjaya:
Planners M Consult Sdn. Bhd.
Alamat Petender Berjaya:
Lot 6, Jalan 51a/223 Petaling 46100 Selangor
No Pendaftaran MOF:
465-02021202
No Pendaftaran ROB/ROS/ROC:
379460-w
Harga Setuju Terima (RM):
1,460,634.29
Kategori Perolehan:
Perkhidmatan Perunding
Tarikh Keputusan PBM:
18/04/2023
Tarikh Surat Setuju Terima:
20/04/2023
Jenis Tender / Sebut Harga:
Tender Terbuka