Tarikh Cetak : 28/01/21 12:46 PM
MyProcurement : Pusat Maklumat Perolehan Kerajaan, Kementerian Kewangan Malaysia
Keputusan Item View Page TERPERINCI

MDI/PK/KW/476-SK057/2020

CADANGAN KERJA PENDAWAIAN SEMULA ELEKTRIK SERTA KERJA BERKAITAN DI BANGUNAN PEJABAT LAMA (BLOK B, C DAN D) DI MARDI KLUANG, JOHOR
Kementerian
Kementerian Pertanian Dan Industri Makanan
Agensi
Institut Penyelidikan Dan Kemajuan Pertanian Malaysia (mardi)
Nama Petender Berjaya--:
Btf Electric & Engineering
No Pendaftaran ROB/ROS/ROC:
Jm0365702-p
Harga Setuju Terima (RM):
80,655.00
Kategori Perolehan:
Kerja
Tarikh Keputusan Tender / Sebut Harga:
02/12/2020
Tarikh Siap:
15/12/2020
Jenis Tender / Sebut Harga:
Sebut Harga